Комуналка криміналка ЖЕК-6

 
 

Комуналка криміналка ЖЕК-6

ЖЕК споживач суди власник квартири багатоквартирний будинокhttps://www.youtube.com/channel/UCRfOVT6yK0evwEwaDBoV9Vg?view_as=subscriber

Передмова.

Будинок це багатоквартирна споруда з усім внутрішньобудинковим обладнанням (ліфтом мережею електро-, газо-, водо-, теплопостачання та водовідведення) і під-, та прибудинковою територією.

Раніше власником житлового фонду була держава в особі органів місцевого самоврядування. Власник, після введення будинків в експлуатацію, передавав їх на баланс утворених ним житлово-експлуатаційним конторам (далі – ЖЕК) для їх утримання й надання мешканцям житлово-комунальної послуги. Мешканці квартир у багатоквартирних будинках були наймачами або орендарями. Відносини між ними і ЖЕКою були адміністративно-правовими оскільки ЖЕКа була наділена юридично-владними повноваженнями.

Наймач це мешканець котрий займає квартиру на підставі ордеру.

Орендар це мешканець котрий займає квартиру на підставі договору оренди квартири.

З 1992 року розпочався процес приватизації державного житлового фонду.

При цьому ЖЕКа втрачала свою адміністративно-правову функцію. Відтак відносини переходили з адміністративно-правових у цивільно-правові.

Цивільно-правові відносини це узаконена наявність між сторонами взаємних прав і обов’язків зафіксована у договорі.

Тепер ЖЕКа мала переформатуватись з організаційно-розпорядчого утворення на виробниче. Як за своєю суттю, так і за назвою. Для прикладу. Вона мала стати житло-обслуговуючим підприємством (далі – ЖОП). Орган місцевого самоврядування мав передати на баланс ЖОПа будинок.

Процедура приватизації квартир передбачала надання уповноваженому власнику квартири цілого ряду документів, як от:

свідоцтво на право власності на будинок;

технічний паспорт і план будинку з зазначенням меж спільної сумісної власності;

копію державного акта на землю під-, і прибудинкової території та план цієї території;

свідоцтво на право власності на квартиру та технічний паспорт на квартиру з зазначенням внутрішньоквартирних мереж газо-, електро-, водо-, теплопостачання та водовідведення та з зазначенням меж спільної сумісної і безумовної власності тощо.

Таким чином появився новий суб’єкт відносин – власник квартири котрий одночасно з ЖОПом ставав і співвласником будинку на праві спільної сумісної власності (без виділення в натурі належної йому частки). У разі приватизації усіх квартир, ЖОПо переставало бути співвласником будинку.

Після оформлення права власності, належну новому власнику частку будинку, ЖОПо мало зняти зі свого балансу і одночасно провести переговори на предмет укладення письмового договору про передачу на баланс та в управління ЖОПу тієї частки. Крім іншого, в тому договорі мало бути внормовано право визначення виконавця житлово-комунальної послуги. Таку дію співвласники могли вчинити або самостійно, або спільно з ЖОПом, або передати це право органу місцевого самоврядування.

Оформивши право власності, новий власник набував права на об’єднання з іншими власниками квартир для утримання і управління будинку вже в статусі юридичної особи з правом укладення договорів з постачальниками комунальних послуг тощо.

Договір це домовленість двох рівноправних сторін укладений на підставі їх доброї волі і закону.

Типовий договір є зразком для складення договору. Такі зразки розробляються окремішньо для різних складових житлово-комунальної послуги.

Житлово-комунальна послуга це послуги з обслуговування і утримання будинку та комунальні послуги.

Комунальні послуги це послуги з електро-, газо-, водо-, теплопостачання та водовідведення, вивіз твердих побутових відходів тощо.

Договір на надання житлово-комунальної послуги складається на основі типових договорів, але адаптованих під конкретний будинок з врахуванням пропозицій сторін. При незгоді сторони з якимись з пропозицій іншої сторони, складається протокол розбіжностей і ця проблема вирішується в судовому порядку. Максимальним терміном для укладення договору, є місяць. На цей час діє попередній договір, а у разі його відсутності закон, котрим внормовано такі відносини. При невідповідності попередньо здійсненої оплати фактично виконаним/не виконаним роботам, наданим/не наданим послугам дана обставина зазначається в новоукладеному договорі у вигляді боргу за минулий період.

Невід’ємними складовими договору на надання житлово-комунальної послуги є:

копія свідоцтва на право власності на квартиру (власник квартири), чи ордеру на квартиру (наймач), чи договору оренди квартири (орендар);

копії установчих документів ЖОПа;

копії договорів співвласників про передачу на баланс та в управління ЖОПу належної їм частки будинку;

копія рішення органу місцевого самоврядування про визначення ЖОПа виконавцем житлово-комунальної послуги;

копії договорів ЖОПа з постачальниками комунальних послуг;

копії рішень уповноважених органів про тарифи на житлово-комунальну послугу чи її складові зі структурою тих тарифів;

узгоджений зі споживачем перелік робіт і наданих послуг включених до оплати вибраних зі структури тарифів;

копія квитанції з зазначенням субрахунків постачальників комунальних послуг та переліком робіт для зазначення суми фактичних затрат на їх виконання;

копія поповерхового плану будинку з зазначенням меж спільної сумісної власності і графіком обслуговування конструктивних елементів та строків їх експлуатації;

копія внутрішньобудинкових мереж газо-, електро-, водо-, теплопостачання та водовідведення будинку з зазначенням меж спільної сумісної власності, точок розподілу та графіком обслуговування і строків експлуатації окремих її елементів;

копія монтажної схеми електропостачання квартири;

копія плану під-, і прибудинкової території з зазначенням розташованих на ній об’єктів;

копія акта претензії;

реквізити підприємств комунальної сфери міста та аварійних служб;

перелік реквізитів нормативних актів котрими внормовано надання житлово-комунальної послуги тощо.

За узгодженням, частина додатків розміщується на веб-сайті виконавця житлово-комунальної послуги та постачальників комунальних послуг, а інша частина, надається на CD-R.

У разі виникнення у сторін незгоди по певних пунктах проекту договору чи стосовно внесення в нього додаткових умов котрі інша сторона не визнає, складається протокол розбіжностей і ці неузгодженості вирішуються в судовому порядку. В цьому випадку визначальним для суду є факт та дата пропозиції укласти договір.

Порушення в подальшому умов укладеного договору будь-якою зі сторін фіксується складенням акта претензії і вирішується шляхом переговорів або в суді за спрощеною процедурою розгляду (наказне провадження).

Сторонами договору на надання житлово-комунальної послуги є споживач і виконавець житлово-комунальної послуги.

Споживач це мешканець багатоквартирного будинку у якості наймача, орендаря або власника квартири.

Підприємство котре має статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, зареєстроване в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України є юридичною особою.

Балансоутримувач це підприємство котре є юридичною особою і у визначений законом спосіб має на своєму балансі від одного до багатьох будинків.

Виконавець житлово-комунальної послуги це підприємство котре уклало зі співвласниками договори про передачу на його баланс та в управління належних їм часток будинку, а орган місцевого самоврядування за зверненням або самостійно, дослідивши ці договори визначивши можливості претендента надати цю послугу, своїм рішенням затвердив його в такому статусі.

Тариф це, перелік і максимальна вартість включених до нього робіт і послуг. Відповідно неповнота або невиконання робіт чи не надання послуг тягне за собою зменшення фактичної оплати та стягнення пені. Тарифи визначаються відповідними уповноваженими органами окремішньо на кожну зі складових житлово-комунальної послуги.

Для можливості забезпечення мешканців житлово-комунальною послугою ЖОПо укладає договори з відповідними підприємствами, постачальниками комунальних послуг. Після того розпочинає укладення договорів на надання житлово-комунальної послуги зі споживачами за вище викладеною процедурою.

Недовиконана чи не виконана частина роботи або недонадана чи ненадана послуга, оплаті не підлягає.

Порушення умов договору ЖОПом вирішується зменшенням оплати і сплатою пені та виконанням недовиконаної роботи. Відповідний перерахунок виконавець здійснює щомісяця, але не пізніше 15 лютого наступного календарного року.

Порушення умов договору споживачем в сенсі оплати вирішується стягненням оплати і сплатою пені.

У разі відмови порушника добровільно виконати свій обов’язок потерпіла сторона звертається до суду.

Відсутність між власником квартири і виконавцем, довше ніж на протязі місяця, договору, свідчить про відсутність між ними цивільно-правових відносин.

Насправді ж право власності на квартиру оформляли частково шляхом надання лише свідоцтва на право власності на житло, технічного паспорта з планом квартири та зазначенням місць розташування ванн, рукомийників і газової плити і дещо пізніше, т.з. «будинкової книги». Право власності на відповідну частку будинку не було оформлено взагалі.

За потурання влади ЖЕКа не тільки не змінила свою назву, а й суть тож утримує за собою адміністративно-правову функцію аж дотепер. Міськрада у протиправний спосіб розділила житлово-комунальну послугу на її складові і розподілила їх між ЖЕКою і постачальниками комунальних послуг. Таким чином станом на лютий 2002 вже всі постачальники комунальних послуг перейшли на прямі розрахунки з споживачами. В 2005 році ЖЕКу і постачальників послуги холодного водопостачання і водовідведення, підігріву води (не існуючої послуги) і опалення, визначили виконавцями.

Гаряча вода подавалась виключно в опалювальний сезон. У період: з 15.10.1998р. до 18.12.1998р.; з 15.10.1999р. до 15.04.2000р.; з 15.10.2000р. до 15.04.2001р. гаряча вода і опалення подавалось з параметрами достатніми аби лишень вберегти мережі від розмерзання. За таке варварство ніхто з призвідників дотепер не відповів.

Згідно розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2000р. № 195 в містах і селищах області і в м. Біла Церква зокрема, з 01.05.2000р. почали стягати плату за обслуговування та утримання житла. Зі споживачів багатоквартирних будинків обладнаних ліфтом 0,39 грн. за метр квадратний загальної площі квартири починаючи з 2 поверху і 0,32 грн. з мешканців 1 поверхів та будинків не обладнаних ліфтом. Структуру даного тарифу від споживачів приховали.

Київська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 квітня 2000 року № 195 м. Київ

Зареєстровано в Київському обласному управлінні юстиції 27 04 2000 № 30 / 247

Про плату за користування житлом (квартирну плату) ) та за утримання житла в Київській області

На підставі ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (586-14), постановою Кабінету України від 22.06.98р. № 939 «Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій» (939-98-п), рішення Київської обласної ради від 17.02.2000р. № 165-10 XXIII «Про приведення тарифів на житлово-комунальні послуги в області до рівня, що забезпечить повне відшкодування їх собівартості»

1. Установити в Київській області плату за користування житлом (квартирну плату) ) та за утримання житла (далі – квартирна плата) в межах норм визначених чинним законодавством, згідно з додатком

2. Надати право райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) встановлювати понижуючі коефіцієнти квартирної плати, виходячи з рівня благоустрою житлових будинків, санітарно-гігієнічних вимог приміщень житлових будинків і прибудинкових територій та фактично наданих послуг, відповідно до затвердженого наказом Держбуду України від 03 09 99р. № 214 (z0917-99) переліку робіт з обслуговування будинків і прибудинкових територій, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.12.99р. № 917/4210. при цьому квартирна плата визначена з урахуванням коефіцієнтів, не повинна бути нижчою 0,19 грн. за 1м2 загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість)

3. У пункті 1 розпорядження голови обласної держаної адміністрації від 24 07 98р. № 392 (ra0392155-98) «Про плату за користування та за утримання житла» перше речення виключити (зареєстровано в управлінні юстиції 07.08.98 № 19/137

4. Юридичному відділу та відділу з питань діловодства апарату облдержадміністрації у встановленому порядку забезпечити державну реєстрацію цього розпорядження в Київському обласному управлінні юстиції та його публікації у газеті «Київська Правда».

Голова адміністрації А.А. Засуха

12.05.2000р. № – 5 - 1113

 

Додаток до розпорядження голови адміністрації від 19 04 00р. № 195

Зареєстровано в Київському обласному управлінні юстиції 27 04 2000 № 30 / 247

Розмір плати за користування житлом (квартирну плату) ) та за утримання житла в Київській області

Вводиться в дію з 01.05.2000

Населені пункти

Розмір плати за 1 м2 загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість)

Для мешканців у будинках обладнаних ліфтами, за винятком квартир, розташованих на першому поверсі

Для мешканців у будинках не обладнаних ліфтами

1

2

3

1. м. Біла Церква, м. Бориспіль, м. Боярка, м. Бровари, м. Васильків, м. Вишневе, м. Ірпінь, м. Обухів, м. Славутич, м. Українка, м. Фастів

0,39

0,32

Інші населені пункти

0,34

0,26

Примітка:

1. У всіх населених пунктах, визнаних у встановленому порядку ветхими, плата за користування житлом (квартирна плата) та за утримання житла не повинна перевищувати 0,19 грн. за1м2 загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість)

2. Плата за обслуговування ліфтів, при їх безперебійній цілодобовій експлуатації, не повинна бути нижчою, ніж визначена в додатку.

Керівник апарату адміністрації                                                  В.В. Сем’янівський

 

На базі цього розпорядження виконавчий комітет Білоцерківської міської ради ухвалив рішення від 30.05.2000р. № 163 «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла  в місті Біла Церква» з такими самими нормативами. Структуру даного тарифу від споживачів також приховали.

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 30 травня 2000р.                              №163 м. Біла Церква

Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла  в місті Біла Церква

На підставі розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2000 р. №195 "Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області", виконавчий комітет вирішив:

1. Прийняти до відома, що в місті Біла Церква розмір плати за користування житлом (квартирна плата) та за утримання житла установлена:

- для мешканців у будинках, обладнаних ліфтами, за винятком квартир розташованих на першому поверсі - 0,39 грн. за 1 кв. м загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість);

- для мешканців у будинках, не обладнаних ліфтами - 0,32 грн за 1 кв.м загальної площі (з урахуванням податку на додану вартість);

- для мешканців у будинках, визнаних вєтхими - 0,19 грн. за 1 кв.м загальної площі.

2. Встановити понижуючі коефіцієнти до розміру плати за користування житлом (квартирна плата) та за утримання житла:

- для мешканців у будинках, в яких частково відсутні санітарно-гігієнічні вимоги - 0,725;

- для мешканців у будинках, в яких відсутні санітарно-гігієнічні вимоги - 0,59.

Міський голова                                                                            Г.В. Шуліпа

Додаток №1

Розрахунок вартості 1 м2 загальної площі в будинках з ліфтами по м. Біла Церква

1

Прибирання сходових кліток

2.0

2

Вивезення та утилізація твердого побутового та грубого сміття

1.7

3

Обслуговування ліфтів

4.28

4

Електроенергія для ліфтів

1.17

5

Освітлення сходових кліток, підкачка води

1.7

6

Прибирання прибудинкової території

1.9

7

Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водо, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації

3.36

8

Дератизація

0.8

9

Дезінфекція

0.26

10

Обслуговування димовентиляційних каналів

0.215

11

Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель

0.458

12

Обслуговування диспетчеризації

0.104

13

Технічне обслуговування побутових електроплит

0.379

14

Поточний ремонт: покрівлі; під'їздів та сходових кліток, підвальних-приміщень; несучих та захисних конструкцій будинку та столярних виробів

5.96

15

Ремонт обладнання спортивних майданчиків (за наявністю)

0.0449

16

Ремонт обладнання дитячих майданчиків (за наявності

0.11

17

Поливання дворів, клумб, газонів

0.0595

18

Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період

1.4

19

Вивезення снігу

0.037

20

Витрати на виготовлення розрахункових книжок та довідок наймачам

0.148

21

Експлуатація номерних знаків

0.11

22

Очищення дворових туалетів та приямків/при наявності/

0.11

23

Утримання виробничих майстерень, транспортних засобів та механізмів для обслуговування житла, поточного ремонту і ліквідації аварій

1.22

24

Інші прямі витрати, передбачені чинним законодавством

2.7

 

Разом

30.2

 

Рентабельність 8 %

2.4

 

Всього з рентабельністю

32.8

 

ПДВ 20 %

6.5

 

Разом з ПДВ

0.39

 

Згідно рішення міськвиконкому від 24.06.2005р. № 264 та рішення міської ради від 30.08.2005р. № 329 попереднє рішення втратило чинність, а тарифи з 01.09.2005р. було збільшено до розміру 0,77 грн. Структуру тарифу від споживачів знову приховали оприлюднивши лише його маленьку частину.

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 24.06.2005                                                                                      № 264 м. Біла Церква

Про тарифи на житлово-комунальні послуги 

На виконання ст.ст.7, 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги". Закону України "Про На виконання ст.ст.7, 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Закону України "Про Державний бюджет України на 2005р." , Закону України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки ", на підставі ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та рішення двадцять третьої сесії міської ради № 248 від 21.04.2005р., з метою покращення фінансово-економічного стану житлово-комунальних підприємств, забезпечення населення міста житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості, виконком міської ради вирішив:

1.  Встановити з 01.08.2005 року для комунального підприємства "Білоцерківтепломережа", житлово-комунальних організацій міста тарифи на житлово-комунальні послуги згідно з додатком №1.

2. Погодити з 01.08.2005 року для всіх підприємств, які не належать до комунальної власності міста, тарифи для населення на житлово-комунальні послуги згідно з додатком №2.

3. Відділу внутрішньої політики через засоби масової інформації довести до відома населення інформацію щодо зміни тарифів на житлово-комунальні послуги.

4. Визнати такими, що втратили чинність наступні рішення виконавчого комітету міської ради та розпорядження міського голови :

4.1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.05.2000 р. № 163 "Про оплату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в місті Біла Церква";

4.2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.07.2000 р. № 221 "Про виділення з тарифу квартирної плати, плати за вивезення та знешкодження твердих побутових відходів".

4.3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.12.2000р. № 469 "Про внесення змін до рішення міськвиконкому № 221 від 04.07.2000 р. "Про виділення з тарифу квартирної плати, плати за вивезення та знешкодження твердих побутових відходів".

4.4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.06.2001 р. № 200 "Про виділення з тарифу квартирної плати, плати за вивезення та знешкодження твердих побутових відходів ".

4.5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.08.2001р. № 287 «Про заходи по впровадженні в місті двоставкових тарифів на послуги теплопостачання»

4.6. Розпорядження міського голови від 31.07.2003р. № 510 Р "Про погодження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для споживачів 1 групи".

4.7. Розпорядження міського голови від 26.01.2005р. № 37 Р "Про погодження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення для споживачів 2-ї групи м. Біла Церква".

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови В.Л. Якимчук

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 24.06.05 № 264

Тарифи на житлово-комунальні послуги з ПДВ

3. Квартирна плата:

3.1.1. Для мешканців будинків, обладнаних ліфтом, за винятком квартир, розташованих на першому поверсі та квартир, розташованих на другому поверсі, де ліфт працює з 2-го поверху, за 1 м2 загальної площі - 0,77 грн;

3.1.2. Для мешканців будинків не обладнаних ліфтами, за 1 м2 загальної площі - 0,60 грн .

В тому числі з урахуванням витрат на санітарну очистку, за 1 м 2 - 0,0396 грн.

3.2.Встановити понижуючі коефіцієнти до розміру плати за користування житлом (квартирна плата) та за утримання при будинкової території:

для мешканців будинків в яких частково відсутні санітарно - гігієнічні вимоги - з понижуючим коефіцієнтом 0,75, за 1 м2 загальної площі - 0,43 грн. ;

для мешканців будинків в яких відсутні санітарно - гігієнічні вимоги з понижуючим коефіцієнтом 0,59 , за 1 мг загальної площі - 0, 35 грн ;

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 24.06.05 № 264

3.Вартість технічного обслуговування ліфтів (з ПДВ)

Ціна повного технічного обслуговування ліфтів недиспетчерізованих (крім робіт по наряд - замовленню). Ліфти пасажирські з автоматичними розсувними дверима на 9 зупинок:

на 1 ліфт. 239,30 грн.

на 1 поверх - 16,86 грн.

Керуючий справами виконкому М.В. Мельник

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА Київської області

Рішення

від 30.серпня 2005 р. № 329 м. Біла Церква

двадцять сьомої сесії міської ради четвертого скликання

Про рішення виконавчого комітету від 24.06.05 № 264 "Про тарифи на житлово-комунальні послуги"

На виконання ст.25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись рішеннями сесії Білоцерківської міської ради від 05.08.05р №328 "Про рішення виконавчого комітету Білоцерківської, міської ради № 264 від 24.06.05р. "Про тарифи на житлово-комунальні послуги ", міська рада вирішила:

1.Внести зміни в наступні пункти та додатки до рішення міськвиконкому від 24.06.05 № 264 "Про тарифи на житлово-комунальні послуги":

1.1. В пункті 1 рішення цифру "01.08.05" замінити на цифру "01.09.05"

1.2. В пункті 2 рішення цифру "01.08.05" замінити на цифру "01.09.05"

1.3. В Додатку 1 :

В підпункті 1.1.1. пункту 1.1. розділу 1 :

- цифру "1,36" замінити на цифру "1,28";

- цифру "1,73" замінити на цифру "1,65";

В підпункті 1.1.3. пункту 1.1. розділу 1:

- цифру "51,37" замінити на цифру "48,78";

В підпункті 2.1.1. пункту 2.1 розділу 2: І      . 

- цифру "6,50" замінити на цифру "6,34";

В підпункті 2.1.2., пункту 2.1 розділу 2:

- цифру "23,73" замінити на цифру "23,13";

- цифру " 17,79" замінити на цифру " 17,34";

- цифру "22,74" замінити на цифру "22,16";

В підпункті 2.2.1. пункту 2.2 розділу 2 :

- цифру "9,89" замінити на цифру "9,64";

- цифру "15,80" замінити на цифру "15,40".

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

Секретар ради В.А. Павловський

 

І лише пізніше, згідно рішення міськвиконкому від 09.12.2005р. № 558, структуру аналогічного розміру тарифів було затверджено і оприлюднено.

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 09.12.2005 року                                                                                 № 558

м. Біла Церква

Про структуру тарифу та норми споживання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

На виконання ст.ст.7,31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги, Закону України „Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 року № 560 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд і прибудинкових територій", відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та рішення двадцять третьої сесії міської ради № 248 від 21.04.2005 року "Про делегування повноважень щодо встановлення цін-тарифів на житлово-комунальні послуги міської ради до виконавчого комітету", рішення виконавчого комітету № 264 від 24.06.05р. «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» з метою забезпечення населення міста житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості, виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити:

1.1. Структуру тарифу квартирної плати для будинків обладнаних ліфтом, за винятком квартир розташованих на першому поверсі та квартир, розташованих на другому поверсі, де ліфт працює з 2-го поверху і встановлений тариф квартирної; плати 0.77 грн. за 1 м2 загальної площі (додаток 1).

1.2. Структуру тарифу квартирної плати для будинків не обладнаних ліфтами та квартир в будинках обладнаних ліфтом розташованих на першому поверсі, та квартир розташованих на другому поверсі де ліфт працює з 2-го поверху і встановлений тариф квартирної плати 0.60 грн. за 1 м2 загальної площі (додаток 2).

1.3. Перелік будинків та структуру тарифу квартирної плати в яких частково відсутні санітарно гігієнічні вимоги і встановлений тариф квартирної плати 0.43 грн. за 1 м2 загальної площі (додаток 3,4). . .

1.4. Перелік будинків та структуру тарифу квартирної плати в яких відсутні санітарно гігієнічні вимоги і встановлений тариф квартирної плати 0.35 грн. за 1 м2 загальної площі (додаток 5,6).

1.5. Періодичність та строки виконання робіт (додаток 7,8).

1.6. Якісні показники норм споживання послуг по утриманню будинків та прибудинкових територій (додаток 9).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Савельєва І.В.

Перший заступник міського голови В.Л. Якимчук

Додаток 1 До Рішення міськвиконкому від 09.12.2005р. № 558

Структура тарифу в будинках обладнаними ліфтами за винятком квартир розташованих на першому поверсі та квартир розташованих на другому поверсі, де ліфт працює з другого поверху

№ п/п

Статті витрат

Тариф з 1.09.05

1

2

5

1

Прибирання сходових кліток

0.1174

2

Вивезення та утилізація твердого побутового та грубого сміття

0,0396

3

Обслуговування ліфтів

0.1258

4

Електроенергія для ліфтів

0.0455

5

Освітлення сходових кліток, підкачка води

0.0399

6

Прибирання прибудинкової території

0.1174

7

Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водо, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації

0.1283

8

Дератизація

0.0024

9

Дезінфекція

0.0024

10

Обслуговування димовентиляційних каналів

0.0084

11

Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель

 

12

Обслуговування диспетчеризації

 

13

Технічне обслуговування протипожежних систем

 

14

Технічне обслуговування побутових електроплит

 

15

Поточний ремонт

- покрівлі

- під'їздів та сходових кліток, підвальних-приміщень

- несучих та захисних конструкцій будинку та столярних виробів

0.081

16

Ремонт обладнання спортивних майданчиків (за наявністю)

 

17

Ремонт обладнання дитячих майданчиків (за наявності

 

18

Поливання дворів, клумб, газонів

 

19

Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період

0.0133

20

Вивезення снігу

 

21

Витрати на виготовлення розрахункових книжок та довідок наймачам

0.0024

22

Експлуатація номерних знаків

 

23

Очищення не каналізаційних люків

 

24

Очищення дворових туалетів та приямків/при наявності/

 

25

Утримання виробничих майстерень, транспортних засобів та механізмів для обслуговування житла, поточного ремонту і ліквідації аварій

0.036

26

Інші прямі витрати, передбачені чинним законодавством

0.0123

27

Періодична повірка обслуговування та ремонт засобів обліку

 

 

Всього з ліфтами

0.77

Керуючий справами виконкому М.В. Мельник

З огляду на те, що дане рішення прийняте «заднім числом» то воно не має юридичної сили принаймні стосовно даного позову.

 

Довготривалі затримки виплати заробленого, збиткування комунальників тощо мало наслідком започаткування масових неплатежів. У відповідь, починаючи з середини 2002 року, за відсутності правової обізнаності та байдужості людей, влада й комунальники широким фронтом розгорнули судове переслідування т.зв. «боржників». Поза межами закону і здорового глузду.

Проти несвідомих і байдужих кожним з суддів було запроваджено практику призначення до розгляду кількох десятків справ на один і той же час до обіду і по стільки ж, на після обіду. Представники комунальників займали зали судових засідань і клЕпали позовні заяви, а то й судові рішення. При цьому стягали все заявлене у позовах.

З більш наполегливими обходились м’якіше. Імітували видимість законності судового розгляду. Обмежували розмір стягнень строком позовної давності. У такий спосіб «перемолотили» десятки тисяч сімей білоцерківців.

До певної міри наведена справа є винятком, хоча по великому рахунку, з тим само результатом. Образно кажучи цього разу комунальники програли бій, але війну виграли. Тобто. Прийняте рішення було скасовано і справу відправили на новий розгляд. А потім нове рішення пройшовши всі судові інстанції залишилось в силі. Як показав подальший розвиток подій це була тактика боротьби проти занадто впертих.

Наразі за таких, бралися в останню чергу. А надто коли ця братія впевнилась у справжній суті очільників помаранчевої революції котрі замінили представників бандитської влади Л. Кучми. І тут уже було все, від спроби обдурити, залякати до брутального ґвалтування чинного законодавства, а відтак прийняття неправосудних рішень та їх «освячення» судами апеляційної і касаційної інстанцій. А тепер власне до справи.

Згідно вимог чинного законодавства позовна заява мала мати наступний вигляд:

 

До Білоцерківського міськрайонного суду

 

24.10.2005р. № 346                                Позивача: Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6

м. Біла Церква, вул. Вернадського,10, р/р 260071796 в АППБ " Аваль",

код 19420911 МФО 321121, т. 3-08-51, 3-08-66

(балансоутримувач, управитель,

виконавець житлово-комунальної послуги)

 

Відповідач: Діхтяр Петро Семенович,

м. Біла Церква, вул. Таращанська 163-а кв.130

(уповноважений власник квартири, співвласник пропорційної частки будинку)

 

Межі позову: від 01.11.2002р. до 01.10.2005р.

Ціна позову 579-54

 

Позовна заява

про стягнення заборгованості за утримання будинку й квартири та невиконання умов договору на надання житлово-комунальної послуги

Будинок № 163-а по вул. Таращанська це дев’яти-, десятиповерхова житлова споруда з чотирьох під’їздів обладнаних ліфтами з першого поверху та сміттєпроводами, на 170 квартир з централізованим постачанням газу, електричної енергії, холодної і гарячої води й опалення та з водовідведенням. Загальна площа квартир складає (…) м. кв. Площа під-, прибудинкової території складає (…) м. кв. тощо.

Згідно рішення Білоцерківської міської ради від (число) (місяць) 1992 року № (…) «Про надання згоди на зміну функціонального призначення квартири у будинку № 163-а по вул. Таращанська» (додаток 1) одну квартиру переобладнано на майстерню з ремонту взуття. Отриманий дохід спрямовано на зменшення тарифу.

Квартира № 130 складається з чотирьох кімнат, двох санітарно-гігієнічних вузлів, балкону і комори. Обладнана газовою плитою з трьома конфорками, п’ятьма опалювальними пристроями конвекторного типу, трьома змішувачами води, двома стальними емальованими ваннами, двома унітазами зі зливними бачками, чотирма лічильниками води сімома запірними вентилями тощо. Загальна площа квартири складає 125 м. кв. Житлова площа квартири складає 50 м. кв.

Згідно рішення Білоцерківської міської ради від (число) (місяць) 1992 року № (…) «Про передачу на баланс та в управління житлово-експлуатаційній конторі № 6 котра є юридичною особою, цілісного майнового комплексу, будинку № 163 а по вул. Таращанська» (додаток 2) будинок № 163-а по вул. Таращанська було передано на баланс житлово-експлуатаційній конторі № 6 (далі – позивач). З врахуванням ходу приватизації, станом на 01.10.2005р. у державній власності, а відтак в межах дії даного рішення перебувають 9 квартир № …, … .

Згідно договорів № (1 – 160) «Про передачу на баланс та в управління житлово-експлуатаційній конторі № 6 належної власнику квартири частки будинку» між позивачем і уповноваженими власниками 159 квартир № …, … (додатки 3 – 161) наявна у співвласників частина будинку та внутрішньо квартирні мережі електро-, газо-, водо-,теплопостачання та водовідведення переоформлено на баланс позивача.

Згідно Свідоцтва на право власності на квартиру від (число) (місяць) 1998 року № (…)(додаток 163) Діхтяр Петро Семенович (далі – відповідач) є уповноваженим власником квартири № 130 та власником пропорційної частки будинку № 163-а по вул. Таращанська.

Згідно договору «Про передачу на баланс та в управління житлово-експлуатаційній конторі № 6 належної власнику квартири частки будинку» від (число) (місяць) 1998 року № (…) (додаток 162) відповідачем, уповноваженим власником квартири № 130 було передано на баланс та в управління позивача належні його сім'ї внутрішньо квартирні мережі електро-, газо-, водо-,теплопостачання та водовідведення і пропорційну частку будинку.

Таким чином цілісний майновий комплекс, будинок № 163-а по вул. Таращанська, перебуває на балансі позивача. Згідно умов даних договорів питанням визначення виконавця житлово-комунальної послуги має займатись позивач і саме його рекомендовано затвердити в такому статусі.

Згідно рішення Білоцерківської міської ради від (число) (місяць) (року) № (…) «Про визначення виконавців житлово-комунальної послуги» (додаток 164) позивача визначено виконавцем житлово-комунальної послуги також і по будинку № 163-а по вул. Таращанська.

Згідно укладених позивачем договорів з постачальниками комунальних послуг до будинку № 163-а по вул. Таращанська (додатки 165 – 168) у квитанціях споживачам було зазначено субрахунки для оплати спожитих:

Електричної енергії – № (…);

Побутового газу – № (…);

Холодної води та водовідведення – № (…);

Гарячої води та опалення – № (…)

Між позивачем і відповідачем укладено договір «Про надання житлово-комунальної послуги» від (число) (місяць) (рік) № (…) (додаток 169) чим встановлено цивільно-правові відносини.

Невід’ємними складовими даного договору є рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради зі структурою тарифу, від:

30.05.2000р. № 163 «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла  в місті Біла Церква» (додаток 170) визначений тариф складав 0.39 грн./м. кв. загальної площі квартири діяв до 31.07.2005р.;

24.06.2005р. № 264 «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» (додаток 171) та рішення міської ради від 30.08.2005р. № 329 Про рішення виконавчого комітету від 24.06.05 № 264 "Про тарифи на житлово-комунальні послуги" (додаток 171.1) визначений тариф складав 0.77 грн./м. кв. загальної площі квартири діяв з 01.09.2005р.

Таке підтверджується первинними бухгалтерськими документами (додатки 172 – 371) та довідкою «Про розмір і розрахунок заборгованості» (додаток 372) і відповідає графіку (додаток 373) складеному на підставі норм і нормативів закладених у Наказах Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства:

«Про затвердження Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України» від 31.12.1991 № 135 і в додатку 7 до нього, зокрема;

«Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17.05.2005 № 76» і в додатку 5 до нього, зокрема.

Так, у межах позову було повністю замінено: покриття покрівлі; внутрішні водостоки із полімерних труб; всі 1120 кранів; 37 вентилів; завантажувальні пристрої сміттєпроводів; усі штепсельні розетки, вимикачі та інші електроприлади; асфальтобетонні (асфальтові) покриття проїздів, тротуарів, підмостків, обладнання дитячих майданчиків тощо. Двічі було пофарбовано водними сумішами сходові клітки та один раз пофарбовано олійною фарбою підлогу, радіатори, трубопроводи і сходові огорожі під’їздів тощо.

Згідно розділу (…) договору (додаток 169) Споживач зобов’язаний оплатити виконані виконавцем роботи і надані послуги в повному обсязі.

Згідно довідки (додаток 372) і документам (додатки 172 – 371) вбачається від’ємна різниця між понесеними позивачем витратами і здійсненими проплатами допущеними, як іншими споживачами, так і відповідачем зокрема. При цьому слід зазначити, що відповідач в повному обсязі оплатив зазначені в субрахунках суми за фактично спожиті електричну енергію, побутовий газ, холодну воду та водовідведення, гарячу воду та опалення. Але не в повному обсязі сплатив за утримання будинку й квартири. Через це, у період з 01.10.2002р. і до 01.10.2005р. за ним утворилась заборгованість у розмірі 579 грн. 54 коп., котру з нього належить стягнути.

Рішенням Білоцерківської міської ради від 05.08.2005р. № 322 «Про звільнення підприємств м. Біла Церква від сплати державного мита з позовних заяв, що подаються до міського суду для стягнення боргів з фізичних осіб» (додаток 374) позивача звільнено від сплати державного мита за подання даної позовної заяви.

Згідно Статуту від (число) (місяць) (року) № (…) (додаток 375), довідки управління статистики у Білоцерківському районі від (число) (місяць) (року) № (…) (додаток 376), Свідоцтва про реєстрацію юридичної особи (додаток 377) позивач є юридичною особою та має право надавати житлово-комунальну послугу.

Виходячи з викладеного вище та керуючись вимогами:

ч.2, 4 ст. 41, ст. 57 Конституції України від 28.06.1996р.;

ч.1, 2 ст. 87, ч.1 ст. 321, ст. 322, ст. 325, ч.1 ст. 626., ст. 628., ч.1 ст. 630., ч.1 ст. 635., ч. 1, ст. 638., ч.1 ст. 639., ч.1 ст. 641., ч.1 ст. 642. Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-IV;

ч.3 ст. 24, ч.2 ст. 61. Житлового Кодексу Української РСР від 30.06.1983р. N 5464-X;

ч.1, 5 ст. 57, ч.1 ст. 58 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV;  

ч.1-4 ст. 2; ч.1-2 ст. 3; ч.1-3 ст. 4; ч.1 ст. 11; ч.1, 4 ст. 13; абз.3 ч.1 ст. 14; ч.2-3 ст. 15; ч.2, абз.3 ч.3ст. 32; ч.1 ст. 35; ч.4-5 ст. 48; ч.1 ст. 50; ст. 56; ч.1 ст. 57 Закону України Про власність від 07.02.91р. № 697-XII;

ч.1 ст. 17; ч.1 ст. 23; ч.1-2, 4 ст. 30; ч.1, 3-4 ст. 42; ч.1-2, 6 ст. 63; ч.2 ст. 67 Земельного Кодексу України від 18.12.1990р. № 561-XII

п.б ч.1 ст. 19; ч.1 ст. 20; ч.1-4 ст. 42; ч.1 ст. 79; п.б ч.1 ст. 81 Земельного Кодексу України від 25.10.2001р. № 768-III;

п.1-2, 5, 12, 16, 26-27, 35-36, 43 Наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству «Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян» від 15.09.1992 № 56: п.2.2; пп.2.2.1, 2.2.2 Додатку 15 «Договір на обслуговування будинку та прибудинкової території»: пп.1-4 п.1 Додатку до П.п.кв. № 56-15д «Розрахунок вартості санітарного обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень, технічного обслуговування елементів будинку, комунальних та інших послуг»;

ч.1 ст.1; ч.1 ст. 2.; ч.2, 5 ст. 8; ч.1-2, 4-5 ст. 10; ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992р. № 2482-XII;

п.12, 14, 15 Положення про порядок організації та діяльності об'єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні від 31.07.95р. N 588;

п.1 Постанови КМ Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 11.10.2002р. № 1521: п.1, 4-6 Порядку передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс; Порядок державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку із додатками 1, 2;

ст. 1, 13, 19 Закону України Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку від 29.11.2001р. № 2866-III;

пп.1.3; п.2; пп.2.1-2.7, 2.11; пп. 4.2-4.4 Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків від 05.04.1996 № 31/30/53/396;

ч.1 ст.1, ч.3 ст.8, ч.1 ст.24, ч.1 ст.27, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003р. N 755-IV;

ч. 1 ст. 1, ст. 3., п. 4 ч. 1 ст. 7, ч.1 ст. 13, ч. 1. ст. 16., ч. 2-4 ст. 19, ч.3 ст. 20., ч.2 ст. 21, ч.2,3 ст. 23, ч. 1, 2 ст. 24, ч. 1, 2 ст. 25, ч.1, 2, 4, 5 ст. 26, ст. 28, ст. 29 Закону України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004р. N 1875-IV;

Постанови КМ У «Про затвердження Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення» від 30.12.1997р. № 1497. Терміни, Типовий договір про надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення (п. 27)

п.1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 2.2., 2.4., 3.1., 3.3., 3.5., 4.1., 4.3., Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді» 
від 25.04.2005р. № 60

Постанови КМ У «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 25.07.2005р. №630: п.1, 2, 32, «Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (пп.11 п.19, п.22);

ст. ст. 3 – 6, 10, 11, 15, 27, 30, 31, 57-62, 64, 80, 97, 107, 109, 118-120, 122, 156, 213-214, 223 Цивільного процесуального кодексу України від 16.03.2006р. N 3570-IV тощо 

Прошу:

1. Відкрити провадження, розглянути і задоволити позовну заяву житлово-експлуатаційної контори № 6 від 24.10.2005р. № 346

2. Стягнути з Діхтяра Петра Семеновича на користь житлово-експлуатаційної контори № 6 заборговану суму у розмірі 579 грн. 54 коп. за фактично надані послуги та виконані роботи пов’язані з утриманням будинку і квартири та прибудинкової території.

3. Звільнити житлово-експлуатаційну контору № 6 від сплати державного мита на підставі рішення Білоцерківської міської ради «Про звільнення підприємств м. Біла Церква від сплати державного мита з позовних заяв, що подаються до міського суду для стягнення боргів з фізичних осіб» від 05.08.2005р. № 322

Додатки:

1. Рішення Білоцерківської міської ради «Про надання згоди на зміну функціонального призначення квартири у будинку № 163-а по вул. Таращанська» від (число) (місяць) 1992 року № (…)

2. Рішення Білоцерківської міської ради «Про передачу на баланс та в управління житлово-експлуатаційній конторі № 6 цілісного майнового комплексу, будинку № 163 а по вул. Таращанська» від (число) (місяць) 1992 року № (…)

3 – 162. Договори № (1 – 161) «Про передачу на баланс та в управління житлово-експлуатаційній конторі № 6 належної власнику квартири частки будинку»

163. Свідоцтво на право власності на квартиру від (число) (місяць) 1998 року № (…)

164. Рішення Білоцерківської міської ради від (число) (місяць) (року) № (…) «Про визначення виконавців житлово-комунальної послуги»

165 – 168. Договори з постачальниками комунальних послуг до будинку № 163-а по вул. Таращанська

169. Договір «Про надання житлово-комунальної послуги» від (число) (місяць) (рік) № (…)

170. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла  в місті Біла Церква» зі структурою тарифу від 30.05.2000р. № 163

171. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» від 24.06.2005р. № 264

171.1. Рішення міської ради від 30.08.2005р. № 329 Про рішення виконавчого комітету від 24.06.05 № 264 "Про тарифи на житлово-комунальні послуги"

172 – 371. Первинні бухгалтерські документи

372. Довідка «Про розмір і розрахунок заборгованості»

373. Графік виконаних робіт

374. Рішення Білоцерківської міської ради від 05.08.2005р. № 322 «Про звільнення підприємств м. Біла Церква від сплати державного мита з позовних заяв, що подаються до міського суду для стягнення боргів з фізичних осіб»

375. Статут житлово-експлуатаційної контори № 6 від (число) (місяць) (року) № (…)

376. Довідка управління статистики у Білоцерківському районі від (число) (місяць) (року) № (…)

377. Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи від (число) (місяць) (року) № (…)

Начальник Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6  Пермикін Анатолій Миколайович

24 жовтня 2005 року.

 

Наразі таку позовну заяву легко було б задоволити, але не можливо було подати оскільки з 378 зазначених у ній додатків в дійсності були лише 2, 163, 372, 374 – 377, а 170 – 171.1. були з дотепер приховуваною структурою тарифу. Тому влада і керівництво житлово-експлуатаційної контори № 6 зорганізувавшись, обійшлися лишень додатками 171, 171.1, 372, 374 і 376. Все інше базувалось на використанні влади і ігноруванні закону при повній відсутності професійної і людської честі, порядності, моралі, сумління.

Оскільки я і мій представник на попередньому засіданні наполягали на обґрунтуванні суми позову шляхом надання рішень про розмір тарифів і їх структуру та підтвердження фактично виконаних робіт та їх вартості то влада і позивач вирішили наступне. Щодо тарифу 0.39 грн./м.кв. Аби підтвердити розмір, але не оприлюднити його структуру та приховати рішення виконкому від 30.05.2000р. № 163, ПІДСУНУЛИ розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2000р. № 195 без оприлюднення його структури.

Вочевидь для підтвердження наявності в матеріалах справи структури тарифів, ПІДСУНУЛИ рішення міськвиконкому від 09.12.2005р. № 558.

Для підтвердження зменшення тарифу на 0.055 грн./м.кв., надали ще й рішення міськвиконкому «Про виділення з тарифу квартирної плати плату за технічне обслуговування ліфтів» від 22.02.2001р. № 64

Звичайно ж це все було «зшито білою ниткою». Що підтверджується наступним.

У п.п.4.1. п.4 рішення від 24.06.2005р. № 264 «4. Визнати такими, що втратили чинність наступні рішення виконавчого комітету міської ради та розпорядження міського голови: 4.1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.05.2000 р. № 163 "Про оплату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в місті Біла Церква";» йдеться про спадковість рішень та підтверджується існування рішення від 30.05.2000р. № 163.

Рішенням від 22.02.2001р. № 64 опосередковано підтверджується існування структури тарифу визначеного рішенням від 30.05.2000р. № 163.

Рішеннями від 24.06.2005р. № 264 і від 30.08.2005р. № 329 встановлюється межа між тарифами.

Таким чином в межах позову у період від: 24.10.2002р. до 31.08.2005р. діяв би тариф у розмірі 0.39 грн./м.кв.;

01.09.2005р. до 24.10.2005р. діяв би тариф у розмірі 0.77 грн./м.кв.

Наразі доведеною є та обставина, що ПІДСУНУТІ рішення знаходились поза межами позову.

А тепер власне перейдемо до матеріалів справи.

 

Білоцерківському міськрайонному суду

24.10.2005р. № 346                           Позивач: Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6

м. Біла Церква, вул. Вернадського,10, р/р 260071796 в АППБ " Аваль",

код 19420911 МФО 321121, т. 3-08-51, 3-08-66

 

Відповідач: До Дихтяр Петро Семеновича, 1956 р.н.

м. Біла Церква, вул. Таращанська б.163а кв.130

Про стягнення заборгованості з квартирної плати (плати за обслуговування і ремонт будинку).

Ціна позову 579-54

Позовна заява

Квартира №130 б.163 а по вул. Таращанська, знаходиться на балансі та обслуговуванні ЖЕК- 6. Власником даної квартири є Дихтяр Петро Семеновича, який на протязі останнього часу не сплачує регулярно і в повному обсязі необхідні платежі, і станом 01.10.2005р. заборгував ЖЕК-6 579 грн. 54 коп. Відповідно до ст. 20 Закона України «Про житлово-експлуатаційні послуги» споживачі зобов'язані вносити в ЖЕК - 6 плату за обслуговування і ремонт будинку.

Несплата наймачами (власниками) житлових приміщень квартирної плати і плати за ремонт і обслуговування житлових приміщень і при будинкової території зачіпає інтереси як житлово-комунальних підприємств, так і решти громадян, оскільки ЖЕК- 6, не маючи коштів на виплату заробітної плати своїм робітникам, на закупівлю енергоносіїв, води, матеріалів, не може функціонувати належним чином і надавати послуги решті громадян, в т.ч. сумлінним платникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. 64,66 ЖК України, ст. 20 Закона України «Про житлово-експлуатаційні послуги»

Прошу:

Стягнути з Дихтяр Петро Семеновича 579 грн. 54 коп., на користь ЖЕК-6, як заборгованість з квартирної плати (плати за обслуговування і ремонт будинку).

В судове засідання викликати відповідача і представника ЖЕК – 6

Звільнити ЖЕК – 6 від сплати держмита на підставі рішення сесії Білоцерківської міської ради № 322 від 05.08.2005р.

Додаток:

Довідка обласного управління статистики

Довідка про реєстрацію і проживання відповідача

Довідка про розмір і розрахунок заборгованості

Рішення сесії

Начальник ЖЕК – 6 Пермикін А.М.

 

Державний комітет статистики України

Київське обласне управління статистики

252050 м. Київ-50, вул. Тургенєвська, 71, 216-30-68

Затверджена Держкомстатом України від 21.11.97р. № 55

Довідка № 2547 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Білоцерківська житлово-експлуатаційна контора № 6

Ідентифікаційний код 19420911 Ознака особи ЮРИДИЧНА ОСОБА

Організаційно-правова форма господарювання (КОПФГ) 150 ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Місцезнаходження (КОАТУУ) 3210300000 256400 КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, 10

Орган управління (СПОДУ) 01007 РАЙОННІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ МІСЬКИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Форма власності (КФВ) 32 КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Види діяльності: (ЗКГНГ)

90110 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

61110 ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАІЇ

8621 ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

71110 ДЕРЖАВНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

71211 ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ТОРГІВЛЯ, КРІМ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

72100 ДЕРЖАВНА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Види діяльності за КВЕД   **)

??.??.? Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення

45.21.1 Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)

60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами

52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом

*Ознака зовнішньоекономічної діяльності

Керівник ПЕРМИКІН АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Телефон 30851

Орган реєстрації ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Дата реєстрації (перереєстрації) 18.11.1992 № рішення 423

Дата включення (внесення змін) до ЄДРПОУ 05.05.98

Виконавець КОЛОМІЄЦЬ О.Ю. Телефон 2163068

Дата видачі довідки  05.05.98

/ НАЧАЛЬНИК С.І. КОХАНЧУК

**) Коди та види діяльності за КВЕД протягом перехідного періоду з ЗКГНГ на КВЕД (1998-1999р.р.) мають довідковий характер і не є підставою для юридичних чи економічних зміну мов господарювання суб’єктів господарської діяльності.

Правобіжна риска перед назвою посади свідчить про нікчемність даної довідки. Насправді за відсутності посадовця, завізувати замість нього документ, може відповідна уповноважена на таке особа. При цьому слід закреслити зазначену посаду і прізвище посадовця і написати назву посади і прізвище особи котра поставила свій підпис 

 

ЖЕК-6 г. Белая Церковь 11.01.14 09:16

ПЕРЕЛІК СУМ ЗА ПЕРІОД по особовому рахунку: 2514-4 Лист 5

Адреса: вул. Таращанська, буд. № 163-а кв.130 Діхтярь Петро Семенович

1. Рік, місяць. 2. Борг на початок. 3. Нараховано (грн.). 4. Сплачено (грн.). 5. Субсидія (грн.). 6. Борг на кінець.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

6

9

164.24

48.66

138.00

 

74.90

4

287.22

48.66

38.86

297.02

10

74.90

48.66

 

 

123.56

5

297.02

48.66

38.69

306.99

11

123.56

48.66

.78.43

 

93.79

6

306.99

48.66

77.00

278.65

12

93.79

48.66

37.60

104.85

 

7

278.65

48.66

 

327.31

2002

204.42

420.02

426.03

93.56

104.85

8

327.31

48.66

 

375.97

1

104.85

48.66

 

 

153.51

9

375.97

48.66

 

424.63

2

153.51

48.66

 

 

202.17

10

424.63

48.66

119.93

353.36

3

202.17

48.66

39.13

 

211.70

11

353.36

48.66

 

402.02

4

211.70

48.66

 

 

260.36

12

402.02

48.66

 

450.68

5

260.36

48.66

39.02

 

270.00

2004

357.24

583.92

490.48

450.68

6

270.00

48.66

38.06

 

280.60

1

450.68

48.66

80.03

419.31

7

280.60

48.66

37.96

 

291.30

2

419.31

48.66

 

467.97

8

291.30

48.66

 

 

339.96

3

467.97

48.66

 

516.63

9

339.96

48.66

 

 

388.62

4

516.63

48.66

 

565.29

10

388.62

48.66

106.36

 

330.92

5

565.29

48.66

39.35

574.60

11

330.92

48.66

71.00

 

308.58

6

574.60

48.66

156.48

466.78

12

308.58

48.66

 

 

357.24

7

466.78

48.66

 

515.44

2003

104.85

583.92

331.53

0.00

357.24

8

515.44

48.66

40.10

524.00

1

357.24

48.66

144.00

 

261.90

9

524.00

96.08

40.54

579.54

2

261.90

48.66

 

 

310.56

2005

 

 

 

 

3

310.56

48.66

72.00

 

287.22

 

 

 

 

 

Бухгалтер Лучинська І.М.

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 05 серпня 2005р.                                                                                      № 322 м. Біла Церква

двадцять шостої сесії міської ради четвертого скликання

Про звільнення підприємств м. Біла Церква від сплати державного мита з позовних заяв, що подаються до міськрайонного суду для стягнення боргів з фізичних осіб

Розглянувши клопотання підприємств міста про звільнення їх від сплати державного мита з позовних заяв до міськрайонного суду для стягнення боргів з фізичних осіб за надані житлово-комунальні послуги та послуги електрозв’язку, з метою поліпшення фінансово-економічного стану підприємств міста, що надають житлово- комунальні послуги, керуючись ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України № 7-93 від 21.01.1993 року «Про державне мито» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи подальше повернення стягнутого судом державного мита з боржників на користь держави до місцевого бюджету, міська рада вирішила:

1. Звільнити Київське обласне комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Київоблводоканал», комунальне підприємство «Білоцерківтепломережа», відкрите акціонерне товариство комунальне автотранспортне підприємство № 1028, житлово-експлуатаційні контори та житлові об’єднання (незалежно від форм власності), від сплати державного мита з їх позовