КОМУНАЛКА-КРИМІНАЛКА. 2000 - 2005р.р.

 

КОМУНАЛКА-КРИМІНАЛКА. 2000 - 2005р.р.

30.05.2000р. було змінено тарифи на послугу обслуговування будинків. Під цей момент мешканцям багатоповерхівок було нав’язано до сплати роботи необхідні для підтримання всього житлового фонду міста. 

30.05.2000р. було змінено тарифи на послугу обслуговування будинків. Під цей момент мешканцям багатоповерхівок було нав’язано до сплати роботи необхідні для підтримання всього житлового фонду міста. Оскільки цей фонд складається ще й з приватного сектора, будинків з частковими зручностями та з будинками обладнаними електроплитами тощо то аби уникнути проблем з поясненням підстав їх оплати, перелік робіт утаємничили. В такому форматі комунальна сфера міста проіснувала до вересня 2005р. В даному викладі у вас є можливість ознайомитись з матеріалами справи за моїм позовом, яку так і не допустили до розгляду.

На разі реакцією на подання мною даного позову стало миттєве завершення робіт по установці в моєму під’їзді домофону, проти чого я, попередньо, категорично виступав і розпочаті тоді роботи було зупинено.

 

До  Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

(орган адміністративного судочинства)

Позивач : Діхтяр Петро Семенович

вул. Таращанська 163-а, кв. 130 м. Біла Церква Київської області п. ін. 09106, д.т. 8 04463 33 05 84

Відповідач : Білоцерківська міська рада

вул. Ярослава Мудрого19 м. Біла Церква Київської області п. і. 09117, тел. 8 04463 5 32 32

Адміністративний позов щодо визнання факту повного виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква Київської області поза межі закону здійсненому в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р.

Проаналізувавши наявні у мене матеріали, співставивши їх з діючим, на той час, законодавством та з отриманим останніми роками досвідом, я лише утвердився в думці стосовно того, що однією зі складових здійснюваного в Україні акту геноциду є «беспредел» в комунальній сфері. В протидії цьому варварству безперспективними для мене виявилось використання як інституту судів загальної юрисдикції – від місцевого до верховного так і політичного й громадського напрямів. Все ж, не бажаючи миритись з постійним і брутальним приниженням  своєї честі і гідності, як і честі й гідності  інших людей я вирішив спробувати вплинути на вирішення цієї проблеми з допомогою адміністративного судочинства.

Фабула цієї проблеми мені вбачається наступною. На виконання повноважень з встановлення плати за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла, наданих урядовою постановою № 939 від 22 06 98р. (далі – П.№ 939), на підставі ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та рішення Київської обласної ради від 17 02 2000р. № 165-10 XXIII «Про приведення тарифів на житлово-комунальні послуги в області до рівня, що забезпечить повне відшкодування їх собівартості» Київською обласною державною адміністрацією було видано розпорядження №195 від 19.04.2000 року «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» (далі – Розп. .№ 195) введеного в дію з 01 05 00р. Звідтоді і до 31 08 2005 року житлово-експлуатаційні контори м. Біла Церква стягували плату зі споживачів – мешканців багатоповерхових будинків обладнаних ліфтами, у розмірах зазначених в додатку до Розп. .№ 195, а саме: 0,39 грн. / м 2 загальної площі квартири (далі – 0.39 грн. / м 2).

Ціною неймовірних зусиль, втратою тривалого часу і здоров’я, переживши приниження і збиткування мені лише нещодавно (в кінці грудня 2007року) вдалось з’ясувати,  що міськвиконком, на виконання вказівки зазначеної у пункті другому, Розп. .№ 195, приймав з цього питання рішення («Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в м. Біла Церква» від 30 05 00р. № 163) (далі – Р. .№ 163). Щоправда отримана мною його копія містила лише один додаток – додаток 1 до рішення від 30 05 2000р. за № 163 «Розрахунок вартості 1м2 загальної площі в будинках з ліфтами по м. Біла Церква» (далі – Р. .№ 163 дод.1). Вбачається, що розроблявся він на базі –  «Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій» (далі – Нак. № 214 Поряд.) затвердженого наказом Держбуду України від 03 09 99р. № 214  «Про затвердження Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних

організацій, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій» (далі – Нак. № 214) й містив перелік і вартість робіт необхідних для підтримання в належному стані всього житлового фонду міста, який знаходиться в діапазоні – від будинків приватного сектору і аж до багатоповерхівок обладнаних газовими чи електроплитами, а загальна вартість цих робіт також мала розмір – 0,39 грн. / м 2 . З огляду на таке, потребують з’ясування обставини розробки, прийняття, впровадження і оприлюднення цих документів. А саме. На підставі яких документів робився розрахунок затверджений Розп. № 195 стосовно м. Біла Церква. Ким, коли і які дані для цього подавались. Які і якої вартості роботи складали суму – 0,39 грн. / м 2 . Оригінали всіх цих документів та інформацію про належне оприлюднення Розп. № 195 і Р. .№ 163 з усіма додатками необхідно витребувати. Наразі не здивуюсь, якщо виявиться, що Розп. № 195 мало додаток з розписом переліку і вартості робіт які включались до послуги.

Отже. Після прийняття Р. .№ 163 його належало в повному обсязі оприлюднити в місцевій пресі. ЖЕК-ам , на його основі, відповідно до виконуваних ними робіт слід було зробити калькуляцію вартості обслуговування кожного з будинків та прибудинкових територій і оприлюднити її шляхом вивішування на під’їздах відповідних будинків. Ця ж інформація мала би бути невід’ємною частиною договорів зі споживачами, як одна з їх істотних умов. Такою ж, умовою мав бути розрахунковий документ (квитанція) з зазначенням в ньому переліку і вартості виконаних робіт та наданих послуг тощо.  Самі ж ЖЕК-и, будучи виконавцями послуги з обслуговування будинків і прибудинкових територій, мали ще й статус виконавців комунальних послуг, оскільки обслуговували внутрішньобудинкові мережі. Тобто. ЖЕК-и повинні були укладати договори зі споживачами – мешканцями багатоповерхових будинків, на надання житлово-комунальних послуг. І то лише невелика частина з того, що належало вчинити. Тільки після цього потрібно було вводити в дію нові тарифи. 

Натомість, одразу після прийняття Р. .№ 163 його втаємничили. Особливо ту частину, яка містила перелік і вартість робіт внесених в тариф. Таким чином з мене, як споживача – мешканця багатоповерхового будинку з ліфтом, на протязі – з 01 05 00р. і до 31 08 05р. стягували плату, в тому числі і через суд, за увесь діапазон робіт необхідних для підтримання в належному стані всього житлового фонду міста. Звідтоді офіційно оприлюднювались тільки ті частини з рішень, в яких фігурувала лише назва і загальна вартість послуги. Як правило, «особливо допитливим», тицяли під ніс Розп. .№ 195, в котрому якраз окрім 0,39 грн./м2 нічого й не було. Не оприлюднення Р. .№ 163 є підставою для визнання його нечинним. Відсутність в Розп. .№ 195 переліку і вартості робіт внесених в тариф, є підставою для визнання його нечинним. Нечиннність тарифу є підставою для визнання відсутності послуги з обслуговування будинків і прибудинкових територій. Відсутність послуги з обслуговування будинків і прибудинкових територій є підставою для визнання відсутності виконавців житлово-комунальних послуг. Відсутність виконавців житлово-комунальних послуг є підставою для визнання відсутності права, у підприємств житлово-комунальної сфери міста, на стягнення плати за житлово-комунальні послуги.  І то ще не край.

Дальше більше. Договори вихолостили нічого до них не додавши та ще й нав’язували їх на умовах ультиматуму. За короткий час ЖЕК-и й самі відмовились укладати договори на надання комунальних послуг. Комунальні підприємства, не набувши статусу виконавців, почали  укладати договори зі споживачами, мешканцями багатоповерхових будинків, на надання комунальних послуг та стягати з них плату, також і через суд. На звернення в міськраду, прокуратуру, до міського голови в інші інстанції ніхто не реагував. Як правило суціль йшли відписки або намагання обдурити чи залякати. Вчинявся, у різних формах, тиск.

Оскільки інших рішень про затвердження тарифів та визначення виконавців житлово- комунальних послуг не приймалось, то таке має всі ознаки повного виведення комунальної сфери міста поза межі діючого, на той час, законодавства та про незаконність стягнень комунальних платежів зі споживачів – мешканців багатоповерхових будинків на протязі щонайменше – з 01 05 00р. і до 31 08 05р. На превеликий жаль навіть і через суд.

Не будучи фахівцем, тож не маючи обов’язку давати правову оцінку такої ситуації я лише відзначу деякі з порушених норм законодавства та правові наслідки такого.

Конституція України (далі – К У) ст.57. –Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

ЦК УРСР. 1963р. ст. 153 – Договір вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнуто згоди по всіх істотних умовах. Істотними є ті умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї з сторін повинно бути досягнуто згоди.

Основи житлового законодавства СРСР і союзних республік (далі – Основи) 24 06 81р. ч.1 ст. 11 – Управління житловим фондом місцевих Рад народних депутатів здійснюється їх виконавчими комітетами та утворюваними ними органами управління. Основи ч.3 ст. 13 – Жилий будинок може експлуатуватися тільки однією житлово-експлуатаційною організацією.

Житловий кодекс УРСР (далі – ЖК) 30 06 83р. ч.3 ст. 24. Жилий будинок може експлуатуватися тільки однією житлово-експлуатаційною організацією. ЖК ч.2,4 ст. 61. Договір укладається в письмовій формі між житлово-експлуатаційною організацією і громадянином, на ім’я якого видано ордер. Умови договору, що обмежують права наймача та членів його сім’ї порівняно з умовами, передбаченими законодавством є недійсними. ЖК ст. 67. Плата за комунальні послуги (водопостачання, газ, теплова, електрична енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами. ЖК ст. 154. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів здійснюють контроль за утриманням будинків (квартир), що належать громадянам.

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991р. (далі – ЗУ пЗПС) – ч.1 ст.4. Держава забезпечує громадянам як споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору послуг, набуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання , послуг відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання іншими законними способами послуг в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності; п.5.ч.1.ст.3. ЗУ пЗПС – Споживачі під час придбання послуг для задоволення своїх побутових потреб мають право на: необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виконав-ця; ч.3 ст.12 ЗУ пЗПС – Виконавець зобов'язаний передати споживачеві послугу, яка за якістю відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про послугу, що надається виконавцем.; ст.18 ЗУ пЗПС –1.Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про послуги, що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до замовлення ним послуги.; 2. Інформація про послуги повинна містити: назву товару; зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати вітчизняні послуги; дані про основні властивості послуг.; дані про ціну (тариф), умови та правила надання послуг; найменування та адресу виконавця і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.; 7. Держава створює умови для набуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.; ч.2,3.ст.19 ЗУ пЗПС – 2. Споживач має право на вільний вибір послуг у зручний для нього час з урахуванням режиму роботи виконавця. Виконавець зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі , послуг. Забороняється примушувати споживача придбавати послуги неналежної якості або непотрібного йому асортименту 3. Виконавець зобов'язаний надати споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства.

ПРАВИЛА надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення від 30 грудня 1997 р. N 1497 (далі – Пр. № 1497) – Ці Правила регулюють відносини між споживачами і виконавцями у наданні послуг з централізованого холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання (центральне опалення) та водовідведення (далі - послуги). Правила обов'язкові для виконання усіма споживачами і виконавцями послуг незалежно від форм власності і підпорядкованості. Терміни – житлово-експлуатаційні та водо-, теплопостачальні, каналізаційні або інші підприємства і організації, які безпосередньо надають споживачеві комунальні послуги. Виконавця послуг у комунальному житловому фонді визначають місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування, в інших випадках - власник житлового будинку, об'єднання співвласників будинків тощо. При цьому в одному будинку може бути визначений лише один виконавець окремої послуги. Пр. № 1497 – Терміни. Виробник – підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, комунальної енергетики та інші, що виробляють послуги з водо-, теплопостачання. Пр. № 1497 – Терміни. Постачальник – підприємство, що одержує послуги  від виробника та постачає їх виконавцеві. Пр. № 1497 – Терміни Внутрішньо будинкові системи – системи водо-, теплопостачання та водовідведення - санітарно-технічні трубопроводи, арматура на них, засоби обліку та регулювання витрати води та теплової енергії і санітарно-технічні прилади, які знаходяться в межах будинку.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 р. (далі – З У ЖКП)ч.4.п.1.ст.1. Виконавець –суб'єкт  господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору. З У ЖКП. ч.7.п.1.ст.1. Внутрішньо будинкові системи – мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних  послуг,  які  знаходяться в межах будинку, споруди. З У ЖКП ст.26. – Істотними умовами договору на надання  житлово-комунальних послуг є: найменування сторін; предмет договору; вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг; порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги; визначення точок розподілу,  в яких відбувається  передача послуг від виконавця /  виробника споживачу ; порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту). З У ЖКП. пп.2.п.1.ст.20  Споживач має право: одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо. З У ЖКП пп.4.п.2.ст.21.  Виконавець

зобов'язаний: надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних  послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу,  структуру цін/тарифів, норми споживання,  режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо. З У ЖКП пп.4.п.1.ст.30.   Державне регулювання цін/тарифів базується  на  таких основних принципах: відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства.

Відповідно до: Цивільного кодексу України 16 січня 2003р. – ст.626. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків тощо.

В основному все вищевикладене містилось у моїх зверненнях до відповідача. Нажаль належного реагування я не спостеріг. Або надсилали відписки, або взагалі не відповідали.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 05 98р. (далі – ЗУ МС) –  п.5 ч.1 ст.1 – представницький орган місцевого самоврядування — виборний орган (рада). ЗУ МС – п.10 ч.1 ст.1 – виконавчі органи рад — органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами. ЗУ МС – п.2,3 ч.1 ст.4 – Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: законності; гласності.  ЗУ МС – ч.1 ст.16 – Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. ЗУ МС – п.15 ч.1 ст.26 – Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання: скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень. ЗУ МС – пп.2 п.а ч.1 ст.28 –  встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності. ЗУ МС – пп.1 п.а ч.1 ст.30 – До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню. ЗУ МС – пп.4, 10 п.а, пп.4 п.б ч.1 ст.38 –1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів; б) делеговані повноваження: 1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності. ЗУ МС – ч.1 ст.54 – міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення своїх повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. ЗУ МС – ч.1, 5, 6, 10, 11 ст.59 –1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. 5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. 6. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні і підписуються міським головою. 10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. 11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Нажаль міська рада зневаживши закон, інтереси громади в тому числі і мої, до цього часу покриває вчинений своїми попередниками злочин. До слова. Маю обґрунтовані підстави стверджувати, що комунальна сфера міста все ще перебуває поза межами закону. Так, що справа Ґ.В. Шуліпи живе і процвітає.

Крім доказів задекларованих з посиланням на законодавство, підтвердженням вищевикладеного є документи додані як додатки та ті, які, сподіваюсь, будуть витребувані за моїм клопотанням, судом:

До доказів неодноразових звернень в різні інстанції і отримання неналежних відповідей, відносяться додатки: 1 – 43, цивільна справа № 2 – 111/ 2007р. (№ 22Ц – 1011/ 08, № 2 – 9328, № 2 - 5666);

До доказів приховування Р. № 163 відносяться додатки: 1 - 3, 13, 14, 18, 21, 25, 28, 29, 36 – 38, 41 – 43, 47, цивільна справа № 2 – 111/ 2007р. (№ 22Ц – 1011/ 08, № 2 – 9328, № 2 - 5666);

До доказів відсутності виконавців житлово-комунальних послуг відносяться додатки: 4, 6, 8 – 12, 15, 16, 20, 31 – 33, 35, 37;

До доказів незаконності діяльності і стягнень плати відносяться додатки: 21, 37, 45;

До доказів нікчемності договорів відносяться додатки: 24, 31, 32, 34, 35, 37, 44, 48 – 52;

До доказів відсутності реагування відповідача на звернення відносяться додатки: 22, 23, 26.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст. 57–  Конституції України, п.15 ч.1 ст.26, ч.10, ст.59 – Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6, ст. 104, ст. 105, ст. 106, ч.1 п.2 ст. 171 – Кодексу Адміністративного Судочинства України,

прошу:

1. Визнати не чинним рішення (з додатками) виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в м. Біла Церква» від 30 05 00р. № 163 з моменту його ухвалення, або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду (в термін – невідкладно);

2. Визнати не чинним розпорядження Київської обласної державної адміністрації «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» №195 від 19.04.2000 року у частині визначення розміру плати за обслуговування будинків та прибудинкових територій діючий у м. Біла Церква в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р.;

3. Визнати нечинним у м. Біла Церква в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. тарифу на послугу  з обслуговування будинків та прибудинкових територій з моменту його введення, або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду (в термін – невідкладно);

4. Визнати відсутність у м. Біла Церква в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій, або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду (в термін – невідкладно);

5. Визнати відсутність у м. Біла Церква в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. виконавців послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій, або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду (в термін – невідкладно);

6. Визнати відсутність у м. Біла Церква в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. виконавців житлово-комунальних послуг, або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду (в термін – невідкладно);

7. Визнати протиправність стягнень зі споживачів – мешканців багатоповерхових будинків плати, підприємствами житлово-комунальної сфери міста, в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р.;

8. Визнати нікчемними договори між підприємствами, які надавали житлово-комунальні послуги у м. Біла Церква укладені в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. зі споживачами – мешканцями багатоквартирних будинків;

9. Визнати факт повного виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква Київської області поза межі закону здійсненому у термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р.

10. Визнати моє право, честь і гідність порушеним безвідповідальними діями фракцій політичних партій у Білоцерківській міській раді;

11. Зобов’язати фракції Білоцерківської міської ради публічно принести вибачення за порушене право, честь і гідність Діхтяра Петра Семеновича нанесені йому їх безвідповідальними діями;

12. Витребувати у Білоцерківської міської ради оригінал : рішення (з додатками) виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в м. Біла Церква» від 30 05 00р. № 163

13. Витребувати у Київської обласної державної адміністрації оригінал розпорядження «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» №195 від 19.04.2000 року.

14. Долучити до матеріалів справи цивільну справу № 2 – 111/ 2007р. (№ 22Ц – 1011/ 08, № 2 – 9328, № 2 - 5666);

15. Звільнити мене від сплати державного мита, як постраждалого від Чорнобильської катастрофи.

Додатки (докази) до Адміністративного позову:

6-1. Копія звернення від 14 01 03р. ;

7-2. Копія відповіді від 14 02 03р. № 23 / 171 ;

8-3. Копія відповіді від 05 05 03р. № 23 / 491 ;

4. Копія звернення від 06 07 04р. № 4 ;

5. Копія відповіді від 11 08 04р. № 264 ;

9-6. Копія звернення від 06 07 04 № Д-104 ;

7. Копія звернення від 03 08 04р. № 10-128 ;

8. Копія відповіді від 05 08 04 № 83, дод. ;

9. Копія звернення від 29 09 04р. №43 ;

10. Копія відповіді від 30 09 04 № 301;

11. Копія звернення від.14 10 04р. № 50 ;

12. Копія відповіді від 19 11 04р. № 388 ;

13. Копія звернення від 15 11 04р. ;

14. Копія відповіді від 19 11 04 № 387 ;

15. Копія звернення від 30 10 06 ;

16. Копія відповіді від 08 12 06 № Д-16 46 2 ;

17. Копія звернення від 09 01 07р. ;

18. Копія відповіді від 31 01 07 № Д-45 ;

19. Копія звернення від 05 02 07р. № Д-0001 / 2 ;

20. Копія відповіді від 03 03 07 № Д-0001 / 2 ;

21. Копія звернення від 12 03 07 ;

22. Копія відповіді від 22 03 07 № 43 ;

23. Копія звернення від 28 05 07р. ;

24. Копія звернення від 28 05 07р. ;

25. Копія відповіді від 15 06 07 № Д-0001 / 4 ;

26. Копія відповіді від 06 07 07 № Д-0001 4 ;

27. Копія звернення від 07 06 07р. ;

28. Копія звернення від 18 06 07р.пов. ;

29. Копія відповіді від 04 07 07 № Д-0001 / 5

30. Копія звернення від 02 07 07р. ;

31. Копія відповіді від 10 07 07р. № 14-07 527 ;

32. Копія звернення від 16 07 07р. ;

33. Копія відповіді від 20 07 07р. № 14-07 526 ;

34. Копія звернення від 31 07 07р. ;

35. Копія відповіді від 03 08 07р. № 14-07 614 ;

36. Копія звернення від 06 08 07р. ;

37. Копія звернення від 06 08 07р. ;

38. Копія відповіді від 06 09 07р. № Д-001 6 ;

39. Копія звернення від 03 09 07р. ;

40. Копія звернення від 19 09 07р. ;

41. Копія відповіді від 05 10 07 № 7136 ;

42. Копія звернення від 14 11 07 № 21 вх.15 11 07 № 1-14-8376 ;

43. Копія відповіді від 17 12 07р. № 1-14-4570 ;

44. Копія відповіді від 05 12 07 № 933 ;

45. Копія довідки № 2547 -  ЄДРПО У;

46. Копія Розп.19 04 00р.№195 ;

47. Копія перелік № 393 05 10 07 ;

48. Копія типового договору від ЖЕК-6 на обслуговування;

49. Копія типового договору від ЖЕК-6 на обслуговування;

50 Копія типового договору від ЖЕК-6 на водопостачання;

51. Копія типового договору «Київоблводоканалу» на водопостачання;

52. Копія типового договору «Білоцерківтепломережі» на опалення та гаряче водопостачання;

53. Копії рішення № 163 від 30 05 00р.;

54. Квитанція про сплату за ІТЗ;

55. Копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи.

56. Копія адміністративного позову з додатками.

57. Копія адміністративного позову з додатками на електронному носії (CD – R).

1 вересня 2008 року П.С. Діхтяр

 

дод.1 В антимонопольний комітет

мешканця м. Біла Церква, Київської області, проживаючого по вул. Таращанська 163-а кв. 130 Діхтяра Петра Семеновича

Заява

В зв’язку з неможливістю самостійного виявлення й повною відсутністю можливості впливу на вирішення проблеми з комунальними платежами, що склалась у місті прошу про допомогу в наступному:

1. Опалення – законність стягнення плати за фактично не надану послугу в опалювальні сезони – 15 Х 98 – 18 ХІІ 98р., з 15 Х 99 – 15 ІV 00р., з 15 Х 00 – 15 ІV 01р. на масиві «Таращанський» (приблизно така ж ситуація була і на масиві «Леваневського») коли теплоносій подавався з параметрами достатніми лише для убезпечення опалювальної системи від розмерзання; законність стягнення абонентської плати з мешканців будинків котрі за свої кошти встановили будинкові лічильники тепла.

2. Квартплата – законність стягнення плати за фактично не надані послуги які є в переліку та приховування кошторису цих послуг.

3. Водопостачання – законність поділу різниці в показах будинкового лічильника і квартирних лічильників між мешканцями цього будинку котрі не мають квартирних лічильників, в результаті чого на них перекладено величезні перевитрати; чи входить в нинішній тариф – придбання, установка та експлуатація квартирних лічильників; законність випуску лічильників гарячої води котрі не «відрізняють» за своїми технічними можливостями гарячої від холодної води, що провокує надавача послуги на відключення циркуляції води і подачу її зі значно нижчою температурою.

4. Газ – законність автоматичних донарахувань і оформлення їх як перевитрати при тимчасовій відсутності гарячого водопостачання без огляду на фактично спожиту холодну воду і кількість поданого в цей період газу.

5. ПДВ – законність стягнення цього податку зі споживачів комунальних послуг та телефону.

14 січня 2003 року

 

дод.2 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

пл. Лесі Українки, 1 м. Київ, 01196, Еmаіl: mаnо@саrrіеr.кіеv.ua  тел: (044) 296 14 40; 296 80 77, факс: (044) 296 18 10

14.02.2003 №23/171. На Ваш № б/н

Діхтярю П.С.

вул. Таращанська, 163-а, кв. 130 м. Біла Церква,

Про розгляд заяви

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розглянуло Вашу заяву від 14.01.03 і повідомляє наступне.

Що стосується неякісного опалення та гарячого водопостачання з боку КП "Білоцерківтепломережа", то територіальним відділенням запитано у підприємства та проаналізовано первісні матеріали за 2000 рік та І півріччя 2001 року (1998,1999 р.р. понад три роки вказані документи не підлягають збереженню). За наведені півтора роки з-за недостатньої кількості газу спостерігався недовідпуск теплової енергії. Тому КП "Білоцерківтепломережа", в першу чергу, зменшувало якість та час подачі гарячої води, віддаючи приорітет опаленню помешкань. З 18 місяців у 14 - тариф на гарячу воду корегувався в бік зменшення, в 1 місяць - плата не справлялась. За січень та лютий 2000 року підприємство, зважаючи на значну кількість заяв мешканців масиву "Таращанський", зменшило тариф на опалення відповідно на 10 та 5 відсотків. В жовтні - зменшило тариф на опалення на 35 відсотків у зв'язку з затримкою початку опалення.

Територіальне відділення перевірило особисті заяви громадян з приводу неякісного опалення помешкань. Випадків, коли при наявності акту-претензії, підприємство не виконало перерахунків і не повернуло зайво стягнуті кошти не виявлено. Вказані взаємовідносини споживача та теплопостачального підприємства регулюються Правилами надання населенню послуг з водо,-теплопостачання та водовідведення, затвердженими постановою КМУ від 30.12.97 №1497. У зв'язку з тим, що в 2000 та 2001 роках в м. Біла Церква діяв тариф на опалення з врахування оплати протягом року, підприємство, при зменшенні тарифу з-за неякісної послуги, повинно було врахувати цей фактор, тобто зробити перерахунки з врахуванням літнього періоду.

З цього приводу територіальним відділенням будуть надані рекомендації КП "Білоцерківтепломережа" щодо перерахунків за неякісне опалення та повернення споживачам коштів з врахуванням літнього коефіцієнту.

Що стосується нарахування абонплати, то вона нараховується незалежно від того, за чиї кошти встановлено тепло лічильник. Двохставковий тариф на теплову енергію включає в себе умовно-постійну частину витрат пов'язаних з необхідністю підтримання в робочому стані котелень, теплових мереж тощо, ця частина витрат в рішенні Білоцерківського міськвиконкому від 30.08.01 №287 щодо впровадження двоставкового тарифу, названа "абонентською платою".

Друге Ваше питання щодо якості утримання житла та житлово-експлуатаційних послуг контролюється місцевими органами виконавчої влади, так як житлові будинки є комунальною власністю міста (крім приватизованих будинків на 1-2 сім'ї), та Київським обласним управлінням у справах захисту прав споживачів, який знаходиться за адресою Київ, вул. Хрещатик, 6.

Трете Ваше питання щодо розподілу між споживачами води при наявності будинкового лічильника регулюється вищенаведеними Правилами. Пунктом 14 Правил обумовлено, що "у разі побудинкового обліку з обладнанням окремих квартир засобами поквартирного обліку споживач, який не має квартирних лічильників... води, сплачує за ... воду за показниками засобів побудинкового обліку, за вирахуванням витрат на потреби виконавця послуг, орендарів, які знаходяться в даному будинку, та сумарних витрат за показниками усіх квартирних лічильників". У разі, коли в підвалах будинку були пориви мереж, то втрати води має сплатити житлово-експлуатаційне підприємство (ЖБК) відповідно до акту.

Що стосується тарифу на воду, який діє в Білій Церкві, то придбання, установка та повірка квартирних лічильників ним не передбачена (за даними перевірки підприємства в 2001 році).

Що стосується законності випуску лічильників гарячої води, які не відключаються при подачі води за нижчою температурою, то дане питання не регулюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Щодо Вашого четвертого питання, то норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників затверджені постановою КМУ від 08.06.96 №619, з подальшими змінами. Вказана постанова регламентує, що норма споживання природного газу на плиту газову у разі перерви у централізованому гарячому водопостачанні населення дорівнює 18,3 м3 на людину на місяць. Норма споживання природного газу на плиту газову при наявності централізованого гарячого водопостачання становить 9,8 м3 на людино-місяць. Повноваження щодо встановлення тарифів на природний газ та порядок їх застосування покладено на Національну комісію з регулювання електроенергетики України (НКРЕ) і не відноситься до компетенції органів АМКУ. У зв'язку з цим пропонуємо Вам звернутися до НКРЕ з приводу піднятих проблем.

П'яте питання відносно законності нарахування ПДВ при наданні житлово-комунальних послуг та послуг електрозв'язку, то з цього приводу Ви можете звернутися до регіональних податкових органів. Нарахування ПДВ не регулюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Голова відділення О. Чернелевська

 

дод.3 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

пл. Лесі Українки, 1 м. Київ, 01196, Еmаіl: mаnо@саrrіеr.кіеv.ua  тел: (044) 296 14 40; 296 80 77, факс: (044) 296 18 10

05.05.2003 №23/491.

Діхтярю П.С.

вул. Таращанська, 163-а, кв. 130 м. Біла Церква,

Про розгляд звернення

В доповнення до листа територіального відділення від 14.02.03 № 23/171 повідомляємо, що на підставі Рекомендацій відділення від 26.02.03 № 23/199, які були надані комунальному підприємству "Білоцерківтепложережа", теплопостачальним підприємством видано наказ від 29.04.03 № 198, яким визначається, що тариф на опалення 1 кв.м площі для споживачів І групи масиву Таращанський, в зв'язку з неякісним опаленням помешкань в окремі періоди 2000 року, в травні поточного року буде зменшено на 0,07 грн.

Нагадуємо, що відповідно до п.п.41-43 Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1997 року № 1497, у разі надання споживачу неякісних житлово-комунальних послуг, Ви, для вирішення питання про перерахунок розміру платежів з боку підприємства-виробника послуг у період недогріву помешкань, маєте право оформити з цього приводу акт-претензію.

Голова відділення О. Чернелевська

Наумова 296-85-21

 

дод.4 вх. № 4  06.07.04 Начальнику ЖЕК-6 Пермикіну А.М.

Діхтяра Петра Семеновича

вул. Таращанська, 163-а, кв. 130 м. Біла Церква, т. 3 05 84

Заява

В зв’язку з недбалістю працівників ЖЕК-6 я і моя сім’я майже позбавлені можливості використовувати послугу гарячого водопостачання. Крім того, вся інфраструктура водопостачання, в тому числі придбані і встановлені за свій кошт системи обліку води, працює в аварійному режимі експлуатації піддаючись пнемо та гідро ударам. Причиною цієї ситуації котра виникає один або два рази на тиждень є недбальство при подачі параметрів після відключення, а саме:

- не стравлюється повітря з системи подачі холодної води;

- відсутність пристрою для стравлювання повітря з системи подачі холодної води;

- забудькуватість чи лінощі коли не вмикається системи циркуляції гарячої води;

- в’яле реагування на заявки мешканців.

Виходячи з викладеного

Прошу

Налагодити водопостачання моєї квартири в повному обсязі;

Встановити пристрій для стравлювання повітря з системи подачі холодної води;

Прошу пояснити – хто є виконавцем послуги з Гар/Вод/По

6 липня 2004р. П.Діхтяр

 

дод.5 УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 6

№264 «11» 08 2004р. Адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10 тел. 3-08-51

Згідно Вашої заяви за вхідним № 4 від 06.07.2004 р. повідомляємо що нашими службами проведено комплекс робіт по нормалізації роботи холодного та гарячого водопостачання по Вашим стоякам.

Начальник ЖЕК-6 А.М. Пермикін

 

дод.6 Д-104 від 066.007.004р. 3-08-51 Гурковський, 3-07-33 Сукачев Владимир Алексеевич

Начальникові КП «Білоцерківтепломережа» Мелешу В.М

 Діхтяра Петра Семеновича вул. Таращанська 163-а кв. 130 т. 3 05 84

Інформаційний запит щодо з’ясування виконавця послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання, а також стосовно стягнення абонплати

Внаслідок недбальства виконавця послуги з гарячого водопостачання останніми роками моя сім’я штучно обмежується в споживанні даної послуги. Маю на увазі те, що один або два рази на тиждень здійснюється відключення гарячої води, а при подачі, як правило, повітря з системи не стравлюється в результаті утворюється повітряна пробка і циркуляція гарячої води стає неможливою. До того ж часто-густо майстри забувають відкрити кран зворотної води що також унеможливлює циркуляцію, а відповідно і наявність гарячої води. Крім того, вся інфраструктура, в тому числі придбані і встановлені за свій кошт лічильники працюють в аварійному режимі експлуатації піддаючись пнемо та гідро ударам.

Виходячи з викладеного, а також не маючи інформації чи відмінено абонплату і якщо ні то за що її нараховують

Прошу

- пояснити – чи є керована Вами служба виконавцем послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання;

- пояснити чи відмінено абонплату і якщо ні то за що її знімають

6 липня 2004р. П.Діхтяр

 

дод.7 Начальникові КП «Білоцерківтепломережа» Мелешу В.М

 Діхтяра Петра Семеновича вул. Таращанська 163-а кв. 130 т. 3 05 84

Інформаційний запит щодо з’ясування виконавця послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання по вищевказаній адресі

Вельмишановний Валерію Миколайовичу я вельми вдячний за вчасно надану і кваліфіковану відповідь котру я отримав від Вас, але з огляду на неточно поставлене мною запитання залишилось не з’ясованим важливе для мене питання ото ж прошу:

- пояснити – чи є керована Вами служба виконавцем послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання по будинку в котрому я мешкаю, який знаходиться в м. Біла Церква по вул. Таращанська 163-а.

3 серпня 2004р. П.Діхтяр

 

дод.7 Комунальне підприємство «Білоцерківтепломережа»

09109; м.   Біла Церква,                                                                                Гр. Дігтяр П.С.

вул.  Мережна,  3                                                                                          Вул. Таращанська 163-а кв.130

р/р № 260071482 - в АППБ   "Аваль" м.   Біла  Церква МФО 321121  код  04654336

№ 83 «5» 08 2004р.

На Ваш запит від 03.08.2004р. КП "Білоцерківтепломережа" повідомляє :

Згідно " Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання (та водовідведення" затверджених Постановою КМ України 30.12.1997 року за № 1497^ виконавцем послуги є житлово-експлуатаційні організації. В Вашому випадку, за місцем Вашого проживання, виконавцем послуги являється ЖЕК -6.

Витяг з Правил надається.

Директор                                                В.М. Мелеш

вик. юр. відділ 6-53-22

 

«Витяг» ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1997 р. № 1497

ПРАВИЛА надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення

Ці Правила регулюють відносини між споживачами і виконавцями у наданні послуг з централізованого холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання (центральне опалення) та водовідведення (далі - послуги).

Правила обов'язкові для виконання усіма споживачами і виконавцями послуг незалежно від форм власності і підпорядкованості.

Визначення основних термінів

Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

споживач - наймач (власник) квартири (приватного будинку), якому надаються послуги з централізованого холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання та водовідведення у житловому фонді та підсобних приміщеннях;

виконавець - житлово-експлуатаційні та водо-, теплопостачальні, каналізаційні або інші підприємства і організації, які безпосередньо надають споживачеві комунальні послуги. Виконавця послуг у комунальному житловому фонді визначають місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування, в інших випадках - власник житлового будинку, об'єднання співвласників будинків тощо. При цьому в одному будинку може бути визначений лише один виконавець окремої послуги;

виробник послуг - підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, комунальної енергетики та інші, що виробляють послуги з водо-, теплопостачання;

(Постанова КМ, КМ України від 1997.12.30, № 1497 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення "Редакція від 2003.05.15)

 

дод.9 вх. № 43 29.09.04 Начальникові ЖЕК-6 Пермикіну А.М.

Діхтяра Петра Семеновича

Таращанська, 163-а, кв. 130, т. 3 05 84

Заява

В зв’язку з неотриманням відповіді на питання поставлене мною в зверненні від 6 липня 2004р. вх. № 4, а саме «хто є виконавцем послуги з гарячого водопостачання» то прошу:

1. Пояснити чи є керована Вами служба виконавцем послуги з:

використовувати послугу гарячого водопостачання. Крім того, вся інфраструктура водопостачання, в тому числі придбані і встановлені за свій кошт системи обліку води, працює в аварійному режимі експлуатації піддаючись пнемо та гідро ударам. Причиною цієї ситуації котра виникає один або два рази на тиждень є недбальство при подачі параметрів після відключення, а саме:

- теплопостачання;

- гарячого водопостачання

- холодного водопостачання та водовідведення;

- газопостачання;

- електропостачання.

29 вересня 2004р. П.Діхтяр

 

дод.10 УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 6

№301 30 09 2004р. Адреса: 09112, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10 тел. 3-08-51

п. Діхтяр П.С.

вул. Таращанська 163-а кв.130

Згідно Вашої заяви за вхідним №43 від 29.09.2004р. повідомляємо, що Вам необхідно заключити договора в наступних організаціях, які є постачальниками послуг :

-КП „Тепломережа”  т.6 – 31 – 55 – постачальник тепла та гарячого водопостачання;

-„Київоблводоканал” т.6 – 82 – 12 – постачальник холодного водопостачання та водовідведення;

-„Київоблгаз” т. 5 – 36 – 63 – постачальник газу;

-„Енергонагляд” т. 6 – 01 – 14– постачальник енергоносіїв;

-ЖЕК – 6 т. 3 – 08 – 51 – комунальне підприємство.

Також Вам необхідно зробити перереєстрацію з будинкової книжки в карточку форми А – 1 в ЖЕК – 6 в прийомні години у паспортистів.

Начальник ЖЕК – 6  А.М. Пермикін

 

дод.11 Начальникові ЖЕК – 6 Пермикіну А.М.

вх. №50 від 14 10 04р.                                                                                      Діхтяра Петра Семеновича

Заява

В зв’язку з неотриманням відповіді на питання поставлене мною в зверненні від 6 липня 2004р. вх. №4, а саме „хто є виконавцем послуги з гарячого водопостачання” та отриманням вказівки замість відповіді на зазначені в зверненні від 29 вересня 2004р. вх.№43 питання то повторно, прошу:

1. Пояснити чи є керована Вами служба виконавцем послуги з:

 – теплопостачання;

- гарячого водопостачання;

- холодного водопостачання та водовідведення;

- газопостачання;

- електропостачання.

 14 жовтня 2004р.                                                                       П. Діхтяр

 

дод.12 УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 6

№388 від 19 11 2004р. Адреса: 09112, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10 тел. 3-08-51

п. Діхтяру П.С.

вул. Таращанська 163-а кв.130

Білоцерківська ЖЕК – 6, відповідаючи на Ваш лист  №50 від 14 10 04р., доводить, що Ви повинні укласти договора з житлово-комунальними підприємствами про надання та споживання послуг, а точніше:

-з КОКП ВКГ „Київоблводоканал” про надання послуги з  водопостачання та водовідведення;

 -з ВАТ „Київоблгаз” про надання природного газу та здійснення планового технічного обслуговування систем газопостачання;

-з КП „Білоцерківтепломережею” про постачання теплової енергії;

-постачальником електричної енергії є ЗАТ А.Е.С. „Київобленерго”.

На сьогоднішній день виконавчим комітетом міської ради не визначено виконавця Вами перелічених послуг. Відповідно до наказу Держбуду України від 03.09.1999р. за №214 в обов’язки ЖЕКу входить лише обслуговування внутрішньо будинкових мереж та обладнання, що включається до складу квартирної плати і виключається зі складу тарифів на водо-, теплопостачання та водовідведення.

Начальник ЖЕК – 6  А.М. Пермикін.

Виконавець: економіст Пясецька Л.А.

 

дод.13 Начальникові ЖЕК – 6 Пермикіну А.М.

від 15 11 04р.                                                                                Діхтяра Петра Семеновича

Заява

Прошу пояснити, які з нижче викладених послуг надаються керованою Вами службою, а саме:

1. Прибирання сходових кліток                                                                      

2. Вивезення та утилізація твердого побутового та грубого сміття         

3. Обслуговування ліфтів                                                                              

4. Електроенергія для ліфтів                                                                        

5. Освітлення сходових кліток, підвалів, підкачка води                           

6. Прибирання при будинкової території     

7. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водо-, тепло постачання водовідведення,  зливової каналізації

8. Дератизація                                                                                                  

9. Дезинфекція                                                                                              

10. Обслуговування димовентиляційних каналів                                   

11. Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель                    

12. Обслуговування диспетчеризації                                                        

13. Технічне  обслуговування систем протипожежної автоматики  і димовідведення

14. Технічне  обслуговування побутових електроплит                           

15. Поточний ремонт:                                                                                 

- покрівлі

- під’їздів та сходових кліток, підвальних приміщень 

16. Ремонт обладнання спортивних майданчиків (за наявністю)        

17. Ремонт   обладнання дитячих майданчиків  (за наявністю)              

18. Поливання дворів, клумб, газонів                                                     

19. Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період  

20. Вивезення снігу                                                                                  

21. Витрати на виготовлення розрахункових книжок та довідок наймачам

22. Експлуатація номерних знаків                                                           

23. Очищення не каналізаційних люків                                                 

24. Очищення дворових туалетів, та приямків                                     

25. Утримання виробничих майстерень, транспортних засобів та механізмів для обслуговування житла , поточного ремонту і ліквідації аварій                                                                                

26. Інші прямі витрати, передбачені законодавством                                

27. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку     

Крім того, прошу повідомити, які з неназваних послуг надаються керованою Вами службою – їх розмір у вартості м2 загальної площі квартири. Оскільки поставлені питання для Вас є фаховими сподіваюсь на швидку і вичерпну відповідь.

Примітка: для спрощення, відповідь пропоную подавати - № пункту, вартість в гривнях за м2 загальної площі квартири.     15 листопада 2004р.

 

дод.14 УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 6

№387 від 18 11 04р Адреса: 09112, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10 тел. 3-08-51

п. Діхтяру П.С.

вул. Таращанська 163-а кв.130

Білоцерківська ЖЕК – 6,  на Ваш вхідний лист  №60 від 18 11 04р. надає перелік робіт з утримання будинків та при будинкових територій затверджений наказом Держбуду України від 03.09.1999р. за №917/4210, а також розрахунок вартості 1м2 загальної площі в будинках з ліфтами по м. Біла Церква, затверджений рішенням міської ради від 30.06.2000р. за №163 (додаток №1).

Начальник ЖЕК – 6 А.М. Пермикін.

Виконавець: економіст Пясецька Л.А.

Попри те, що з мого звернення випливало, що я володію певною інформацією мені напустили стільки туману, що там сам чорт ногу зламає. Тобто. Аферисти змінили видавника, дату, надали незавірену та неякісну ксерокопію тощо. Відтак, лише далеко пізніше я дізнався реквізити цього рішення (рішення міськвиконкому №163 від 30.05.2000р.). Однак саме рішення з усіма додатками дотепер витребувати не вдається.

Один раз за моїм клопотанням 23 травня 2007р. даний додаток долучено до матеріалів однієї зі справ, але витребовувати належно завірений додаток навідріз відмовлено. Підстави дій судді стали очевидними під кінець процесу – даний додаток суд не визнав належним, а завдяки протидії того ж таки суду, належного додатку у справі не було.

 

дод.15 Міському голові м. Біла Церква

30.10.2006р.                                                                                                   Савчуку Василеві Петровичу

Діхтяра Петра Семеновича

вул. Таращанська 163-а кв. 130

м. Біла Церква Київської області

ін. 09106, д.т.3 05 84

(електронної адреси не маю)

Інформаційний запит

щодо отримання інформації про виконавців комунальних послуг та дати набуття ними цього

статусу (стосовно будинку по вул. Та -ращанська№163-А )

Відповідно до ч.2 ст.32. Закону «Про інформацію», прошу надати інформацію про те, хто і з якого часу ним набуто статус виконавця послуги з :

1. Обслуговування будинку та прибудинкової території.

2. Опалення та гарячого водопостачання.

3. Холодного водопостачання.

4. Газопостачання (повторно).

5. Електропостачання.

З повагою П. Діхтяр

30 жовтня 2006р.

 

дод.16 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19  Факс (04463)9-21-59, тел. 5-40-82

08.12.06 №Д-1646/2

вул. Таращанська 163-а кв.130

Діхтяр П.С.

Ваш запит щодо інформації про виконавців комунальних послуг розглянуто.

Виконавцями послуг по буд. 163а по вул. Таращанській визначені такі організації:

Житлово-експлуатаційна контора № б - виконавець послуг з утримання будинку і прибудинкової території.

КП "Білоцерківтепломережа" - виконавець послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання.

КОКП ВКГ "Київоблводоканал" - виконавець послуг централізованого постачання холодної води, централізованого водовідведення.

ВАТ "Київоблгаз" - виконавець послуг централізованого газопостачання.

ЗАТ "Київобленерго" - виконавець послуг з енергопостачання

Статус виконавців послуг підприємствами набуто разом з прийняттям будинку та мереж на баланс відповідного підприємства.

Заступник міського голови В.В. Гнатюк

Ломакін 5-10-47

 

дод.17

Заступникові міського голови м. Біла Церква

Гнатюку Валерію Володимировичу

Діхтяра Петра Семеновича

м. Біла Церква Київської області вул. Таращанська 163а кв. 130 п. і. 09106  тел. 3-05-84

С К А Р Г А

на виконавця відповіді від 08 12.2006 № Д-16462 на інформаційний запит

30 жовтня 2006 року я звернувся з письмовим інформаційним запитом на ім'я міського голови м. Біла Церква щодо отримання офіційної інформації про виконавців комунальних послуг у будинку № 1б3-а по вул. Таращанській, також у частині обслуговування будинку та прибудинкової території.

Листом від 08.12.2006 № Д-1646/2 мені повідомлено, що виконавцем послуги з утримання названого будинку та прибудинкової території являється житлово-експлуатаційна контора № 6.

Але 24.10.2005 житлово-експлуатаційна контора № 6 подала до Білоцерківського міськрайонного суду позовну заяву до Діхтяра Петра Семеновича, додатком до даної заяви є довідка Київського обласного управління статистики № 2547 про визначені для житлово-експлуатаційної контори № 6 умови господарювання (дозволені види діяльності).

Даний документ не містить дозволу для житлово-експлуатаційної контори № 6 щодо обслуговування ( утримання) будинків та прибудинкових територій.

Відтак, виконавцем листа від 08.12.2006 № Д-1646/2 порушене моє право на отримання достовірної офіційної інформації та порушено п. "г" ч. 1 ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".

Керуючись ст. ст. 18,19 Закону України "Про звернення громадян", ст. 8 Закону України "Про боротьбу з корупцією",

ПРОШУ

Розглянути дану скаргу з моєю безпосередньою участю.

За результатами розгляду даної скарги скласти протокол щодо порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави та, відповідно, застосувати санкції, передбачені ст. 8 Закону України «про боротьбу з корупцією».

3. Відновити мої порушені права шляхом надання достовірної відповіді на мій запит від 30.10.2006.

9 січня 2007 року                                  П.С. Діхтяр

виконком 09.01.07.

 

дод.18 УКРАЇНА

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 31 тел. 5-10-47, 5-12-46,05-22-81

 31.01.07 Д-45

вул. Таращанська 163-а кв.130

Діхтяру П.С.

На Вашу скаргу від 09.01.07 повідомляю, що для її розгляду Ви запрошуєтесь 06 лютого 2007 року до управління житлово-комунального господарства / вул. Шолом Алейхема, 31/ до кабінету заст.. начальника Кіфоренка І.М. об 11 годині.

Начальник управління Ю.В. Ломакін

Степаненко 5-33-86

 

дод.19 До міського голови м. Біла Церква

05.0207 МВК                                                                       Савчука Василя Петровича

Діхтяра Петра Семеновича

м. Біла Церква Київської області вул. Таращанська 163а кв. 130 п. і. 09106  тел. 3-05-84

С К А Р Г А

на порушення права щодо законного розгляду звернення

9 січня 2007 року зареєстровано мою скаргу на виконавця відповіді від 08.12.2006 № Д-16462 на інформаційний запит.

Дана скарга подана у порядку Закону України "Про звернення громадян", частиною 5 статті 7 Закону "забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються

Окрім того у прохальній частині скарги зазначено про необхідність складання протоколу щодо порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, задоволення чого є нонсенсом у випадку розгляду скарги підлеглими Ю В. Ломакіка.

Не зважаючи на обставини та норми законодавства, мною отримане повідомлення від 31.01.2007 № Д-45 про розгляд моєї скарги у кабінеті заступника начальника УЖКГ Кіфоренка І.М.

Вважаю, що повідомлення від 31.01.2007 № Д-45 є порушенням мого права, закону та приниженням моєї гідності.

Виходячи з наведеного, та, керуючись ст. ст. 7,18,19 Закону України "Про звернення громадян",

ПРОШУ

Розглянути дану та попередню скарги у визначеному Законом порядку. ДОДА Т О К

1. Копія відповіді на інформаційний запит.

2. Копія скарги від 09.01.2007.

3. Копія повідомлення від 31.01.2007.

4. Копія довідки № 2547 ЄДРПОУ Білоцерківського ЖЕК - 6.

5. Копія інформаційного запиту від 30 жовтня 2006р.

6. Витяг з великого тлумачного словника сучасної української мови.

5 лютого 2007 року                     П.С. Діхтяр

 

дод.20 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19  Факс (04463) 9-21-59, тел. 5-32-32

03.03.07 №Д-0001/2

м. Біла Церква вул. Таращанська 163-а кв.130

Діхтяр П.С.

Шановний Петро Семенович!

Ваша скарга вх.№Д-0001/2 від 5.02.2007р. була розглянута постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку у Вашій присутності та Вашого адвоката Ліченко В. М.

Надаємо Вам запитувану Вами інформацію.

А саме:

копія рішення 31 сесії міської ради 4 скликання від 23 грудня 2005р. №388 "Про визначення виконавця послуг з утримання будинків, споруд та при будинкових територій, послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд. А також визначення виконавця централізованого опалення, централізованого постачання холодної та гарячої води централізованого водовідведення у житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква" - 1 аркуш;

копія рішення 35 сесії міської ради 4 скликання від 06 березня 2006р. № 470 "Про внесення змін до рішення 31-ї сесії міської ради четвертого скликання від 23.12.2005 року №388 "Про визначення виконавця послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд а також визначення виконавця централізованого опалення, централізованого постачання холодної та гарячої води централізованого водовідведення у житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква" - 1 аркуш.

Інших рішень щодо визначення статусу виконавця послуг з:

1. Обслуговування будинку та прибудинкової території.

2. Опалення та гарячого водопостачання.

3. Холодного водопостачання.

4. Газопостачання (повторно).

5. Електропостачання

Білоцерківською міською радою та її виконавчим комітетом не приймалось.

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку не виявила достатніх даних, які свідчать про наявність в діянні начальника управління житлово-комунального господарства Ломакіна Ю. В. корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією.

З повагою Міський голова                      В.П. Савчук

 

дод.21 До громадської приймальні БЮТ

14.03.07 Діхтяра Петра Семеновича

м. Біла Церква Київської області вул. Таращанська 163а кв. 130, п. і. 09106, тел. 3-05-84

ЗАЯВА

про неналежне виконання депутатських обов'язків та ознаки порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави

Мною отримано лист на бланку Білоцерківської міської ради від 03.03.2007 № Д- 0001/2, даний лист підписаний міським головою Савчуком В.П., дані про виконавця листа відсутні.

Згідно норм ДСТУ, зазначення виконавця даного документа обов'язкове й першочергова відповідальність за зміст документа лежить саме на виконавцеві.

Зміст зазначеного листа є доказом неналежного виконання депутатських обов'язків членами постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку Білоцерківської міської ради містить ознаки порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави ( п. "г" ч. 1 ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією") та ознаки приховування особливо тяжкого злочину.

Викладене вище твердження обґрунтоване наступними обставинами та нормами законодавства України.

У скарзі від 05.02.2007 міститься звинувачення щодо порушення ст. 7 Закону України "Про звернення громадян" - обґрунтована інформація щодо даного звинувачення у відповіді відсутня.

Головним сенсом скарги від 09.01.2007 є діяльність ЖЕКу № 6, яка суперечить установчим документам даної юридичної особи - обґрунтована інформація щодо даного звинувачення у відповіді відсутня.

Докази твердження відповіді про відсутність заявлених ознак правопорушень не надані, копії протоколу засідання Комісії не надані, висновок за результатами розгляду не наданий, посилання на дії, які мали бути вчинені у порядку перевірки відсутні, тобто ознак чинних дій Комісії у змісті отриманого листа не спостерігається.

З моїх пояснень та пояснень мого представника на засіданні Комісії голова та члени Комісії виявили розуміння сенсу моїх звернень, а саме: суперечливість між установчими документами (статистична довідка) та господарською діяльністю ЖЕКу № 6. Зазначена суперечливість викликає явну підозру про рух коштів, які мають поповнювати міський бюджет, у неналежному напрямку.

Орієнтовно, відносно перевірки чого і мала спрацювати Комісія, є підстави вважати, що 80% отримуваних Білоцерківськими ЖЕКами коштів зникають у невизначеному напрямі на протязі, щонайменше, десяти років.

Конфліктний  лист містить посилання на рішення Білоцерківської міської ради за період другого злочинного пришестя Шуліпи Г.В.

Заняття посади міського голови Шуліпою Г.В. восени 2005 року відбулося за сприяння голови Білоцерківського міськрайонного суду Саніна В.М., голови апеляційного суду Київської області Нечипоренка Ю.А., голови Васильківського міськрайонного суду Степаненка .

Зазначені судді перевищили посадові повноваження (ознаки порушення ст. 365 КК України ) при прийнятті до розгляду скарги Шуліпи Г.В., оскільки предмет скарги останнього не підлягає судовому розгляду, згідно ст. 248-3 ЦПК України, чинного на той час.

Зміст рішень Білоцерківської міської ради № 388 від 23.12.2005, № 470 від 06.03.2006 суперечить дійсним обставинам та ст, 11 ЦК України, Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Правилам надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005.

Маю доказові підстави стверджувати, що зазначені рішення Білоцерківської міської ради створені не на користь міської громади, а на користь сприяння протиправній, з метою наживи, діяльності УЖКГ, КП "Білоцерківтепломережа", КП "Київоблводоканал".

Виходячи з наведених обставин, убачається, що мої звернення, направлені на захист інтересів міської громади, а депутати міської ради, також і від БЮТ, виконавець відповіді діють та проявляють бездіяльність на користь здирників.

У порядку партійної відповідальності прошу здійснити передбачені законом дії на користь утвердження законності, а відтак і підвищення рейтингу демократичної опозиції.

ДОДАТОК:

1. Копія скарги від 09.01.2007.

2. Копія скарги від 05,02.2007,

3. Копія листа за результатами бездіяльності Комісії.

4. Копія запиту до Білоцерківської ОДПІ.

5. Копія відповіді на запит.

12 березня 2007 року член партії Реформи і Порядок П.С. Діхтяр

 

дод.22 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВО"БАТЬКІВЩИНА"

ТЕЛ.04463 3-28-54 Адреса: м. Біла Церква, площа Шевченка, 7

№43                                                       Біла Церква «22» березня 2007

Шановний Петро Семенович.

Вашу заяву розглянуто на засіданні фракції БЮТ у Білоцерківській міській раді.

Фракцією звернуто увагу голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку, та членів комісії на необхідність суворого дотримання норм чинного законодавства України при розгляді звернень громадян.

Керівник фракції БЮТ Білоцерківськівської міської ради М.В. Бондаренко

 

дод.23 До фракції Блоку Юлії Тимошенко у Білоцерківській міській Раді

До фракції партії Регіонів України у Білоцерківській міській Раді

До фракції партії Народний Союз Наша Україна у Білоцерківській міській Раді

До фракції Соціалістичної партії України у Білоцерківській міській Раді

Діхтяра Петра Семеновича

вул. Таращанська 163-а кв. 130 м. Біла Церква Київської області ін. 09106, д. т. 3 05 84 (електронної адреси не маю)

Заява

В зв'язку з, на мою думку, системними порушеннями в комунальній сфері міста в результаті чого впродовж багатьох років - комунальні підприємства працюють поза межами закону, Рішення міськвиконкому про зміну тарифів та договори комунальних підприємств зі споживачами про надання комунальних послуг є не чинними, значна частина коштів перебуває в тіні. Відповідно потерпає міський бюджет та інтереси міської громади.

Виходячи з вищевикладеного,

Прошу:

1. Проаналізувати стан справ, що склався у комунальній сфері міста та, при підтвердженні висловленого мною, підготувати і розглянути дане питання на наступній сесії міської Ради.

Додаток:

1. Витяг з протоколу судового засідання від 23 05 07р. по справі за позовом ЖЕК - 6 до. Діхтяра Петра Семеновича про стягнення боргу.

Примітка : при потребі готовий надати особисті пояснення та взяти участь у підготовці до розгляду на сесії даного питання.

З повагою П. Діхтяр 28 травня 2007 року

29.05.07

 

дод.24 Міському Голові м. Біла Церква Савчуку Василеві Петровичу

Діхтяра Петра Семеновича

вул. Таращанська 163-а кв. 130 м. Біла Церква Київської області ін. 09106, д. т. З 05 84 (електронної адреси не маю)

Інформаційний запит

щодо отримання копій : Рішень міськвиконкому Білоцерківської міської ради та надання підтвердження належного, про них, повідомлення і їх використання ; проектів договорів підготовлених комунальними підприємствами міста.

Керуючись ст.9, ст.32 Закону України „Про інформацію", Прошу надати :

1. Копії Рішень міськвиконкому Білоцерківської міської ради, з усіма додатками, а саме - № 163 від 30 06 2000р., № 558 від 09 12 2005р.; № 479 від 26 09 2006р.; № 93 від 13 03 2007р.;

2. Інформацію про належне повідомлення міської громади про зміст Рішень міськвиконкому Білоцерківської міської ради, з усіма додатками, а саме - № 163 від 30 06 2000р., № 558 від 09 12 2005р.; № 479 від 26 09 2006р.; № 93 від 13 03 2007р.;

3. Інформацію про те, чи комунальні підприємства міста, використовували як додатки до договорів зі споживачами (у відповідні періоди) Рішення міськвиконкому Білоцерківської міської ради, з усіма додатками - № 163 від 30 06 2000р., № 558 від 09 12 2005р.; № 479 від 26 09 2006р.; № 93 від 13 03 2007р.

4. Копії проектів договорів підготовлених комунальними підприємствами міста, які ними заключались зі споживачами на протязі 2000 - 2007р.р.

З повагою П. Діхтяр 28 травня 2007 року

Виконком 29.05.07

 

дод.25 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19 Факс (04463)9-21-59, тел. 5-40-82

15.06.2007 №Д-0001/4

м. Біла Церква, вул. Таращанська, 163-а, кв.130

Діхтярю П.С.

На Ваш інформаційний запит від 29.05.2007р. вхідний № Д-0001/4 надаємо копії рішень міськвиконкому Білоцерківської міської ради, з усіма додатками, а саме: № 163 від 30.06.2000р., № 558 від 09.12.2005р., № 479 від 26.09.2006р., № 93 від 13.03.2007р.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 12.07.2005 року розроблено проект типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в якому зазначено, що його невідкладною частиною є копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги, копія якого додається до договору. Виконуючи вищевказану постанову з 2005 року ЖЕКи при укладенні договору надали споживачам копії рішень виконавчого комітету м.Біла Церква про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і прибудинкової території. До 2005 року в складі договору - зобов'язання на обслуговування квартири індивідуального власника в будинках державного або громадського житлового фонду не було передбачено обов'язкове надання вищевказаних додатків, але на вимогу споживачів ЖЕКами надавались копії розпорядження голови Київобладміністрації про розмір плати за користування житлом та за утримання житла в Київській області, який вводиться в дію з 01.05.2000 року.

По питаннях п.п. 2, 4 Вашого інформаційного запиту від 28 травня 2007 р. Вас буде проінформовано додатково в межах визначених Законом України "Про інформацію".

Додаток на 74 аркушах.

В.о. міського голови                         С.П. Смолякова

дод.26 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19  Факс (04463)9-21-59, тел. 5-40-82

06.07.07 №Д-0001/4. На №Д-0001/4 від 29.05.07

м. Біла Церква вул.Таращанська,163-а кв.130

Діхтяр П.С.

Виконком міської ради розглянув Вашу заяву і повідомляє.

Ст. 24 Житлового кодексу України визначено, що для експлуатації житлового фонду України створюються житлово-експлуатаційні контори, діяльність яких проводиться на підставі господарського розрахунку. Згідно рішення виконкому № 425 від 18.11.1992 року будинок № 163а по вул.Таращанській знаходиться на балансі житлово-експлуатаційної контори № 6. ЖЕК-6 здійснює утримання будинку та прибудинкової територій, згідно Статуту підприємства, документів про державну реєстрацію підприємства та видів діяльності, в відповідності до діючого законодавства України.

Ви отримали квартиру № 130 по вулиці Таращанській 6.163а згідно ордера № 003774 від 17.07.1992 року, а в 1998 році з сім"єю із п"яти чоловік приватизували свою квартиру (св. на право власності № 23181 від 26.05.1998 року) і на підставі ст.10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" стали власниками своєї квартири і співвласниками допоміжних приміщень, технічного обладнання будинку, а тому зобов"язані брати участь у загальних витратах, пов"язаних з утриманням будинку відповідно до своєї частини у майні будинку. Порушуючи ці правила Ви з жовтня 2002 року не сплачуєте регулярно і в повному обсязі необхідні платежі, в зв"язку з чим ЖЕК-6 змушений був звернутися в жовтні 2005 року до Білоцерківського міськрайонного суду для вирішення цього питання.

На сьогоднішній день справа знаходиться на розгляді в Білоцерківському міськрайонному суді.

Заступник міського голови С.П. Якимчук.

дод.27 До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

(суддя по справі - Голуб А.В.)

Діхтяра Петра Семеновича

вул. Таращанська 163-а кв. 130 м. Біла Церква Київської області ін. 09106     д. т. 3 05 84 (відповідача по справі)

Заява про забезпечення доказів

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області знаходиться справа за позовом ЖЕК - 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення боргу за послуги з обслуговування будинку та при будинкової території.

Предметом спору є, на думку позивача, не в повному обсязі оплата мною наданих позивачем послуг, які він оцінював у розмірі 39 копійок за м2 загальної площі квартири.

Під час судового розгляду з'ясувалось, що позивач не в змозі пояснити звідки взялась саме така цифра, з чого вона складається та за що саме я не заплатив.

Разом з тим, в період визначений межами позову, при стягненні плати - ЖЕКи керувались Рішенням Білоцерківського міськвиконкомому за № 163 прийнятого 30 06 00р. під назвою «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у м. Біла Церква» (Додаток 1 - мною вже надано суду).

Дане Рішення, з усіма додатками, є надзвичайно важливим документом необхідним для подальшого розгляду справи оскільки в ньому визначено предмет діяльності ЖЕКів. Перелік, вартість і зміст надаваних ними послуг. Воно повинно би було бути додатком до договорів, які заключались між ЖЕК - 6 і споживачами.

Не менш важливим є вияснення питання набрання ним чинності. Тобто, чи було воно належним чином повідомлено мешканцям міста.

Виходячи з вищевикладеного, прошу:

1. Витребувати Рішення Білоцерківського міськвиконкомому № 163 від 30 06 00р. «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у м. Біла Церква» (з усіма додатками).

2. Витребувати інформацію про належне повідомлення мешканців міста про зміст прийнятого Рішення Білоцерківського міськвиконкомому № 163 від 30 06 00р. «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у м. Біла Церква».

7 червня 2007 року                                            П. Діхтяр

Примітка: оскільки дане Рішення приховується навіть від суду, то в назві може бути вкрастись неточність. Номер і дата даного Рішення вказано вірно

 

дод.28 Міському Голові м. Біла Церква Савчуку Василеві Петровичу

Діхтяра Петра Семеновича вул. Таращанська 163-а кв. 130 м. Біла Церква Київської області ін. 09106     д. т. 3 05 84

Повідомлення

28 травня 2007 року я звернувся до Вас з інформаційним запитом стосовно отримання копій Рішень міськвиконкому Білоцерківської міської ради, з усіма додатками, а саме - № 163 від 30 06 2000р., № 558 від 09 12 2005р.; № 479 від 26 09 2006р.; № 93 від 13 03 2007р. тощо.

15 червня 2007 року мене було запрошено до канцелярії міськвиконкому для вручення певної частини копій, запитуваних мною, документів.

Переглянувши отримане маю відзначити наступне.

Свого часу, ЖЕК - 6 надав мені Додаток 1 до Рішення міськвиконкому № 163 від 30 червня 2000 року. Ці координати я і зазначив у своєму зверненні. Прохаючи надання даного Рішення я мав бажання з'ясувати зміст і обставини введення в дію тарифів з обслуговування будинків та при будинкових територій, згідно котрих зі споживачів у 2000 - 2005р.р. стягувалась плата. Мені ж надано копію Рішення міськвиконкому № 163 від 30 травня 2000 року і без додатків. Разом з тим, в наданому документі є посилання на розпорядження Київської обласної державної адміністрації № 195 від 19 квітня 2000 року, яке стало підставою для прийняття міськвиконкомом даного Рішення.

Крім того. Надані додатки інших Рішень міськвиконкому, не містять номерів, дат тощо.

Таке вважаю непорозумінням, яке ще можливо виправити.

Тому, виходячи з вище викладеного, Прошу :

1. Вважати дану частину копій документів не наданою.

2. Відповідь на мій інформаційний запит від 28 05 07р. надіслати поштою.

3. Додатково до запитуваного, надати копію розпорядження Київської обласної державної адміністрації № 195 від 19 04 07р.

З повагою П. Діхтяр 18 червня 2007 року

18.06.07

 

дод.29 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19  Факс (04463)9-21-59, тел. 5-40-82

04.07.07 №Д-0001/5

м.Біла Церква, вул .Таращанська, 163а кв. 130

Діхтярю П.С.

На Ваше повідомлення від 18.06.2007р. виконавчий комітет міської ради повідомляє, що в протоколі № 5 засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за 2000 рік додатків до рішення виконкому Білоцерківської міської ради від 30 травня 2000 р. № 163 "Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в місті Біла Церква" не виявлено.

Підстава: ф.1, оп.3, спр.81, арк.136.

Щодо отримання копії розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2000р. № 195 "Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області" радимо Вам звернутися до начальника загального відділу Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01196, м.Київ-196, вул. Лесі Українки, 1.

Щодо надання копій рішень та до них додатків, а саме рішення: № 558 від 09.12.2005р., №479 від 26.09.2006р., №93 від 13.03.2007р. згідно протоколів засідання виконкому Білоцерківської міської ради: №16 від 09 грудня 2005 року; №16 від 26 вересня 2006 року; №7,6 від 06 березня 2007 року, 13 березня, то вони були Вам надіслані за № Д 1 / 4.

Міський голова В.П. Савчук

Коваль 9-21-59 Ніканорова 5-32-68

 

дод.30 Заступникові начальника КОКП ВКГ «Київоблводоканал»

Сушкові Анатолію Григоровичу

Діхтяра Петра Семеновича

Вул. Таращанська 163 а, кв. 130 М. Біла Церква Київської області Ін. 09106      д.т. 3 05 84

Інформаційний запит

щодо отримання офіційної інформації

Керуючись ст.9, ст.32 Закону України «Про інформацію»,

ПРОШУ:

Надати офіційну письмову інформацію щодо:

1. твердження того, що КОКП ВІСТ «Київоблводоканал» є виконавцем послуги з холодного водопостачання та водовідведення по будинку 163-а на вул. Таращанській в м. Біла Церква.

2. твердження наявності правовідносин між КОКП ВКГ «Київоблводоканал» і власником квартири № 130, яка знаходиться на вул. Таращанській 163-а в м. Біла Церква.

З повагою П. Діхтяр 2 липня 2007 року

Отримала Бугай 2.07.07р.

 

дод.31

 

дод.32 Заступникові начальника КОКП ВКГ «Київоблводоканал»

Сушкові Анатолію Григоровичу

Діхтяра Петра Семеновича

Вул. Таращанська 163 а, кв. 130 М. Біла Церква Київської області Ін. 09106, д.т. 3 05 84

Інформаційний запит щодо отримання офіційної інформації

Керуючись ст.9, ст.32 Закону України «Про інформацію»,

ПРОШУ:

Надати офіційну письмову інформацію щодо:

1. Повідомити, коли і якими документами оформлено передачу на баланс КОКП ВКГ «Київоблводоканал» внутрішньо будинкових систем водопостачання та водовідведення по будинку 163-а на вул. Таращанській в м. Біла Церква.

2. Надати копію договору, з усіма додатками, «про надання послуг водопостачання та водовідведення» від 01 02 2002 року за № 178-130/752514-0.

Примітка: задекларованого у Вашій відповіді на мій попередній запит додатку, а саме -копії рішення 31 сесії міської ради 4-го скликання № 388 від 23 12 2005р., я не отримав.

З повагою П. Діхтяр 16 липня 2007 року

16.07.07р. №Д-95з

 

дод.33

 

дод.34 Заступникові начальника КО КП ВКГ «Київоблводоканал»

Сушкові Анатолію Григоровичу

Діхтяра Петра Семеновича

вул. Таращанська 163 а, кв. 130 м. Біла Церква Київської області Ін. 09106      д.т. 3 05 84

Інформаційний запит щодо отримання офіційної інформації

Керуючись ст.9, ст.32 Закону України «Про інформацію»,

ПРОШУ:

Надати офіційну письмову інформацію про зміст, укладача і терміну застосування договорів аналогічних договору № 178 -130 / 752714 - 0 від 01 02 2002р.:

1. На підставі якого нормативного акту і ким, було складено проект договору, аналогічного змісту договору № 178 -130 / 752714 - 0 від 01 02 2002р.;

2. Коли використовувались проекти договорів зі змістом, аналогічним змісту наявного в договорі № 178 -130 / 752714 - 0 від 01 02 2002р.

З повагою П. Діхтяр 31 липня 2007 року

31.07.07р. №Д-106з

 

дод.35 Київська обласна державна адміністрація Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО -КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «КИЇВОБЛВОДОКАНАЛ

Гр.-ну Діхтяру Петру Семеновичу

м. Біла Церква вул. Таращанська 163 а, кв. 130

3.08.07 №14-07/614

На Ваш інформаційний запит від 31 липня 2007року повідомляємо:

Проект договору  про  надання  послуг     водопостачання  та  водовідведення аналогічного змісту договору за № 178-130/752714-0 від 01.02Л002 р. був складений юрисконсультом КОКП ВКГ "Київоблводоканал" відповідно до Типового договору та "Правил надання населенню послуг з  водо-, теплопостачання та водовідведення". затверджених постановою Кабінету-Міністрів України від 30 грудня 1997 року, "Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України", затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 1 липня 1994 р. №65.

Договори аналогічні договору № 178-130/752714-0, заключались із споживачами послуг з водопостачання та водовідведення у період з 2000 року по 2004 рік.

Заступник начальника КОКП ВКГ "Київоблводоканал"          А.Г. Сушко

Вик. Кудлай О.Г. 5-45-59

 

дод.36 До фракції Блоку Юлії Тимошенко в обласній раді Київської області

отримано 06.08.07 нач. відділу з питань звернень громадян

До фракції партії Регіонів в обласній раді Київської області

До фракції партії Народний Союз Наша Україна в обласній раді Київської області

Діхтяра Петра Семеновича

вул. Таращанська 163-а кв. 130 м. Біла Церква Київської області ін. 09106,д.т. 3 05 84

Скарга

28 травня 2007 року я звернувся до фракцій міської ради м. Біла Церква з заявою про системні й систематичні порушення у комунальній сфері міста. Додані до неї додатки містили обґрунтоване твердження того, що, починаючи з 1998р., комунальні підприємства виведено по за межі закону. Договори комунальних підприємств є нікчемними. З 2000р. зміни тарифів на комунальні послуги є не чинними.

Нажаль викладене у зверненні було повністю проігноровано усіма фракціями. Відповідно, жодна з них, до цього часу не надала мені відповіді.

Виходячи з такого, звертаюсь до вас, як до вищої інстанції і прошу :

1. Відновити моє порушене право на вчасне і об'єктивне отримання обґрунтованої відповіді.

2. Розглянути ситуацію, існуючу в комунальній сфері м. Біла Церква.

Додатки:

1. Звернення від 28 травня 2007 року.

2. Витяг з протоколу судового засідання від 23 05 07р. по справі за позовом ЖЕК - 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення боргу.

З повагою П. Діхтяр 6 серпня 2007 року

 

дод.37 Голові Київської обласної державної

№22.3571.2 від 06.08.2007                             адміністрації Ульянченко Вірі Іванівні

Діхтяра Петра Семеновича

вул. Таращанська 163 а, кв. 130 м. Біла Церква Київської області ін. 09106     д. т. 3 05 84

Скарга

28 травня 2007 року я, звернувся до міського голови м. Біла Церква, Савчука Василя Петровича, з інформаційним запитом.

15 червня 2007 року мене було запрошено до канцелярії міськвиконкому для вручення певної частини копій, запитуваних мною, документів. Переглянувши отримане і виявивши там деякі невідповідності, я, 18 06 07р. звернувся з проханням виправити їх і додатково надати ще один документ.

Незабаром мені надійшов лист № Д - 0001/4 від 15 03 07р. за підписом В.о. міського голови Смолякової С.П. з тлумаченням частини наданих документів і запевненням в наданні наступної частини з запитуваного. В листі № Д - 0001/5 від 04 07 07р. за підписом міського голови Савчука В.П. повідомлено, що надані копії є відповідними. Що ніяких додаткових документів по яких можна було б з'ясувати зміст і обставини введення в дію тарифів з обслуговування будинків та прибудинкових територій, згідно котрих зі споживачів у 2000 - 2005р.р. стягувалась плата, надано не буде. У наданні копії розпорядження Київської обласної державної адміністрації № 195 від 19 квітня 2000 року, відмовлено. Про надання решти документів зазначених у зверненні, не повідомлено.

Наразі, запитуваного я так, до цього часу, і не отримав. Натомість мені було надіслано гнівного листа № Д - 001 / 4 від 06 07 07р. за підписом заступника міського голови Якимчука С.П. котрий можна назвати відпискою. Тобто, викладене в ньому не стосується змісту запитуваного.

Таке, вважаю порушенням свого права на отримання вчасної і обґрунтованої відповіді на своє звернення і як таке, що має ознаки корупційних діянь. Мова йде про зловживання в комунальній сфері міста з нанесенням шкоди в особливо великих розмірах. Адже, починаючи з 1998р. комунальні підприємства міста повиводили поза межі закону. Договори комунальних підприємств міста зі споживачами є нікчемними. З 2000р. тарифи на комунальні послуги є не чинними. Виконавців комунальних послуг, у місті не існує.

Виходячи з викладеного, прошу:

1. Використати наявні у Вас повноваження для спонукання міського голови м. Біла Церква до надання мені належної відповіді на мій інформаційний запит.

2. Здійснити належну перевірку законності функціонування комунальної сфери м. Біла Церква за період - з 1998р.

3. Надати копію розпорядження Київської обласної державної адміністрації № 195 від 19 квітня 2000 року (з додатками).

Додатки:

1. Копія звернення від 28 05 07р.

2. Копія відповіді № Д - 001 / 4 від 15 06 07р.

3. Копія звернення від 18 06 07р.

4. Копія відповіді № Д - 001 / 5 від 04 07 07о.

5. Копія відповіді № Д – 001/4 від 06 07 07р.

З повагою П. Діхтяр 6 серпня 2007 року

 

дод.38 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19  Факс (04463)9-21-59, тел. 5-40-82

06.09.07 №Д-0001/6

Діхтяр П.С. вул. Таращанська, 163 а кв. 130

Київській облдержадміністрації На № Д 27.3571.2 від 06.08.2007р.

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув Ваше звернення і повідомляє наступне.

Згідно ст.24 Житлового кодексу України визначено, що для експлуатації житлового фонду України створюються житлово-експлуатаційні контори, діяльність яких проводиться на підставі господарського розрахунку. Згідно рішення Білоцерківського міськвиконкому № 425 від 18.11.1992р. будинок № 163 а по вул. Таращанській знаходиться на балансі житлово-експлуатаційної контори № 6. ЖЕК № 6 здійснює утримання будинку та прибудинкової території згідно Статуту підприємства, документів про державну реєстрацію підприємства та видів діяльності, в відповідності до діючого законодавства України.

Діхтяр П.С. отримав квартиру № 130 по вул. Таращанській, 163 а згідно ордера № 003774 від 17.07.1992р., в 1998 р. Діхтяр з сім"єю із п"яти чоловік приватизував свою квартиру ( свідоцтво на право власності № 23181 від 26.05.1998р.) і на підставі ст. 10 Закону України " Про приватизацію державного житлового фонду" вони стали власниками своєї квартири і співвласниками допоміжних приміщень, технічного обладнання будинку, а тому зобов"язані брати участь у загальних витратах, пов"язаних з утриманням будинку відповідно до своєї частини у майні будинку. Порушуючи ці правила Діхтяр П.С. з жовтня 2002 р. не сплачує регулярно і в повному обсязі необхідні платежі, в зв"язку з чим ЖЕК № 6 був змушений звернутися в жовтні 2005р. в Білоцерківський міськрайонний суд для вирішення даного питання. На сьогоднішній день справа знаходиться на розгляді в Білоцерківському міськрайонному суді.

Міський голова В.П. Савчук

Виконавець: Магдич А.А. тел. 5-10-47

 

дод.39 Прокуророві м. Біла Церква Київської області

Діхтяра Петра Семеновича

вул. Таращанська 163 а, кв. 130 м. Біла Церква Київської області Ін. 09106, д.т. З 05 84

Заява

Міським головою, фракціями міськради, Білоцерківським міжрайонним судом продовжується афера в комунальній сфері міста розпочата ще в кінці дев'яностих років минулого століття. її основними віхами є :

- починаючи з 1998 року ЖЕК - 6 (переконаний що й інші) не задекларували у відділі статистики основного виду своєї діяльності, а саме - обслуговування (утримання) будинків та прибудинкових територій. Надалі ЖЕКи не набули статусу балансоутримувача, а відповідно не могли бути виконавцями житлово- комунальних послуг та незважаючи на це договори зі споживачами заключали, плату з них брали. Навіть стягували її через суд;

- інші комунальні підприємства, не будучи виконавцями комунальних послуг, також заключали зі спо живачами договори на надання комунальних послуг і брали за них плату, а з боржників стягували її через суд

- у 2000 році було змінено тарифи на комунальні послуги. Рішення про їх зміну (з усіма додатками) до мешканців міста належним чином доведено не було. Не фігурували вони, як додатки, й у нав'язуваних ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами міста, споживачам договорах. Теж саме відбувалось у - 2005р., 2006р. і в 2007р.;

- договори, укладені між комунальними підприємствами міста та споживачами не передбачали врахування пропозицій споживача, не містили «істотних умов» та будь-яких, з обов'язкових, додатків,

- більшість з виставленого до сплати взагалі не надавалось, а те, що й надавалось - надавалось (не в повному обсязі. На масив «Таращанський» : в. 1998р. - 2 місяці та на протязі двох наступних опалювальних сезонів, опалення і гаряча вода подавались з параметрами, достатніми аби лиш убезпечити інфраструктуру від розмерзання. Гаряча вода подавалась тільки в опалювальні сезони. Подібне мало місце і на масиві «Леваневського». При цьому плата виставлялась, як за стовідсотково надані послуги.

В результаті таких дій, у місті склалась парадоксальна ситуація :

- починаючи з кінця дев'яностих років минулого століття ЖЕКи міста займаються не дозволеним для них видом господарської діяльності;

- починаючи з кінця дев'яностих років минулого століття жодне з комунальних підприємств міста не має права отримувати від споживачів плату за житлово-комунальні послуги;

- починаючи з кінця дев'яностих років минулого століття договори комунальних підприємств міста зі споживачами є нікчемними;

- починаючи з 2000 року у місті відсутні чинні тарифи на житлово-комунальні послуги;

- починаючи з 2002 року Білоцерківським міжрайонним судом розпочато судилища по вибиванню «боргів за комунальні послуги», з передачею повноважень суду, постановлянням завідомо неправосудних рішень, ухвал тощо.

З огляду на організаторів, виконавців і кришувальників така афера має всі ознаки злочину зі шкодою в особливо великих розмірах та носить системний характер.

В ній вбачаються порушення, відповідальність за котрі, передбачено в ст., ст. 364, 365, 375 КК України.

Виходячи з вище викладеного та керуючись ст. 97 КК України, прошу :

1. Порушити кримінальну справу по факту незаконного стягнення житлово-комунальними підприємствами міста плати зі споживачів житлово-комунальних послуг.

2. Порушити кримінальну справу проти суддів Білоцерківського міськрайонного суду по факту постановляння ними неправосудних рішень та ухвал.

3. Порушити кримінальну справу по факту зловживання владою та перевищенням службових повноважень посадовцями міста причетними до афери в комунальній сфері міста.    ,

Додатки:

1. Витяг з протоколу судового засідання від 23 травня 2007р. по справі за позовом ЖЕК - 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення боргу .

2. Копія звернення від 28 травня 2007 року (отримав відписку).

3. Копія звернення від 18 червня 2007 року (отримав відписку).

4. Копія звернень від 28 травня 2007 року (відповіді не отримав).

5. Копія довідки №2547 від 5 травня 1998 року

З повагою П. Діхтяр 3 вересня 2007 року

 

дод.40, дод.41, дод.42

 

дод.43 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 15  Факс (04463)9-21-59, тел. 5-40-82

17.12.2007 №1-14-4570

Начальнику відділу цивільного контролю над воєнною організацією, органами прокуратури, та іншими органами у м. Біла Церква Діхтяр П.С.

На Ваш інформаційний запит за № 21 від 14.11.2007 р. надаємо копії документів на підставі котрих змінювались тарифи на житлово-комунальні послуги в 2000 р., 2005 р. 2006р, 2007 р.

Додаток:

1. Копії документів на підставі котрих у 2000 р., 2005р. 2006 р. 2007 р. приймались рішення міськвиконкому про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги - на 103 арк.

2.Копії рішень міськвиконкому з усіма додатками:

Рішення № 505                                       на 61 арк.

Рішення № 145                                       на 4 арк.

Рішення № 237                                       на 1 арк.

Рішення № 93                                         на 46 арк.

Рішення №236                                       на 2 арк.

Рішення № 479                                       на 7 арк.

Рішення №116                                       на 6 арк.

Рішення № 558                                       на 15 арк.

Рішення № 564                                       на 2 арк.

Рішення № 329                                       на 1 арк.

Рішення №328                                       на 1 арк.

Рішення № 264                                      на 5 арк.

Рішення №163                                       на 3 арк.

Рішення № 67                                        на 1 арк.

                                                             - на 155 арк.

3. Інформація про зміст рішень міськвиконкому з усіма додатками, про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги у 2000р., 2005р.2006р.2007р. оприлюднювалася в засобах масової інформації та на сайті Інтернет.

Міський голова В.П. Савчук

Виконавець Іванченко О.В.

тел. 5-86-92                                                                   ВАТ Білоцерківська друкарня, 2007. з. 855-5000

 

дод.44 УКРАЇНА БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 31. Код 03346696 Тел.: 5-10-47,5-12-46,5-22-81

05.12.07 933

Начальнику відділу цивільного контролю над воєнною організацією, органами прокуратури, та іншими органами у м. Біла Церква Діхтяр П.С.

На Ваш інформаційний запит за № 22 від 14.11.2007 р. управління житлово-комунального господарства надає зразки договорів укладених комунальними підприємствами зі споживачами починаючи з 1998 року.

Додаток:

ЖЕК-2 - на 6-ти арк. ЖЕК-6-на 11-ти арк. ЖЕК-5 - на 12-ти арк. ЖЕК-7-на 15-ти арк.

ВАТ КАТП-1028 – на 62-ти арк.

В.о. начальника управління Іванченко О.В.

 

дод.45,

 

дод.46 Київська обласна державна адміністрація РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19 квітня 2000 року № 195 м. Київ

Зареєстровано в Київському обласному управлінні юстиції 27 04 2000 № 30 / 247

Про плату за користування житлом (квартирну плату) ) та за утримання житла в Київській області

на підставі ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету України від 22 06 98р. №939 «Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій», рішення Київської обласної ради від 17 02 2000р. № 165-10 XXIII «Про приведення тарифів на житлово-комунальні послуги в області до рівня, що забезпечить повне відшкодування їх собівартості:

1. Установити в Київській області плату за користування житлом (квартирну плату) ) та за утримання житла (далі – квартирна плата) в межах норм визначених чинним законодавством, згідно з додатком

2. надати право райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) встановлювати понижуючі коефіцієнти квартирної плати, виходячи з рівня благоустрою житлових будинків, санітарно-гігієнічних вимог приміщень житлових будинків і прибудинкових територій та фактично наданих послуг, відповідно до затвердженого наказом Держбуду України від 03 09 99р. № 214 переліку робіт з обслуговування будинків і прибудинкових територій, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28 12 99р. № 917 / 4210. при цьому квартирна плата визначена з урахуванням коефіцієнтів, не повинна бути нижчою 0,19 грн. за 1м2 загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість)

3. У пункті 1 розпорядження голови обласної держаної адміністрації від 24 07 98р. № 392 «Про плату за користування та за утримання житла» перше речення виключити (зареєстровано в управлінні юстиції 07 08 98 № 19 / 137

4. Юридичному відділу та відділу з питань діловодства апарату облдержадміністрації у встановленому порядку забезпечити державну реєстрацію цього розпорядження в Київському обласному управлінні юстиції та його публікації у газеті «Київська Правда».

Голова адміністрації                                              А.А. Засуха

1 – 5 - 1113

12 05 2000р. Додаток до розпорядження голови адміністрації від 19 04 00р. № 195 Зареєстровано в Київському обласному управлінні юстиції 27 04 2000 № 30 / 247 Розмір плати за користування житлом (квартирну плату) ) та за утримання житла в Київській області Вводиться в дію з 01 05 2000

1 – Населені пункти;

2 – Розмір плати за 1 м2 загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість) Для мешканців у будинках обладнаних ліфтами, за винятком квартир, розташованих на першому поверсі;

3 – Розмір плати за 1 м2 загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість) Для мешканців у будинках не обладнаних ліфтами.

1 – м. Біла Церква, м. Бориспіль, м. Боярка, м. Бровари, м. Васильків, м. Вишневе. м. Ірпінь, м. Обухів, м. Славутич, м. Українка, м. Фастів: 2 – 0,39; 3 – 0,32.

1 – Інші населені пункти: 2 – 0,34; 3 – 0,26.

Примітка:

1. У всіх населених пунктах, визнаних у встановленому порядку ветхими, плата за користування житлом (квартирна плата) та за утримання житла не повинна перевищувати 0,19 грн. за1м2 загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість)

2. Плата за обслуговування ліфтів, при їх безперебійній цілодобовій експлуатації, не повинна бути нижчою, ніж визначена в додатку.

Керівник апарату адміністрації В.В. Сем’янівський

 

дод.47 УКРАЇНА УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 6

09106, м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10 тел. (04463) 3-08-66, Р/Р 260071796 в Білоцерківській філії АППБ «Аваль», МФО 321121, код 19420911

Вих. №  393 від «5» 10 2007р.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Білоцерківська житлово-експлуатаційна контора № 6, при винесенні рішення по справі ЖЕК - 6 до Діхтяр П.С., Діхтяр Л.А, Діхтяр А.П., Діхтяр С.П. про стягнення заборгованості за послуги з утримання будинку та прибудинкової території просить приймати до уваги нижченаведені докази, що знаходяться в матеріалах справи.

1. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

2. Довідка про склад сім'ї.

3. Перелік сум за період

4. Рішення Білоцерківської міської ради про звільнення підприємств м. Білої Церкви від сплати державного мита

5. Лист Управління житлово-комунального господарства

6. Додаток до розпорядження голови адміністрації від 19.04.2000 р. № 195

7. Рішення № 64 від 22.02.2001 року "Про виділення з тарифу квартирної плати плату за технічне обслуговування ліфтів"

8. Рішення №264 від 24.06.2005р." Про тарифи на житлово-комунальні послуги"

9. Рішення №329 від 30.08.2005р. " Про рішення виконавчого комітету від 24.06.2005р.№ 264 "Про тарифи на житлово-комунальні послуги"

10. Уточнена позовна заява

11. Розрахунок заборгованості

12. Заява від мешканців будинку по вул. Таращанська б. 163а

13. Договір - зобов’язання

Начальник ЖЕК-6 В.М. Єрмійчук

 

дод.48, дод.49, дод.51, дод.52

 

дод.53 У наданому з відповіддю ЖЕК – 6 від 19.11.2004р. № 387 згідно звернення від 18.11.2004р. (підробка). Умисно зроблено неякісну копію. Виправлено дату. Внесено правки

У витребуваному судом був лише текст рішення. Всі мої клопотання про витребування додатків суд відхилив.

Надане з відповіддю від 17 12 07р. № 1-14-4570 згідно інформаційного запиту № 21 від 14 11 07р. (з додатком 1)

КСЕРОКОПІЯ

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

від 30 травня 2000р. №163 м. Біла Церква

Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла  в місті Біла Церква

На підставі розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2000 р. №195 "Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області", виконавчий комітет  вирішив:

1. Прийняти до відома, що в місті Біла Церква розмір плати за користування житлом (квартирна плата) та за утримання житла установлена:

- для мешканців у будинках, обладнаних ліфтами, за винятком квартир розташованих на першому поверсі - 0,39 грн. за 1 кв. м загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість);

- для мешканців у будинках, не обладнаних ліфтами - 0,32 грн за 1 кв.м загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість);

- для мешканців у будинках, визнаних вєтхими - 0,19 грн. за 1 кв.м загальної площі.

2. Встановити понижуючі коефіцієнти до розміру плати за користування житлом (квартирна плата) та за утримання житла:

- для мешканців у будинках, в яких частково відсутні санітарно-гігієнічні вимоги - 0,725;

- для мешканців у будинках, в яких відсутні санітарно-гігієнічні вимоги - 0,59.

Міський голова                                                                            Г.В. Шуліпа

 

Додаток №1 до рішення міськвиконкому : № 163 від 30 05 00р. Розрахунок вартості 1 м2 загальної площі в будинках з ліфтами по м. Біла Церква. В. Шуліпа

1. Прибирання сходових кліток …………………………………………… 2

2. Вивезення та утилізація твердого побутового та грубого сміття ……1,7

3. Обслуговування ліфтів …………………………………………………4,28

4. Електроенергія для ліфтів ………………………………………………1,17

5. Освітлення сходових кліток, підвалів, підкачка води …………………1,7

6. Прибирання прибудинкової території  …………………………………1,9

7. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водо-, тепло постачання водовідведення,  зливової каналізації …………………………………………….…………………….3,36

8. Дератизація ………………………………………………………………0,8

9. Дезинфекція …………………………………………………………….. 0,26

10. Обслуговування димо - вентиляційних каналів …………………….. 0,215

11. Прибирання підвалів, -технічних поверхів та покрівель …………..  0,458

12. Обслуговування диспетчеризації …………………………………….. 0,104

13. Технічне  обслуговування систем протипожежної автоматики  і димовідведення –

14. Технічне  обслуговування побутових електроплит ………………… 0,379

15. Поточний ремонт: покрівлі під’їздів та сходових кліток, підвальних приміщень.. 5,96

16. Ремонт обладнання спортивних майданчиків (за наявністю) ……… 0,0449

17. Ремонт   обладнання дитячих майданчиків  (за наявністю) ………... 0,11

18. Поливання дворів, клумб, газонів …………………………………… 0,0595

19. Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період ….  1,4

20. Вивезення снігу ……………………………………………………….  0,037

21. Витрати на виготовлення розрахункових книжок та довідок наймачам  0,148

22. Експлуатація номерних знаків ……………………………………….  0,11

23. Очищення не каналізаційних люків ………………………………….     

24. Очищення дворових туалетів, та приямків ………………………….  0,11

25. Утримання виробничих майстерень, транспортних засобів та механізмів для обслуговування житла , поточного ремонту і ліквідації аварій    …………………………………  1,22

26. Інші прямі витрати, передбачені законодавством ………………….   2,7

27. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку …..     

                                                                                                      Разом:            30,2

                                                                                Рентабельність 8%:              2,4

                                                                      Всього з рентабельністю:              32,8

                                                                                                        ПДВ:                6,5

                                                                                           Разом з ПДВ:              39

         Всього   з ліфтами : …………………………………………………….    39

 

УХВАЛА

10 вересня 2008 року Суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І.С. розглянувши позовну заяву Діхтяр Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради про визнання факту виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква поза межі закону, -

ВСТАНОВИВ:

Подана позовна заява не відповідає вимогам закону про зміст і форму позовних заяв, а саме в позовній заяві не конкретизований зміст позовних вимог і не викладені обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, позов подається до Білоцерківської міської ради і при цьому позивач просить визнати не чинним розпорядження Київської обласної державної адміністрації, просить визнати протиправними стягнення із споживачів-мешканців багатоповерхових будинків плати підприємствами житлово-комунальної сфери міста (при цьому позивач не надає будь-яких документів, згідно яких мешканці багатоповерхових будинків уповноважили позивача від їх імені подавати до суду даний позов), просить визнати порушення його честі і гідності безвідповідальними діями фракції політичних партій у Білоцерківський міській раді і зобов'язати фракції Білоцерківської міської ради публічно принести йому вибачення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 105, 106 КАС України, -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву Діхтяр Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради про визнання факту виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква поза межі закону - залишити без руху, надавши позивачу строк до 06.10.2008 року для виправлення недоліків позовної заяви.

Роз'яснити, що в разі невиконання вимог даної ухвали у встановлений строк, позовна заява вважатиметься неподаною.

Суддя І.С. Володько

Отримав 28 09 08р. Ухвалу прийнято 10 09 08р. очевидно у відповідь на скаргу від 15 09 08р.

 

До  Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

(орган адміністративного судочинства)

Діхтяр Петро Семенович

вул. Таращанська 163-а, кв. 130 м. Біла Церква Київської області п. ін. 09106, д.т. 8 04463 33 05 84

Білоцерківська міська рада

вул. Ярослава Мудрого19 м. Біла Церква Київської області п. і. 09117, тел.  04463 5 32 32

Адміністративний позов (виправлений)

щодо визнання факту повного виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква Київської області поза межі закону здійсненому в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р.

 

Згідно свідоцтва на право власності від 26 05 98р. № 23181 моя сім’я отримала в приватну власність квартиру № 130 в багатоквартирному будинку з ліфтом по вул. Таращанська 163-а у м. Біла Церква Київської області. Звідтоді, вже не держава, в особі ЖЕК – 6, а ми стали співвласниками як квартири, так і відповідної частки будинку разом з прилеглою до нього територією. Таким чином я з наймача переформатувався в співексплуататора будинку та прибудинкової території. Тобто – набув статусу споживача житлово-комунальних послуг. Новий статус передбачав як нові права так і нові обов’язки, зокрема:

- В межах своєї частки нести тягар витрат за обслуговування не тільки своєї квартири, а й будинку і прибудинкової території. Укладати, належно підготовлені виконавцями, договори на надання житлово-комунальних послуг. Визначати обсяг і асортимент робіт і послуг. Отримувати повну інформацію про пропоновані, виконувані і надавані роботи і послуги. Не оплачувати – ненадані, невиконані або неякісні роботи чи послуги. Оплату робіт, послуг здійснювати виключно в межах їх виконання, надання згідно умов укладених, відповідних законодавству, договорів на підставі діючих розцінок і тарифів тощо.

Одночасно мали би переформатовуватись і підприємства комунальної сфери міста. Ті з них, які за претендували на надання комунальних послуг повинні були набути статусу виконавців, а орган місцевого самоврядування мав би їх затвердити в такому статусі. Житлово-експлуатаційні контори для обслуговування будинків мали би отримати їх від співвласників на свій баланс разом з при будинковими територіями і стати балансоутримувачем, а орган місцевого самоврядування мав би їх затвердити в такому статусі. Потому ЖЕКи мали би перереєструватись і змінити назву. Найприйнятнішою і найоб’єктивнішою вважаю, що була б ЖОП – житло-обслуговуюче підприємство. Але не все сталось як гадалось. Хоча ззовні все виглядало красиво. Людей перевели на якісно значно вищий рівень. З квартирантів поробили господарів у власному домі. Одним словом «уря, уря, уря». Та негідники при владі дуже швидко показали «хто в домі хазяїн». Від початку опалювального сезону 1998-го року і до середини грудня подавали тепло і опалення аби не порозмерзались труби. І це при морозах до 17-ти градусів. Потім одумались. Роззирнулись. Пронесло. Підрахували прибутки. Сподобалось. А вже наступні два опалювальні сезони повністю провели в такому ж ключі. Очманівши від безкарності з 2000-го року вивели взагалі поза межі закону всю комунальну сферу міста. І здійснили це настільки фахово, настільки й ефективно. Одним ударом. Використавши ефект доміно. З 2002-го розпочались судилища по вибиванню, так званих, боргів. Там було все – передача і перебирання повноважень суду , прийняття неправосудних рішень глум над Конституцією і законами України та над здоровим глуздом, підробка документів і цілих справ тощо. З жалем маю зазначити, що краю цьому безумству поки що не видно. Але то так, «ліричний відступ».

Тариф. В період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. ЖЕК – 6, без будь яких договорів, стягував з мене плату за обслуговування будинку та прибудинкової території у розмірі 0,39 грн/м2 загальної площі квартири (далі – 0.39 грн. / м 2). В тому числі і через суд. В своїх діях ЖЕК – 6 і суд керувалися тарифом зазначеним в додатку 1 до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації №195 від 19.04.2000 року «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» (далі – Розп. .№ 195) введеного в дію з 01 05 00р. і діючого до 31 08 2005 року.

Підставою вимоги визнання нечинним з моменту введення Розп. .№ 195 в дію в частині визначення розміру плати 0.39 грн. / м 2 для мешканців у будинках обладнаних ліфтами, за винятком квартир, розташованих на першому поверсі у м. Біла Церква вважаю, що є повна відсутність переліку і вартості робіт які включено до даної послуги. Тобто, це кіт в мішку. Адже, з одного боку – не виконано вимогу «Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій» (далі – Нак. № 214 Поряд.) затвердженого наказом Держбуду України від 03 09 99р. № 214 «Про затвердження Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій» (далі – Нак. № 214). З іншого боку – мене, як споживача позбавлено не тільки належної інформації про послугу, а й позбавлено права вибору необхідного мені асортименту робіт, унеможливлено контроль наявності та якості виконання робіт тощо.

Лише в кінці грудня 2007 року, на підтвердження здогаду, мені вдалось з’ясувати, що міськвиконком, на виконання вказівки зазначеної у пункті другому, Розп. .№ 195, приймав рішення «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в м. Біла Церква» від 30 05 00р. № 163 (далі – Р. .№ 163). Щоправда отримана мною його копія містила лише один додаток – додаток 1 до рішення від 30 05 2000р. за № 163 «Розрахунок вартості 1м2 загальної площі в будинках з ліфтами по м. Біла Церква» (далі – Р. .№ 163 дод.1). Ознайомившись з його змістом я дійшов висновку, що він якраз, хоч із запізненням на один місяць, але внормовував недоліки пов’язані зі зміною у 2000р. тарифу на дану послугу бо містив розрахунки всього переліку робіт необхідних для утримання житлового фонду міста (у повній відповідності з Нак. № 214 Поряд.). Загальна вартість робіт складала – 0,39грн. Ото саме з цього переліку я і мав би обирати види робіт для формування необхідного мені асортименту при укладенні з виконавцем договору на отримання даної послуги. Побіжно відзначу, що проаналізувавши зміст вказаних робіт можу стверджувати, що за рахунок відмови від робіт які зовсім не стосуються обслуговування мого будинку та прибудинкової території, робіт, які ніколи не виконувались або виконувались лише частково даний тариф був би значно меншим ніж той по якому з мене здійснювали стягнення. На превеликий жаль Р. .№ 163 було одразу ж утаємничено. Цей стан фактично триває і дотепер.

Підставою вимоги визнання нечинним Р. № 163 з моменту його прийняття вважаю, що є його неналежне оприлюднення. Адже мене, як споживача позбавлено не тільки належної інформації про послугу, а й позбавлено права вибору необхідного мені асортименту робіт, унеможливлено контроль наявності та якості виконання робіт тощо.

Підставою ставити такі вимоги є, з одного боку – мій статус споживача – мешканця багатоповерхового будинку обладнаного ліфтом і проживаючого на десятому поверсі, право якого порушено цими обставинами. З іншого боку – рішення приймались органами місцевого самоврядування та місцевої адміністрації відносно всіх споживачів – мешканців багатоповерхових будинків обладнаних ліфтами м. Білої Церкви. Адже жоден повноважний орган окремішньо для кожного споживача тарифи ніколи не встановлював і не встановлюватиме. То вже потім, на підставі затверджених уповноваженим органом розцінках, споживач і виконавець, шляхом переговорів, встановлюють розмір і умови розрахунків за надану послугу.

Визнання нечинним Р. .№ 163 з моменту його прийняття та визнання нечинним з моменту введення Розп. .№ 195 в дію в частині визначення розміру плати 0.39 грн. / м 2 для мешканців у будинках обладнаних ліфтами, за винятком квартир, розташованих на першому поверсі у м. Біла Церква вважаю, що є підставою вимоги визнання того, що у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. для мене, як і для інших мешканців багатоповерхових будинків обладнаних ліфтами м. Білої Церкви органами місцевого самоврядування та місцевої адміністрації тарифу на послугу з обслуговування будинків і прибудинкових територій, встановлено не було.

Послуги. Визнання відсутності тарифу на послугу з обслуговування будинків і прибудинкових територій є підставою вимоги щодо визнання того, що у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. послуга з обслуговування будинку № 163-а по вул. Таращанській та його прибудинковій території не надавалась. Визнання відсутності послуги з обслуговування будинку і прибудинкової території є підставою вимоги щодо визнання відсутності її виконавця. Визнання відсутності виконавця послуги з обслуговування будинку і прибудинкової території є підставою вимоги щодо визнання відсутності виконавців житлово-комунальних послуг по моєму будинку. Адже виконавцем комунальних послуг міг бути лише той, хто мав можливість безпосередньо їх надавати. А це спроможний був робити тільки той, хто обслуговував внутрішньобудинкові системи. Оскільки такий вид робіт був у складі неіснуючої послуги і виконувався неіснуючим виконавцем то це і є підставою для визнання відсутності виконавців комунальних послуг. До всього, ще й орган місцевого самоврядування, попри свій обов’язок, в оскаржуваний період жодного виконавця житлово-комунальних послуг не визначав. Визнання відсутності виконавців житлово-комунальних послуг є підставою вимоги щодо визнання того, що у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. житлово-комунальні послуги мені не надавались. Отже стягнення, здійснені з мене комунальними підприємствами, також і через суд, перебували далеко поза межами цивільного законодавства.

Понад те. Процесуальне законодавство надає право суду виходячи з вищевикладених обставин (відсутність переліку і вартості робіт) визнати нечинним з моменту прийняття, Розп. .№ 195 в повному обсязі. Визнання нечинності Розп. № 195 і Р. .№ 163 судом, є для нього підставою визнання відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква тарифів на обслуговування будинків та прибудинкових територій. Визнання судом відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква тарифів на обслуговування будинків та прибудинкових територій є для нього підставою визнання відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій. Визнання судом відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій є для нього підставою визнання відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква виконавців послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій. Визнання судом відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква виконавців послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій є для нього підставою визнання відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква виконавців комунальних послуг. Визнання судом відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква виконавців комунальних послуг є для нього підставою визнання відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква комунальних послуг. Визнання судом відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква виконавців комунальних послуг і послуг з обслуговування будинків та прибудинкових територій є для нього підставою визнання відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква житлово-комунальних послуг. Визнання судом відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква житлово-комунальних послуг є для нього підставою визнання відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква виконавців житлово-комунальних послуг. Визнання судом відсутності у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р. у м. Біла Церква житлово-комунальних послуг та виконавців житлово-комунальних послуг є для нього підставою визнання факту повного виведення комунальної сфери міста поза межі закону у період з 01 05 00р. до 31 08 2005 р.

Фабула цієї проблеми мені вбачається наступною. На виконання повноважень з встановлення плати за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла, наданих урядовою постановою № 939 від 22 06 98р. (далі – П.№ 939), на підставі ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 04 99р. (далі – ЗУ МДА)  та рішення Київської обласної ради від 17 02 2000р. № 165-10 XXIII «Про приведення тарифів на житлово-комунальні послуги в області до рівня, що забезпечить повне відшкодування їх собівартості» головою Київської обласної державної адміністрації було видано Розп. .№ 195. Звідтоді і до 31 08 2005 року житлово-експлуатаційні контори м. Біла Церква стягували плату зі споживачів – мешканців багатоповерхових будинків обладнаних ліфтами, у розмірах зазначених в додатку до Розп. .№ 195, а саме: 0,39 грн. / м 2 .

Ціною неймовірних зусиль, втратою тривалого часу і здоров’я, переживши приниження і збиткування мені лише нещодавно (в кінці грудня 2007року) вдалось з’ясувати,  що міськвиконком, на виконання вказівки зазначеної у пункті другому, Розп. .№ 195, приймав з цього питання Р. .№ 163. Щоправда отримана мною його копія містила лише один додаток – Р. .№ 163 дод.1. Вбачається, що розроблявся він на базі – Нак. № 214 Поряд. затвердженого Нак. № 214 й містив перелік і вартість робіт необхідних для підтримання в належному стані всього житлового фонду міста, який знаходився в діапазоні – від будинків приватного сектору і аж до багатоповерхівок обладнаних газовими чи електроплитами, а загальна вартість цих робіт також мала розмір – 0,39 грн. / м 2 . З огляду на таке, потребують з’ясування обставини розробки, прийняття, впровадження і оприлюднення цих документів. А саме. На підставі яких документів робився розрахунок затверджений Розп. № 195 стосовно м. Біла Церква. Ким, коли і які дані для цього подавались. Які і якої вартості роботи складали суму – 0,39 грн. / м 2 . Оригінали всіх цих документів та інформацію про належне оприлюднення Розп. № 195 і Р. .№ 163 з усіма додатками необхідно витребувати. Наразі не здивуюсь, якщо виявиться, що Розп. № 195 мало додаток з розписом переліку і вартості робіт які включались до послуги.

Отже. Після прийняття Р. .№ 163 його належало в повному обсязі оприлюднити в місцевій пресі. ЖЕК-ам , на його основі, відповідно до виконуваних ними робіт слід було зробити калькуляцію вартості обслуговування кожного з будинків та прибудинкових територій і оприлюднити її шляхом вивішування на під’їздах відповідних будинків. Ця ж інформація мала би бути невід’ємною частиною договорів зі споживачами, як одна з їх істотних умов. Такою ж, умовою мав бути розрахунковий документ (квитанція) з зазначенням в ньому переліку і вартості виконаних робіт та наданих послуг тощо.  Самі ж ЖЕК-и, будучи виконавцями послуги з обслуговування будинків і

прибудинкових територій, мали ще й статус виконавців комунальних послуг, оскільки обслуговували внутрішньобудинкові мережі. Тобто. ЖЕК-и повинні були укладати договори зі споживачами – мешканцями багатоповерхових будинків, на надання житлово-комунальних послуг. І то лише невелика частина з того, що належало вчинити. Тільки після цього потрібно було вводити в дію нові тарифи. 

Натомість, одразу після прийняття Р. .№ 163 його втаємничили. Особливо ту частину, яка містила перелік і вартість робіт внесених в тариф. Таким чином з мене, як споживача – мешканця багатоповерхового будинку з ліфтом, на протязі – з 01 05 00р. і до 31 08 05р. стягували плату, в тому числі і через суд, за увесь діапазон робіт необхідних для підтримання в належному стані всього житлового фонду міста. Звідтоді офіційно оприлюднювались тільки ті частини з рішень, в яких фігурувала лише назва і загальна вартість послуги. Як правило, «особливо допитливим», тицяли під ніс Розп. .№ 195, в котрому якраз окрім 0,39 грн./м2 нічого й не було. Не оприлюднення Р. .№ 163 є підставою для визнання його нечинним. Відсутність в Розп. .№ 195 переліку і вартості робіт внесених в тариф, є підставою для визнання його нечинним. Нечиннність тарифу є підставою для визнання відсутності послуги з обслуговування будинків і прибудинкових територій. Відсутність послуги з обслуговування будинків і прибудинкових територій є підставою для визнання відсутності виконавців житлово-комунальних послуг. Відсутність виконавців житлово-комунальних послуг є підставою для визнання відсутності права, у підприємств житлово-комунальної сфери міста, на стягнення плати за житлово-комунальні послуги.  І то ще не край.

Дальше більше. Договори вихолостили нічого до них не додавши та ще й нав’язували їх на умовах ультиматуму. За короткий час ЖЕК-и й самі відмовились укладати договори на надання комунальних послуг. Комунальні підприємства, не набувши статусу виконавців, почали  укладати договори зі споживачами, мешканцями багатоповерхових будинків, на надання комунальних послуг та стягати з них плату, також і через суд. На звернення в міськраду, прокуратуру, до міського голови в інші інстанції ніхто не реагував. Як правило суціль йшли відписки або намагання обдурити чи залякати. Вчинявся, у різних формах, тиск.

Оскільки інших рішень про затвердження тарифів та визначення виконавців житлово- комунальних послуг не приймалось, то таке має всі ознаки повного виведення комунальної сфери міста поза межі діючого, на той час, законодавства та про незаконність стягнень комунальних платежів зі споживачів на протязі щонайменше – з 01 05 00р. і до 31 08 05р. На превеликий жаль навіть і через суд.

Не будучи фахівцем, та перебуваючи в, традиційно створених мені судом, форс-мажорних обставин – попри упередженість розгляду ще й на виправлення було залишено всього 4 робочих дні, відзначу лише деякі з порушених норм законодавства.

Конституція України (далі – К У) ст.57. –Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

ЦК УРСР. 1963р. ст. 153 – Договір вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнуто згоди по всіх істотних умовах. Істотними є ті умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї з сторін повинно бути досягнуто згоди.

Основи житлового законодавства СРСР і союзних республік (далі – Основи) 24 06 81р. ч.1 ст. 11 – Управління житловим фондом місцевих Рад народних депутатів здійснюється їх виконавчими комітетами та утворюваними ними органами управління. Основи ч.3 ст. 13 – Жилий будинок може експлуатуватися тільки однією житлово-експлуатаційною організацією.

Житловий кодекс УРСР (далі – ЖК) 30 06 83р. ч.3 ст. 24. Жилий будинок може експлуатуватися тільки однією житлово-експлуатаційною організацією. ЖК ч.2,4 ст. 61. Договір укладається в письмовій формі між житлово-експлуатаційною організацією і громадянином, на ім’я якого видано ордер. Умови договору, що обмежують права наймача та членів його сім’ї порівняно з умовами, передбаченими законодавством є недійсними. ЖК ст. 67. Плата за комунальні послуги (водопостачання, газ, теплова, електрична енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами. ЖК ст. 154. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів здійснюють контроль за утриманням будинків (квартир), що належать громадянам.

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991р. (далі – ЗУ пЗПС) – ч.1 ст.4. Держава забезпечує громадянам як споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору послуг, набуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання , послуг відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання іншими законними способами послуг в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності; п.5.ч.1.ст.3. ЗУ пЗПС – Споживачі під час придбання послуг для задоволення своїх побутових потреб мають право на: необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виконавця; ч.3 ст.12 ЗУ пЗПС – Виконавець зобов'язаний передати споживачеві послугу, яка за якістю відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про послугу, що надається виконавцем.; ст.18 ЗУ пЗПС –1.Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про послуги, що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до замовлення ним послуги.; 2. Інформація про послуги повинна містити: назву товару; зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати вітчизняні послуги; дані про основні властивості послуг.; дані про ціну (тариф), умови та правила надання послуг; найменування та адресу виконавця і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.; 7. Держава створює умови для набуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.; ч.2,3.ст.19 ЗУ пЗПС – 2. Споживач має право на вільний вибір послуг у зручний для нього час з урахуванням режиму роботи виконавця. Виконавець зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі , послуг. Забороняється примушувати споживача придбавати послуги неналежної якості або непотрібного йому асортименту 3. Виконавець зобов'язаний надати споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства.

ПРАВИЛА надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення від 30 грудня 1997 р. N 1497 (далі – Пр. № 1497) – Ці Правила регулюють відносини між споживачами і виконавцями у наданні послуг з централізованого холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання (центральне опалення) та водовідведення (далі - послуги). Правила обов'язкові для виконання усіма споживачами і виконавцями послуг незалежно від форм власності і підпорядкованості. Терміни – житлово-експлуатаційні та водо-, теплопостачальні, каналізаційні або інші підприємства і організації, які безпосередньо надають споживачеві комунальні послуги. Виконавця послуг у комунальному житловому фонді визначають місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування, в інших випадках - власник житлового будинку, об'єднання співвласників будинків тощо. При цьому в одному будинку може бути визначений лише один виконавець окремої послуги. Пр. № 1497 – Терміни. Виробник – підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, комунальної енергетики та інші, що виробляють послуги з водо-, теплопостачання. Пр. № 1497 – Терміни. Постачальник – підприємство, що одержує послуги  від виробника та постачає їх виконавцеві. Пр. № 1497 – Терміни Внутрішньо будинкові системи – системи водо-, теплопостачання та водовідведення - санітарно-технічні трубопроводи, арматура на них, засоби обліку та регулювання витрати води та теплової енергії і санітарно-технічні прилади, які знаходяться в межах будинку.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 р. (далі – З У ЖКП)ч.4.п.1.ст.1. Виконавець –суб'єкт  господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору. З У ЖКП. ч.7.п.1.ст.1. Внутрішньо будинкові системи – мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних  послуг,  які  знаходяться в межах будинку, споруди. З У ЖКП ст.26. – Істотними умовами договору на надання  житлово-комунальних послуг є: найменування сторін; предмет договору; вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг; порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги; визначення точок розподілу,  в яких відбувається  передача послуг від виконавця /  виробника споживачу ; порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту). З У ЖКП. пп.2.п.1.ст.20  Споживач має право: одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо. З У ЖКП пп.4.п.2.ст.21.  Виконавець зобов'язаний: надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних  послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу,  структуру цін/тарифів, норми споживання,  режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо. З У ЖКП пп.4.п.1.ст.30.   Державне регулювання цін/тарифів базується  на  таких основних принципах: відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства.

Відповідно до: Цивільного кодексу України 16 січня 2003р. – ст.626. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків тощо.

В основному все вищевикладене містилось у моїх зверненнях до відповідача. Нажаль належного реагування я не спостеріг. Або надсилали відписки, або взагалі не відповідали.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 05 98р. (далі – ЗУ МС) –  п.5 ч.1 ст.1 – представницький орган місцевого самоврядування — виборний орган (рада). ЗУ МС – п.10 ч.1 ст.1 – виконавчі органи рад — органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами. ЗУ МС – п.2,3 ч.1 ст.4 – Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: законності; гласності.  ЗУ МС – ч.1 ст.16 – Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. ЗУ МС – п.15 ч.1 ст.26 – Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання: скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень. ЗУ МС – пп.2 п.а ч.1 ст.28 –  встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності. ЗУ МС – пп.1 п.а ч.1 ст.30 – До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню. ЗУ МС – пп.4, 10 п.а, пп.4 п.б ч.1 ст.38 –1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів; б) делеговані повноваження: 1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності. ЗУ МС – ч.1 ст.54 – міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення своїх повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. ЗУ МС – ч.1, 5, 6, 10, 11 ст.59 –1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. 5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. 6. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні і підписуються міським головою. 10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. 11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

ЗУ МДА –  ч.2 ст.43 – Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, іншим актам законодавства, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України або в судовому порядку. ЗУ МДА –  ч.1 ст.50 – Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону.

Нажаль міська рада, міський голова, голова Київської обласної державної адміністрації зневаживши закон, інтереси громади в тому числі і мої, до цього часу покривають вчинений своїми попередниками злочин. До слова. Маю обґрунтовані підстави стверджувати, що комунальна сфера міста все ще перебуває поза межами закону.

Крім доказів задекларованих з посиланням на законодавство, підтвердженням вищевикладеного є документи додані як додатки до первісного адміністративного позову від 1 вересня 2008 року., а також ті, які, сподіваюсь, будуть витребувані за моїм клопотанням, судом.

До доказів підтвердження мене, як співвласника квартири, а відповідно і будинку та прибудинкової території відноситься - копія свідоцтва від 26 05 98р. № 23181.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст. 57–  Конституції України, п.15 ч.1 ст.26, ч.10, ст.59  – Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст.43, ч.1 ст.50 – Закону

України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 6, ст. 104, ст. 105, ст. 106, ч.1 п.2 ст 171 – Кодексу Адміністративного Судочинства України, прошу:

1. Визнати не чинним рішення (з додатками) виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в м. Біла Церква» від 30 05 00р. № 163 з моменту його ухвалення, або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду;

2. Визнати нечинним розпорядження Київської обласної державної адміністрації «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» №195 від 19.04.2000 року у частині визначення у м. Біла Церква розміру плати  0,39грн. / 1м2 загальної площі для мешканців у будинках обладнаних ліфтами, за винятком квартир, розташованих на першому поверсі з моменту введення його в дію;

3. Визнати нечинним розмір плати  0,39грн. / 1м2 загальної площі для мешканців будинків обладнаних ліфтами, за винятком квартир, розташованих на першому поверсі діючий у м. Біла Церква в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р., або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду;

4. Визнати відсутність у м. Біла Церква в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. послуги з обслуговування будинків обладнаних ліфтами, за винятком квартир, розташованих на першому поверсі у м. Біла Церква в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р., або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду;

5. Визнати відсутність в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. виконавця послуги з обслуговування будинку та прибудинкової території стосовно будинку по вул. Таращанська 163-а м. Біла Церква, або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду;

6. Визнати відсутність в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. виконавців комунальних послуг стосовно будинку по вул. Таращанська 163-а м. Біла Церква, або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду;

7. Визнати відсутність в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. виконавців житлово-комунальних послуг стосовно будинку по вул. Таращанська 163-а м. Біла Церква, або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду;

8. Визнати відсутність в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. житлово-комунальних послуг стосовно будинку по вул. Таращанська 163-а м. Біла Церква, або зобов’язати це зробити Білоцерківську міську раду;

9. Визнати протиправність стягнень підприємствами житлово-комунальної сфери міста з Діхтяра Петра Семеновича в термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р. плати за житлово-комунальні послуги;

10. Визнати факт повного виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква Київської області поза межі закону здійсненому у термін з 01 05 00р. і до 31 08 05р.

11. Витребувати у Білоцерківської міської ради оригінал : рішення (з додатками) виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в м. Біла Церква» від 30 05 00р. № 163

12. Витребувати у Київської обласної державної адміністрації оригінал розпорядження «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» №195 від 19.04.2000 року.

13. Долучити до матеріалів справи цивільну справу № 2 – 111/ 2007р. (№ 22Ц – 1011/ 08, № 2 – 9328, № 2 - 5666);

14. Залишити в матеріалах справи первісну позовну заяву разом з усіма додатками.

15. Звільнити мене від сплати державного мита, як постраждалого від Чорнобильської катастрофи.

Додатки (докази) до Адміністративного позову:

1. Копія Адміністративного позову (виправленого) з додатком.

2. Копія свідоцтва від 26 05 98р. № 23181.

2 жовтня 2008 року П.С. Діхтяр

 

УХВАЛА

7 жовтня 2008 року Суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І.С. розглянувши позовну заяву Діхтяр Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради про визнання факту виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква поза межі закону -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду від 10.09.2008 року позивачу було надано строк на усунення недоліків поданої позовної заяви, а саме в позовній заяві не був конкретизований зміст позовних вимог і не викладені обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, позов подається до Білоцерківської міської ради і при цьому позивач просить визнати не чинним розпорядження Київської обласної державної адміністрації, просить визнати протиправними стягнення із споживачів-мешканців багатоповерхових будинків плати підприємствами житлово-комунальної сфери міста (при цьому позивач не надає будь-яких документів, згідно яких мешканці багатоповерхових будинків уповноважили позивача від їх імені подавати до суду даний позов), просить визнати порушення його честі і гідності безвідповідальними діями фракції політичних партій у Білоцерківський міській раді і зобов'язати фракції Білоцерківської міської ради публічно принести йому вибачення, проте позивач вказані в ухвалі недоліки в зазначений строк повністю не усунув.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1106, 108 КАС України, -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву Діхтяр Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради про визнання факту виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква поза межі закону - визнати неподаною і повернути дану заяву позивачу.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд і заяву про апеляційне оскарження ухвали може бути подано протягом 5 днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скаргу на ухвалу суду подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Суддя І.С. Володько

 

До Київського апеляційного адміністративного суду

вул. Поліська 3-б м. Київ п.і. 02093

(через Білоцерківський міськрайонний суд Київської області)

Діхтяр Петро Семенович

вул. Таращанська 163-а кв. 130 м. Біла Церква Київської області п.і. 09106 д.т. 8 (0446) 33 05 84

Білоцерківська міська рада

вул. Ярослава Мудрого 19 м. Біла Церква Київської області п. і. 09117 тел.: 8 04463 5 32 32

ЗАЯВА про апеляційне оскарження

17 жовтня 2008 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області направив мені поштою ухвалу від 7 жовтня 2008 року щодо визнання неподаною позовної заяви Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради про визнання факту виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква поза межі закону.

На підставі ст. ст. 13, 184, 185, 186, 187 КАС України,

ЗАЯВЛЯЮ:

1. Про апеляційне оскарження ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області постановленої 19 вересня 2008 року стосовно заяви Діхтяра Петра Семеновича про забезпечення позову.

Примітка: Ухвалу постановлено без виклику мене як позивача, а з рішенням суду я ознайомився лише 20 жовтня 2008 року.

22 жовтня 2008 року П.С. Діхтяр

 

До Київського апеляційного адміністративного суду

вул. Поліська 3-б м. Київ п.і. 02093

(через Білоцерківський міськрайонний суд Київської області)

Діхтяр Петро Семенович

вул. Таращанська 163-а кв. 130 м. Біла Церква Київської області п.і. 09106 д.т. 8 (0446) 33 05 84

Білоцерківська міська рада

вул. Ярослава Мудрого 19 м. Біла Церква Київської області п. і. 09117 тел.: 8 04463 5 32 32

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 7 жовтня 2008 року

 

7 жовтня 2008 року ухвалою судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І.С. визнано неподаною позовну заяву Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради про визнання факту виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква поза межі закону.

Розгляд позовної заяви судом здійснено без виклику сторін. Всупереч звичаям ділового обороту (п.7.2. «Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді», наказ ДСА України № 68 від 27 06 06р.) суд , лише 17 10 08р. та ще й звичайним листом, направив мені копію оскаржуваної ухвали. Разом з тим таке не відповідає положенню ч.3 ст. 167 КАС України.

Супровідний лист всупереч звичаям ділового обороту (ДСТУ 4163-2003 – п. 5.23) є неналежно завізованим.

Виходячи з такого пропущений процесуальний термін апеляційного оскарження має бути поновлений, а його початок має відраховуватись від 20 10 08р. Згідно ст. 102 КАС України.

Сама ж ухвала є не тільки необґрунтованою та незаконною (як то мало бути згідно ст. 159 КАС України), а ще й містить твердження і вказівки позбавлені здорового глузду. Як от.

«Просить визнати порушення його честі і гідності безвідповідальними діями фракцій політичних партій у Білоцерківській міській раді і зобов'язати фракції Білоцерківської міської ради публічно принести йому вибачення». Такого прохання виправлена позовна заява не містить. Це витяг з первісного позову. Наразі в обох ухвалах повністю відсутнє обґрунтування невідповідності даного пункту. Таке, є підтвердженням того, що постановляючи дану ухвалу суддя, не те, що не читав, а взагалі на той час перебував у непевному психічному стані. Отже. Суд є неповноважним, а зроблені ним висновки не відповідають обставинам справи.

«Проте позивач вказані в ухвалі недоліки в зазначений строк повністю не усунув». Це ж про які такі не усунуті недоліки йдеться ? З чим це я маю погодитись, а що оскаржувати ? Отже. Суд, не довівши обставини, що мають значення для справи, вважає їх доведеними.

А де суддя виявив застосовану ним ст. 1106, КАС України ? Це ж видно там міститься вимога оскаржувати прийняту ним ухвалу «до апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд». Але ж це саме та частина ухвали, яка має імперативний характер! В шахах таке положення називається цугцванг. Тобто. Якщо я виконаю вимогу суду, то звернуся до неналежної інстанції. Якщо звернусь до належної інстанції то не виконаю вимогу суду. Таким чином неправильне застосування судом закону змушує і мене порушити цей же самий закон. Принагідно зазначу, що цікаво було б ознайомитись зі змістом і інших, принаймні попередніх ще 833-ма статтями. Подібне мало місце при розгляді цивільної справи №2 – 717/2008р. коли суд постановив, а я виконав імперативну вимогу поза процесуального характеру. А хабарникам з апеляційної та касаційної інстанцій тільки цього й треба було. Отже. В нашому випадку суд допустив грубе порушення процесуального права.

А як розуміти: «Апеляційна скаргу на ухвалу суду подається» ? Це запозичення фразеологізму з вимови народів півночі Росії ? Тоді варто би було в текст ухвали додати ще й слова «однако, нацальніка тощо».

За таких обставин надзвичайно важко визначатись з аргументами для оскарження такого рівня ухвали. Про яке вже там правильне чи неправильне застосування закону, про яку законність чи незаконність рішення можна вести мову при такій клініці ? Воістину, як казали древні «Даже десять мудрецов не смогут ответить на вопросы одного дурака». І нарешті. Постановляючи такого рівня ухвалу, вже суд, а не тільки відповідач, принизив мене як людину. Отже. Вважаю, що в апеляційної інстанції є всі підстави для скасування цієї ухвали.

Зважаючи на вище викладені обставини вважаю, що є доцільним пояснити деякі моменти викладені в позовній заяві.

Отже. В межах позовного періоду я мав статус: співвласника – квартири, будинку і прибудинкової території; споживача житлово-комунальних послуг; мешканця багатоповерхового будинку з ліфтом проживаючого на десятому поверсі. Крім діючого на той час законодавства, органами місцевого самоврядування було прийнято цілий ряд рішень котрі безпосередньо торкались і моїх інтересів. В їх числі перебували і нині оспорювані мною: розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» №195 від 19.04.2000 року, з додатками (далі – Розп. 195); рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в м. Біла Церква» від 30 05 00р. № 163 з додатками (далі – Р. 163).

Оскільки дані документи приймались різними інстанціями і мають положення котрі стосуються різних категорій споживачів то очевидною була потреба в вирішенні двох проблем. Перша. Відсутність у відповідача повноважень для скасування Розп. 195. Друга. Відсутність у мене повноважень для представництва інтересів інших категорій споживачів чиї інтереси порушено даними рішеннями. Звичайно ж найкращим варіантом було б позиватись від імені громадської організації, але дотепер я такої не знайшов. Жодна з тих багато чисельних організацій міста і столиці, до котрих я звертався, не виявила бажання опікуватись цією проблемою. Не підтримують, а нерідко і навпаки, протидіють, мені, як це не може видатись дивним і самі мешканці міста. А політичні сили лише спекулюють на цій біді. Тому й сам. Отже.

Дані питання детально розписано у мотивувальній та врегульовано в прохальній частині позовної заяви. Стосовно першого. Підставою для скасування Розп. 195 є відсутність переліку кошторису робіт включених до даної послуги. Підставою для скасування Р. 163 є не тільки  неналежне його оприлюднення, а й понад те – втаємничення. Вимогу ж скасування Розп. 195 звернено до суду. Стосовно другого. По-перше. В позовній заяві мною розмежовано такі напрями: вимоги котрі стосуються мене як споживача та такі, що зачіпають саме мої інтереси, але одночасно торкаються і інтересів інших споживачів – саме тієї категорії до якої належу і я; вимоги котрі стосуються інших категорій споживачів. Перший напрям апріорі є законним, а вимога суду до мене в наданні підтвердження представляти інтереси споживачів – мешканців багатоповерхових будинків обладнаних ліфтами вважаю, що є не правомірною. А ставлячи такі вимоги до мене, суд неправильно застосував закон. Другий напрям. Задеклароване мною порушення права інших категорій споживачів (за аналогією) має спонукати суд постановляти окремі ухвали.  Цей же механізм правомірно буде застосувати стосовно визнання повного виведення комунальної сфери міста поза межі закону. Тобто. І тут суд неправильно застосував закон.

Виконання усіх позовних вимог перебуває в компетенції суду. Одночасно з цим, виконання позовних вимог зазначених у п., п. 1, 3,4, 5, 6, 7, 8 перебуває в компетенції відповідача. Тож суд своїм рішенням, може перекласти тягар їх виконання на відповідача.

Кожну зі своїх позовних вимог я детально обґрунтував. І хоча вдосконаленню немає меж, все ж вважаю, що у суду було достатньо підстав для відкриття провадження. Окрім того. Процес складається з декількох стадій. На кожній з них ще будуть процесуальні можливості для уточнень, змін тощо.

Порушене мною питання є доказом афери в комунальній сфері міста на протязі довготривалого періоду. Білоцерківський міськрайонний суд є співучасником цієї афери. Цілком зрозуміло, що він буде вчиняти всі дії аби лише не допустити об’єктивного розгляду. Одне з підтверджень міститься в матеріалах цивільної справи  № 2 – 111/ 2007р. (№ 22Ц – 1011/ 08, № 2 – 9328, № 2 - 5666), яка тривала більше двох років. За весь цей час суд так і не допустив витребування і долучення бодай належно завіреної копії Р. 163 з усіма додатками. Разом з тим наявну у мене копію одного з додатків долучив лише з тої підстави, щоб потім визнати його неналежним. Тобто. Таким , що не підлягає розгляду. Надалі, готуючись до апеляційного розгляду я надав щойно отриману копію Р. 163 з додатком 1, але хабарники з апеляційного суду на те не зважили. Касаційна інстанція також на цей доказ не стала зважати з тої підстави, що його не розглядав суд першої інстанції. От і все. Чисто ієзуїтська політика. В цій же справі мало місце підміна матеріалів справи з допомогою електронних засобів. Ще один доказ співучасті Білоцерківського міськрайонного суду в афері (факт написання позовної заяви і ухвали суду одною особою) міститься в цивільній справі №2 – 9443/2007р. Тому, щоб знову не наступати на ті ж граблі нині є гостра потреба в витребуванні цих справ, а також оригіналів Розп. 195 і Р. 163 з усіма додатками та в витребуванні інформації про належне повідомлення про ці рішення. Дані документи є визначальними в цій справі, а з вище викладених підстав витребувати дані докази в інший спосіб, я не маю змоги.

Оскільки дана справа надзвичайно складна і відповідальна то у суду може виникнути потреба у з’ясуванні певних обставин справи, тому моя присутність при її розгляді вважаю, що є виправданою. Єдине на що просив би зважити так це на те, що найоптимальнішим для мене часом є призначення початку розгляду – не раніше 11:00.

Інші аргументи знаходяться в матеріалах справи.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись положенням – ст. 2, ст. 12, ст. 13, ст. 14, п.1 ч.1 ст. 17, ст. 20, ст. 44, ч.2 .ст 87, ст. 159, п.2 ч.1, ч.2, 7, 8, 10 ст. 171, ст. 184, ст. 185, ст. 186, ст. 187, ст. 190, ст. 195, п.3 ч.1 ст. 199, ст. 202 – КАС України

Прошу:

 

1. Поновити пропущений процесуальний термін апеляційного оскарження ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 7 жовтня 2008 року встановивши його початок з 20 10 08р.

2. Призначити розгляд справи на час, не раніше 11:00 і запросити мене на її розгляд.

3. Задоволити апеляційну скаргу Діхтяра Петра Семеновича на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 7 жовтня 2008 року.

4. Постановити нову ухвалу про скасування ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 7 жовтня 2008 року з направленням справи до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області для продовження її розгляду.

5. Невідкладно видати мені копію технічного фіксування судового засідання, одразу по його закінченні на моєму звуконосії (CD – R).

6. Надати мені належно завірену копію ухвали.

7. Звільнити мене від сплати судового збору, як постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

8. До розгляду апеляційної скарги витребувати у Білоцерківської міської ради оригінал рішення (з усіма додатками) виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в м. Біла Церква» від 30 05 00р. № 163 та інформацію про належне про нього повідомлення.

9. До розгляду апеляційної скарги витребувати у Київської обласної державної адміністрації оригінал розпорядження «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» №195 від 19.04.2000 року (з усіма додатками).

10. До розгляду апеляційної скарги витребувати у Білоцерківського міськрайонного суду і долучити до матеріалів справи цивільну справу № 2 – 111/ 2007р. (№ 22Ц – 1011/ 08, № 2 – 9328, № 2 - 5666).

11. До розгляду апеляційної скарги витребувати у Білоцерківського міськрайонного суду і долучити до матеріалів справи цивільну справу №2 – 717/2008р.

12. До розгляду апеляційної скарги витребувати у Білоцерківського міськрайонного суду і долучити до матеріалів справи цивільну справу №2 – 9443/2007р.

Додатки:

1. Копія апеляційної скарги Діхтяра Петра Семеновича від 31 10 08р., з додатками

2. Копія конверта (17 10 08р.) з супровідним листом. №2 – 717/2008р.

3. Копія посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Копія заяви про апеляційне оскарження від 22 10 08р.

Примітка:

1. Реквізити для витребування:

а) розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2000р. № 195 "Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області": начальник загального відділу КОДА, вул. Лесі Українки, 1, м.Київ-196, п. і. 01196;

б) цивільних справ: № 2 – 111/ 2007р. (№ 22Ц – 1011/ 08, № 2 – 9328, № 2 - 5666); №2 – 717/2008р.; №2 – 9443/2007р. – Білоцерківський міськрайонний суд, вул. Турчанінова 7, м. Біла Церква Київської області, п. і. 09100.

в) реквізити відповідача зазначено в апеляційній скарзі.

30 жовтня 2008 року П.С. Діхтяр

 

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 22-а-38354/08                                                                           Головуючий у І інстанції: Володько І.С.

Суддя-доповідач: Ізмайлова Т.Л.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2009 року м. Київ

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого судді Ізмайлової Т.Л.

суддів Умнової О.В., Шостака О.О.,

при секретарі Тарадайко Е.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Діхтяра Петра Семеновича про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року по справі за позовом Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради Київської області про визнання нечинним рішення та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИЛА:

Діхтяр П.С. звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з адміністративним позовом до Білоцерківської міської ради Київської області про визнання нечинним рішення та зобов'язання вчинити певні дії.

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.09.2008 року позов було залишено без руху та надано строк для усунення недоліків до 06.10.2008 року.

07.10.2008 року ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області адміністративний позов повернуто позивачу в зв'язку з не усуненням останнім вище згаданих недоліків.

Не погоджуючись з зазначеною ухвалою, позивач через канцелярію суду першої інстанції 22.10.2008 року подав заяву про апеляційне оскарження, а 30.10.2008 року - апеляційну скаргу на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області суду від 07.10.2008 року. В своїй апеляційній скарзі апелянт посилається на незаконність, необґрунтованість та необ'єктивність оскаржуваного рішення, порушення норм процесуального права, невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи, що є безумовною підставою для скасування судового рішення.

В  апеляційній скарзі міститься клопотання про  поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали цього ж суду.

Вислухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи, колегія судців вважає поважними причини пропуску позивачем строку апеляційного оскарження судового рішення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи копію оскаржуваного рішення, яке було винесено без виклику сторін, позивач отримав 22.10.2008 року, що підтверджується відміткою поштового відділення на конверті та копією супровідного листа про направлення копії даного рішення позивачу лише 17.10.2008 року, а тому він був позбавлений права вчасно звернутись до суду із заявою про апеляційне оскарження та відповідно апеляційною скаргою.

За таких обставин, пропущений позивачем строк апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції слід поновити.

Керуючись ст.ст. 102,160,186,206 КАС України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання Діхтяра Петра Семеновича задовольнити.

Поновити Діхтяру Петру Семеновичу строк на апеляційне оскарження ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя

Судді

 

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 22-а-38354/08                                                                Головуючий у першій інстанції: Володько І.С.

Доповідач: Ізмайлова Т.Л.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2009 року. м. Київ

Суддя Київського апеляційного адміністративного суду Ізмайлова Т.Л., перевіривши виконання вимог ст. ст. 185-187 КАС України у справі за апеляційною скаргою Діхтяра Петра Семеновича на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року по справі за позовом Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради Київської області про визнання нечинним рішення та зобов'язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

Апеляційна скарга подана з додержанням ст. ст. 185-186 КАС України .та строків апеляційного оскарження.

Апеляційна скарга подана особою, яка має право на апеляційне оскарження, за формою та змістом відповідає вимогам ст. 187 КАС України, що є достатніми підставами для прийняття даної апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження по даній справі.

Для проведення підготовки справи до апеляційного розгляду, особам, які беруть участь у справі необхідно направити:

1) копію ухвали про відкриття апеляційного провадження;

2) копію заяви про апеляційне оскарження та копію апеляційної скарги з додатками, зазначеними в ній;

3. інформацію про їхні права та обов'язки;

4. встановити строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу.

Керуючись ст. 189 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Діхтяра Петра Семеновича на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року по справі за позовом Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради Київської області  про визнання нечинним рішення та зобов'язання вчинити певні дії, -Особам, які беруть участь у справі направити:

1) копію ухвали про відкриття апеляційного провадження;

2) копію заяви про апеляційне оскарження та копію апеляційної скарги з додатками, зазначеними в ній;

3) інформацію про їхні права та обов'язки;

Встановити строк для подачі заперечень на апеляційну скаргу до 12 грудня 2009 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

 

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 22-а-38354/08                                                               Головуючий у першій інстанції: Володько І.С.

Доповідач: Ізмайлова Т.Л.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2009 року. м. Київ

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду в складі головуючого судді Ізмайлової Т.Л., суддів Ум нової О.В., Шостака О.О., перевіривши виконання вимог ст. ст. 185-190 КАС України у справі за апеляційною скаргою Діхтяра Петра Семеновича на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року по справі за позовом Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради Київської області про визнання нечинним рішення та зобов'язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИЛА:

При підготовці справи до апеляційного розгляду проведено наступні підготовчі дії:

Визначено склад учасників, які беруть участь у справі, надіслано копії ухвали про відкриття апеляційного провадження, разом з копіями апеляційної скарги, інформацію про права осіб які беруть участь у справі, з'ясовані обставини на які посилються особи, що беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень, які обставини визнаються і які заперечуються.

Заслухавши доповідь судді, визнавши підготовку справи до апеляційного провадження завершеною, керуючись ст. 189, 190 КАС України,-

УХВАЛИЛА:

Підготовчі дії по справі визнати закінченими та прийняти справу до провадження Київського апеляційного адміністративного суду

Призначити справу до розгляду у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду 17 грудня 2009 року о 14 год 20 хв

В судове засідання викликати осіб, які брали участь у справі

Головуючий суддя

Судді

 

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 22-3-38354/08 р.                                                         Головуючий у першій інстанції: Володько І.С.

Доповідач: Ізмайлова Т.Л.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2009 року м. Київ

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого судді Ізмайлової Т.Л.

суддів Умнової О.В., Шостака О.О.

при секретарі Ішуніній Л.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві апеляційну скаргу Діхтяра Петра Семеновича на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року по справі за позовом Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради Київської області про визнання нечинними рішень та їх скасування, зобов'язання вчинити певні дії,-

встановила:

Діхтяр П.С. звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з адміністративним позовом до Білоцерківської міської ради Київської області про визнання нечинними рішень та їх скасування, зобов'язання вчинити певні дії.

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року адміністративний позов повернуто позивачу в зв'язку з не усуненням останнім недоліків.

Не погоджуючись з ухвалою про повернення адміністративного позову від 07.10.2008 року, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати незаконну ухвалу та постановити нову, справу направити для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (ч. 1 ст. 2 КАС України).

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської  області   від   10.09.2008  року  позивачу  було   надано   строк  для  усунення встановлених судом недоліків, оскільки адміністративний позов не відповідає вимогам ст. 106 КАС України.

Позивачем у встановлений судом строк було усунуто, на його думку, недоліки згідно вище вказаної ухвали.

Крім того, з тексту апеляційної скарги на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року вбачається, що Діхтяр П.С. не згоден з ухвалою цього ж суду про усунення недоліків від 10.09.2008 року, але своїм правом про її апеляційне оскарження не скористався, тобто з нею погодився.

Колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції правомірно дійшов висновку про повернення позову Діхтяру П.С, оскільки позивач вказані в ухвалі Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.09.2008 року не усунув, а саме: позивач невірно зазначив відповідачів, а також просить визнати протиправними стягнення із споживачів-мешканців багатоповерхових будинків плати підприємствами житлово-комунальної сфери міста при цьому позивач не надав будь-яких документів, згідно яких мешканці багатоповерхових будинків уповноважили позивача від їх імені подавати до суду даний позов.

Згідно ст. 199 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції має право залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду без змін.

Таким чином, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції правильно встановлені обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права і підстав для його скасування не вбачається. Тому, апеляційну скаргу Діхтяра Петра Семеновича на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року по справі за позовом Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради Київської області про визнання нечинними рішень та їх скасування, зобов'язання вчинити певні дії, необхідно залишити без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції - без змін.

Керуючись, ст.ст. 155, 157,199, 200, 205, 206 КАС України, судова колегія,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Діхтяра Петра Семеновича - залишити без задоволення.

Ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом одного місяця шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя

Судді

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 22.12.2009 року.

 

Вищий адміністративний суд України

м. Київ, 01010, вул. Московська,8

Касатор :                   Діхтяр Петро Семенович

(позивач по справі)      вул. Таращанська 163-а, кв. 130

м. Біла Церква Київської області п. ін. 09106       д.т. 04463 33 05 84

 

Відповідач :        Білоцерківська міська рада

вул. Ярослава Мудрого19 м. Біла Церква Київської області п. і. 09117  тел. 04463 5 32 32

Касаційна скарга

на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

від 07.10.2008 року справа №2а-14303 та на ухвалу Київського апеляційного

адміністративного суду від 17.12.2009р. справа №22-а-38354/08

Ухвалою судді І.С. Володько Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008 року по справі №2а-14303 визнано неподаною позовну заяву Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради про визнання факту виведення житлово-комунальної сфери м. Біла Церква поза межі закону.

З підстави наявності порушень норм процесуального та матеріального права допущеного при розгляді мого позову і при прийнятті даного рішення я, 30.10.2008р. оскаржив це рішення шляхом подачі апеляційної скарги.

Ухвалою колегії суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого судді Ізмайлової Т.Л.; суддів Умнової О.В. і Шостака О.О. (далі – КС  ) постановленої 17.12.2009р. справа №22-а-38354/08, мою апеляцію було відхилено. При цьому вже колегія суддів допустила цілий ряд порушень процесуального та матеріального права. Внаслідок такого, мене позбавлено конституційного права на захист свого порушеного права у суді.

З прийняттям Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.92р. N 2482-XII (далі – ПДЖФ) в комунальній сфері було покінчено з адміністративними відносинами і започатковано цивільно-правові. Згідно свідоцтва на право власності від 26 05 98р. № 23181, у відповідності з положенням ч.5 ст.8 ПДЖФ я і моя сім’я отримали в приватну власність квартиру № 130 в багатоквартирному будинку з ліфтом по вул. Таращанська 163-а у м. Біла Церква Київської області. Звідтоді, вже не держава, в особі ЖЕК – 6, а ми стали співвласниками як квартири, так і відповідної частки будинку разом з прилеглою до нього територією. Одночасно з цим я набув статусу споживача житлово-комунальних послуг.

В оскаржуваний період дане питання було внормовано «Порядком визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій» (далі – Нак. № 214 Поряд.) затвердженого наказом Держбуду України від 03.09.1999р. № 214 «Про затвердження Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій» (далі – Нак. № 214). Нак. № 214 Поряд. містив детальний перелік робіт з забезпечення обслуговування будинків і споруд та прибудинкових територій житлового фонду та методику розрахунків кожного виду робіт. Нажаль, попри зрозумілість і простоту даного документу, його реалізація набула відверто кримінального забарвлення. Однак по порядку.

На виконання повноважень з встановлення плати за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла, наданих урядовою постановою № 939 від 22.06.1998р. (далі – П.№ 939), на підставі ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (далі – МДА), та рішення Київської обласної ради від 17.02.2000р. № 165-10 XXIII «Про приведення тарифів на житлово-комунальні послуги в області до рівня, що забезпечить повне відшкодування їх собівартості» головою Київської обласної державної адміністрації було видано розпорядження №195 від 19.04.2000 року «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» (далі – Розп. № 195) (дод. 46а/с 3) введеного в дію з 01.05.2000р. і діючого до 31.08.2005р. Згідно доданого до розпорядження додатку розмір плати за 1 м2 загальної площі квартири для споживачів, мешканців багатоповерхових будинків обладнаних ліфтами у м. Біла Церква складав 39 копійок. Оце саме до даної категорії споживачів якраз належу і я. З огляду на відверте спекулювання судів обох інстанцій на цьому питанні змушений знову повторити очевидні речі. Ніхто й ніколи окремішньо для кожного споживача не визначав тариф. Їх просто розбили на категорії. В нашому випадку цих категорій було дві – це ті, хто проживає в будинках з ліфтами або, без ліфтів. Конкретизація ж розміру плати для кожного споживача передбачалась згідно переліку і вартості виконуваних робіт розрахованих відповідно до методики Нак. № 214 Поряд. Відтак, міськвиконком, на виконання вказівки зазначеної у пункті другому Розп. .№ 195, на підставі Нак. № 214 Поряд. приймав рішення «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в м. Біла Церква» від 30.05.2000р. № 163 (далі – Р. № 163) з, принаймні одним додатком «Розрахунок вартості 1м2 загальної площі в будинках з ліфтами по м. Біла Церква» (далі – Р. № 163 дод.1) яким затвердив перелік і вартість робіт необхідних для обслуговування усього житлового фонду міста. Тобто. Від приватних будинків до багатоповерхівок. З ліфтами і без. Обладнаних газовими чи електроплитами. Зі зручностями чи без тощо. Маю зазначити, що загальна вартість усіх зазначених в ньому робіт склала 39 копійок. Ото саме такий тариф і було нав’язано на протязі більше п’яти років тій категорії споживачів, до якої належу і я. Звичайно, якби в якомусь з цих рішень було окремішньо визначено тариф особисто для мене, то я б тоді, при наявності підстав, саме його і оскаржував би. Між тим, конкретизація мала би здійснюватись під час укладення договорів. Вочевидь ЖЕК-6, з огляду на реально виконувані ним роботи з обслуговування мого будинку, керуючись нормативами наявними в Р. № 163 дод.1 мав би зробити калькуляцію і додавши її як додаток, укласти зі мною договір. Відтак тариф, безперечно, що був би меншим 39 копійок і саме в цьому криється розгадка. Але я не про те. У випадку, якби існував договір, а я допустив узагальнення на зразок -… для мешканців у будинках обладнаних ліфтами…тощо і не обґрунтував його, як представництво інтересів особи без її доручення тоді можна було би про щось говорити. Тут же ситуація зовсім інша. Розп. № 195 і Р. № 163, а надто Р. № 163 дод.1 тощо так приховують, що я за всі ці роки, крім ерзац-документів так і не зміг їх витребувати. До слова. Таке має місце навіть і на цьому процесі: п.12. 13 прохальної частини адміністративного позову від 01.09.2008р. (а/с 3, 41) – не задоволено; п.11. 12 прохальної частини адміністративного позову від 02.10.2008р. (а/с 82, 86) – не задоволено; п.8, 9 прохальної частини апеляційної скарги від 30.10.2008р. (а/с 92) – не задоволено. Отут трохи ширше. Пройшовши, попередньо, по декілька разів як відповідні інстанції всередині держави, з судами цивільної юрисдикції включно. Звертаючись до міжнародної спільноти. Отримавши при цьому негативний результат. Не будучи здатним на силові дії, але не бажаючи миритись з вчинюваним свавіллям, я вирішив випробувати можливості інституту адміністративного судочинства. Отак і з’явився даний позов. Суд І інстанції поступив традиційно і цьому я не подивований. Він так само діяв увесь час і в якості суду цивільного судочинства. Отже. Суд ІІ інстанції. Згідно відповіді від  30.09.2009р. вих. № 2.5-23/ 5727 заступника голови суду І.В. Саприкіна на заяву від 24.09.2009 року мені повідомили, що адміністративна справа № 2-а-14303/08 надійшла до Київського апеляційного адміністративного суду 19.11.2008 року та зареєстрована за порядковим номером 38354. Та принагідно пояснили, що у зв'язку з великою кількістю справ, які знаходяться в провадженні суду, вказана справа буде передана судді-доповідачу для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження в порядку черговості. Звичайно ж це є грубим порушенням КАС У, але що ж тут вдієш. Можливо й справді ще так багато в Україні «охріменків дурних». Наразі наступна дія КС з поновлення строку апеляційного оскарження вселила оптимізм – моє клопотання було задоволено (а/с 101). А от далі почались «нєпоняткі». Копію ухвали та технічного фіксування судового розгляду від 19.11.2009р. попри неодноразові звернення (27.11.2009р. (а/с 107), 30.11.2009р. тощо), я зміг отримати лише 16.12.2009р. (а/с 107). Ухвалу про відкриття апеляційного провадження було прийнято 20.11.2009р. (а/с 102). Повістку виписано: мені – 20.11.2009р. (а/с 104); міськраді – 27.11.2009р (а/с105). Направлено мені: згідно рекомендованого повідомлення – 9.12.2009р. (а/с 108); згідно конверта – 10.12.2009р. Отримав: я, згідно рекомендованого повідомлення – 15.12.2009р. (а/с108). В матеріалах справи, крім не завізованої повістки-повідомлення від 27.11.2009р. (а/с105) відомості про належне повідомлення відповідача відсутні. 20.11.2009р. було прийнято ще й ухвалу про закінчення підготовчих дій по справі, але її, сторонам не надсилали. І як з’ясувалось, неспроста. Справа в тому, що дана справа по суті тримається на двох ерзац-документах це Р. № 163 – Р. № 163 дод.1 та Розп. № 195. Свого часу, при судовому розгляді у мене вже був прецедент, коли суд спочатку вперто відхиляв мої неодноразові клопотання про витребування належного доказу Р. № 163 дод.1, а потім додану мною його копію ухвалюючи рішення, визнав неналежним доказом: справа № 2-111/2007 рік – «Суд не приймає до уваги надану Діхтярем П.С. ксерокопію розрахунку додаток до рішення від 30.06.2000 року за №163, поскільки ця копія містить виправлення, оригіналу чи належним чином завіреної копії вказаного документу суду надано не було.». Підозрюю, що цей трюк залишено про запас і цього разу. Між тим, шукаючи бодай шпаринку в цьому царстві безправ’я і сподіваючись на інститут адміністративного судочинства я і задекларував у прохальній частині своєї апеляції п.8 – 12 (а/с 92) витребування, ще до початку розгляду цілого ряду доказів, котрі мають значення для справи оскільки отримати їх інакше, ніж через суд у мене немає жодної можливості. Суд же виконуючи підготовчі дії до судового розгляду не тільки зігнорував моїм клопотанням, а й приховав від сторін прийняте ним рішення (а/с 101, 104, 105). Про таке я дізнався лише в переддень судового розгляду коли вже на те аби визначатись, а надто щось вчинити, часу не було. Під час судового розгляду 17.12.2009р. у мене ще теплилась надія на те, що КС бодай скасує оскаржувану мною ухвалу суду І інстанції і таки допустить до розгляду мою позовну заяву. І з огляду на поведінку КС підстави на це були. Та, як виявилось, то було лише гарною міною при поганій грі. Мою апеляцію відхилили.

Таким чином викладені в ухвалі претензії КС стосовно: неправомірного представництва мною інтересів споживачів-мешканців багатоповерхових будинків є необґрунтованим оскільки я відношусь саме до цієї категорії котра і зазначена в оскаржуваних мною рішеннях. Іншого тут не вбачається. Таке створено штучно, протиправно і воно стало причиною подання мною даного позову; невірно зазначених мною відповідачів є необґрунтованим оскільки я позиваюсь лише до одного відповідача – до міської ради як органу котрий було вповноважено на унормування цієї сфери життєдіяльності міста. Наразі саме міська рада є відповідальною за приховування від громади і від мене життєво важливої інформації з метою понаднормативних стягнень зі споживачів і в їх числі з мене коштів за житлово-комунальні послуги на протязі більше п’яти років. Про інших учасників даної справи можна би було говорити лише після витребування і вивчення заявлених у п.8 – 12 (а/с 92) доказів. Іншими могли би бути: співпозивачі, співвідповідачі, треті особи, треті особи з самостійними вимогами, представники сторін, експерти тощо; не оскарження мною ухвали від 10.09.2008 року є необґрунтованою оскільки КС не зазначено з чого вона виходила роблячи такий висновок.

У вищевикладеному проглядаються порушення КС норм Конституції і законів України: Конститу ція України – ст. ст. 3, 8, 19, 21, 22, 40, 55, 57, 129 тощо; Про судоустрій України – ст. ст. 1, 2, 3, 6, 7, 9 тощо; Кодекс адміністративного судочинства України – ст. ст. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 33, 35, 36, 44, 49, 50, 73, 79, 104, 107, 110, 115, 119, 121, 124, 128, 159, 160, 167, 189, 190, 196, 199, 200 тощо.

Аргументи на користь скасування ухвали суду І інстанції від 07.10.2008р. викладено в моїй апеляції. З аналізу ухвали КС можна зробити висновок, що претензій для її скасування у КС не виникло тому наведу тільки декілька витягів з апеляції (а/с 91-92):

Сама ж ухвала є не тільки необґрунтованою та незаконною (як то мало бути згідно ст. 159 КАС України), а ще й містить твердження і вказівки позбавлені здорового глузду. Як от.

«Просить визнати порушення його честі і гідності безвідповідальними діями фракцій політичних партій у Білоцерківській міській раді і зобов'язати фракції Білоцерківської міської ради публічно принести йому вибачення». Такого прохання виправлена позовна заява не містить. Це витяг з первісного позову. Наразі в обох ухвалах повністю відсутнє обґрунтування невідповідності даного пункту. Таке, є підтвердженням того, що постановляючи дану ухвалу суддя, не те, що не читав, а взагалі на той час перебував у непевному психічному стані. Отже. Суд є неповноважним, а зроблені ним висновки не відповідають обставинам справи.

«Проте позивач вказані в ухвалі недоліки в зазначений строк повністю не усунув». Це ж про які такі не усунуті недоліки йдеться ? З чим це я маю погодитись, а що оскаржувати ? Отже. Суд, не довівши обставини, що мають значення для справи, вважає їх доведеними.

А де суддя виявив застосовану ним ст. 1106, КАС України ? Це ж видно там міститься вимога ос-каржувати прийняту ним ухвалу «до апеляційного суду Київської області через Білоцерківський місь крайонний суд». Але ж це саме та частина ухвали, яка має імперативний характер! В шахах таке поло-ження називається цугцванг. Тобто. Якщо я виконаю вимогу суду, то звернуся до неналежної ін стан-ції. Якщо звернусь до належної інстанції то не виконаю вимогу суду. Таким чином неправильне зас-тосування судом закону змушує і мене порушити цей же самий закон. Принагідно зазначу, що цікаво було б ознайомитись зі змістом і інших, принаймні попередніх ще 833-ма статтями. Подібне мало місце при розгляді цивільної справи №2 – 717/200. коли суд постановив, а я виконав імперативну вимогу поза процесуального характеру. А хабарникам з апеляційної та касаційної інстанцій тільки цього й треба було. Отже. В нашому випадку суд допустив грубе порушення процесуального права.

А як розуміти: «Апеляційна скаргу на ухвалу суду подається» ? Це запозичення фразеологізму з вимови народів півночі Росії ? Тоді варто би було в текст ухвали додати ще й слова «однако, нацальніка тощо».

Відсутність у відповідача повноважень для скасування Розп. 195. Друга. Відсутність у мене повноважень для представництва інтересів інших категорій споживачів чиї інтереси порушено даними рішеннями.

В позовній заяві мною розмежовано такі напрями: вимоги котрі стосуються мене як споживача та такі, що зачіпають саме мої інтереси, але одночасно торкаються і інтересів інших споживачів – саме тієї категорії до якої належу і я; вимоги котрі стосуються інших категорій споживачів. Перший нап-рям апріорі є законним, а вимога суду до мене в наданні підтвердження представляти інтереси спожи вачів – мешканців багатоповерхових будинків обладнаних ліфтами вважаю, що є не правомірною. А ставлячи такі вимоги до мене, суд неправильно застосував закон. Другий напрям. Задеклароване мною порушення права інших категорій споживачів (за аналогією) має спонукати суд постановляти окремі ухвали.  Цей же механізм правомірно буде застосувати стосовно визнання повного виведення комунальної сфери міста поза межі закону. Тобто. І тут суд неправильно застосував закон.

Виконання усіх позовних вимог перебуває в компетенції суду. Одночасно з цим, виконання позовних вимог зазначених у п., п. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 перебуває в компетенції відповідача. Тож суд своїм рішенням, може перекласти тягар їх виконання на відповідача.

Кожну зі своїх позовних вимог я детально обґрунтував. І хоча вдосконаленню немає меж, все ж вважаю, що у суду було достатньо підстав для відкриття провадження. Окрім того. Процес складаєть-ся з декількох стадій. На кожній з них ще будуть процесуальні можливості для уточнень, змін тощо.

Інші аргументи знаходяться в матеріалах справи – у позовних заявах, апеляції та додатках до них.

І нарешті. На підставі посвідчення мене віднесено до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи відтак згідно абз.3 п.18 ч.1 ст. 4 декрету КМУ «Про державне мито» я звільнений від сплати держмита

Оскільки дана справа надзвичайно складна і відповідальна то у суду може виникнути потреба у з’ясуванні певних обставин справи, тому моя присутність при її розгляді вважаю, що є виправданою. Єдине на що просив би зважити так це на те, що найоптимальнішим для мене часом є призначення початку розгляду – не раніше 10:00.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись положенням – ст. ст. 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, п.1 ч.1 ст. 17, ч.3 ст. 20, ч.2 ст. 44, ст. 69, ст. 73, ст. 79, ч.2 .ст 87, ст. 107, ст. 159, п.3 ч.4 ст. 160, ст. 167, ст. ст. 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 223, 227,п.2 ч.2, ч.3, 4 ст. 230– КАС України

Прошу:

1. Прийняти касаційну скаргу.

2. Відкрити касаційне провадження по справі.

3. Призначити розгляд справи на час, не раніше 11:00 і запросити мене на її розгляд.

4. Постановити ухвалу, якою скасувати ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008р. №2а-14303 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 17.12.09р. №22-а-38354/08 з направленням справи до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області для продовження її розгляду.

5. Невідкладно видати мені копію технічного фіксування судового засідання, одразу по його закінченні.

6. Надати мені належно завірену копію ухвали одразу після її постановляння.

7. Звільнити мене від сплати судового збору, як постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

8. До розгляду касаційної скарги витребувати у Білоцерківської міської ради оригінал рішення (з усіма додатками) виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в м. Біла Церква» від 30 05 00р. № 163 та інформацію про належне про нього повідомлення.

9. До розгляду касаційної скарги витребувати у Київської обласної державної адміністрації оригінал розпорядження «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» №195 від 19.04.2000 року (з усіма додатками).

Додатки:

1. Копія касаційної скарги Діхтяра Петра Семеновича від 16.01 10р., з додатками

2. Копія посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Копія ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.10.2008р. №2а-14303

4. Копія ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 17.12.09р. №22-а-38354/08

Примітка:

1. Реквізити для витребування:

а) розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2000р. № 195 "Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області": начальник загального відділу КОДА, вул. Лесі Українки, 1, м.Київ-196, п. і. 01196;

б) реквізити відповідача зазначено в касаційній скарзі.

16 січня 2010 року                                                                                  П.С. Діхтяр

 

вищий адміністративний суд України

УХВАЛА

22 січня 2010 року                           м. Київ                                            № К-3865/10

Суддя Вищого адміністративного суду України Гашицький О.В., розглянувши матеріали касаційної скарги Діхтяра Петра Семеновича на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07 жовтня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 17 грудня 2009 року у справі за адміністративним позовом Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради Київської області про визнання нечинними рішень та їх скасування, зобов'язання вчинити певні дії,

установив:

Касаційна скарга відповідає вимогам статті 213 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України) щодо її форми та змісту. Не вбачається підстав для відмови у відкритті касаційного провадження, визначених частиною четвертою статті 214 КАС України.

За правилами статті 215 КАС України особам, які беруть участь у справі, належить надіслати копії ухвали про відкриття касаційного провадження, інформацію про їхні права та обов'язки, копії касаційної скарги. Встановлюється строк, упродовж якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу.

Керуючись статтями 211-214 пунктом 5 частини першої статті 215 Кодексу адміністративного судочинства України,

ухвалив:

1. Відкрити касаційне провадження у справі за адміністративним позовом Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради Київської області про визнання нечинними рішень та їх скасування, зобов'язання вчинити певні дії.

2. Витребувати справу із суду першої інстанції.

3. Надіслати особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття касаційного провадження та інформацію про їхні права та обов'язки.

4. Встановити строк,  протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу, - до 26 лютого 2010 року.

Суддя Вищого адміністративного суду України О. Гашицький

Отр.30.01.2010р.

 

ВИЩИЙ  АДМІНІСТРАТИВНИЙ   СУД  УКРАЇНИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 липня 2010 року м. Київ №К-3865/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Бутенка В.І., Гашицького О.В. (головуючий суддя, суддя - доповідач),

Лиски Т.О., Мойсюка М.І., Штульман І.В.,

секретар судового засідання Фіцай Є.В.,

за участю позивача Діхтяра П.С,

розглянувши в судовому засіданні в порядку касаційного провадження за касаційною скаргою Діхтяра Петра Семеновича на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 7 жовтня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 17 грудня 2009 року справу за позовом Діхтяра Петра Семеновича до Білоцерківської міської ради Київської області про визнання нечинними та скасування рішень, зобов'язання вчинити певні дії,

установила:

У вересні 2008 року Діхтяр П.С. звернувся до суду з позовною заявою, в якій зазначав, що рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 30 травня 2000 року № 163 «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в місті Біла Церква» і розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2000 року № 195 «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області» порушуються його права та інтереси як власника квартири в багатоквартирному будинку № 163-а з ліфтом по вулиці Таращанській у місті Біла Церква Київської області та споживача відповідних житлово - комунальних послуг.

Позивач просив у судовому порядку:

- визнати нечинним згадані рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради (з моменту його ухвалення) та розпорядження Київської обласної державної адміністрації (у частині визначення у місті Біла Церква розміру плати 0,39 грн за 1 кв.м. загальної площі для мешканців у будинках, обладнаних ліфтами, за винятком квартир, розташованих на першому поверсі з моменту введення його в дію з 1 травня 2000 року і до 31 серпня 2005 року) або зобов'язати це зробити Білоцерківську міську раду;

визнати факт відсутності з 1 травня 2000 року по 31 серпня 2005 року послуг із обслуговування обладнаних ліфтами будинків та виконавців комунальних послуг стосовно будинку 163-а по вул. Таращанській у місті Біла Церква, зробити це Білоцерківську міську раду;

- визнати  протиправність   стягнення  підприємствами  житлово-комунальної сфери міста Біла Церква з нього плати за. житлово-комунальні послуги з 1 травня 2000 року по 31 серпня 2005 року;

- визнати факт повного виведення житлово-комунальної сфери в місті Біла Церква Київської області поза межі закону з 1 травня 2000 року по 31 серпня 2005 року;

- зобов'язати відповідача повернути мешканцям багатоповерхових будинків стягнуті в період із 1 травня 2000 року по 31 серпня 2005 року зайві кошти.

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 7 жовтня 2008 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17 грудня 2009 року, позовну заява Діхтяра П.С. визнано неподаною та повернуто позивачу.

У касаційній скарзі Діхтяр П.С., посилаючись на порушення судами норм процесуального права, просить скасувати їхні рішення, справу направити до суду першої інстанції на новий судовий розгляд.

Перевіривши доводи позивача, підтримані ним у судовому засіданні, колегія суддів дійшла висновку про залишення касаційної скарги без задоволення.

Визнаючи адміністративний позов Діхтяра П.С. неподанним і повертаючи його позивачу, суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, виходили з того, що позивачем у встановлений судом строк не усунуто недоліки позовної заяви, зазначені в ухвалі суду (позивач невірно зазначив відповідачів, а також, звертаючись до суду з вимогою про стягнення з відповідача на користь мешканців багатоповерхових будинків здійснених ними зайвих виплат підприємствам житлово-комунальної сфери міста, не зазначив їх даних та не надав належно оформлених доручень цих осіб на представлення їхніх інтересів у суді).

Із таким висновком погоджується і колегія суддів.

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10 вересня 2008 року адміністративний позов Діхтяра П.С. залишено без руху у зв'язку з невідповідністю позовної заяви вимогам статті 106 КАС України. Позивачу надано строк до 6 жовтня 2008 року для усунення недоліків позовної заяви.

Позивачем зазначена ухвалу суду першої інстанції в апеляційному порядку не оскаржено. Натомість у визначений судом строк Діхтяр П.С. подав до суду позовну заяву оновленого змісту з тими ж недоліками.

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 7 жовтня 2008 року позов визнано неподаним та повернуто позивачу у зв'язку з невиконанням позивачем вимог ухвали від 10 вересня 2008 року.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від  17 грудня 2009 року рішення суду першої інстанції від 7 жовтня залишено без змін.

Відповідно до статей  105,  106 КАС України, адміністративний позов може містити вимоги про:

-скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;

-зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії:

зобов'язання  відповідача - суб'єкта  владних  повноважень  утриматися  від вчинення певних дій;

стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;

виконання зупиненої чи невчиненої дії; встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.

Позовна заява може містити, крім визначених частиною третьою цієї статті, інші вимоги на захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових відносин.

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви.

У позовній заяві зазначаються: найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява; ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; Ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі; зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо; перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом.

До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.

Відповідно до частини першої статті 108 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статті 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.

Відповідно до частини третьої статті 108 КАС України позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху.

Відповідачем у адміністративному процесі є суб’єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом, до якого звернена вимога позивача.

На виконання ухвали суду від 10 вересня 2008 року, позивачем направлено до цього суду адміністративний позов із зазначенням про усунення недоліків, однак у пункті 2 резолютивної частини позовної заяви викладено вимогу про визнання нечинним розпорядження Київської обласної державної адміністрації «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області № 195 від 19 квітня 2000 року у частині визначення у місті Біла Церква розміру плати 0,39 грн. 1 кв. м загальної площі для мешканців у будинках, обладнаних ліфтами, за винятком квартир, розташованих на першому поверсі, з моменту введення його в дію. При цьому позивач, звертаючись до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області зазначив відповідачем Білоцерківську міську раду. Щодо Київської обласної адміністрації, розпорядження якої є предметом розгляду цієї справи і з вимогою до якої звертається позивач про визнання нечинним її розпорядження, в адміністративному позові не зазначено, що позбавляє суд першої інстанції можливості вирішувати вимоги позову по суті і досліджувати докази по справі.

За обставин, коли позивачем у визначений судом строк недоліки позовної заяви усунуто не повністю, ухвалою суду від 7 жовтня 2008 року адміністративний позов Діхтяр П.С. правомірно визнано неподаним і повернуто позивачу. Суди першої та апеляційної інстанцій, ухвалюючи оскаржувані рішення, діяли згідно з вимогами чинного процесуального законодавства.

Відповідно до частини шостої статті 108 КАС України залишення позовної заяви без руху або повернення позовної заяви не позбавляють права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Керуючись статтями 220, 222-224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України

ухвалила:

Касаційну скаргу Діхтяра Петра Семеновича залишити без задоволення, а ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 7 жовтня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 17 грудня 2009 року - без змій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, може бути оскаржена у порядку провадження за винятковими обставинами відповідно до положень статей 237 - 239 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді

Отримав 22.07.2010р.

 Обновлен 08 янв 2012. Создан 18 авг 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником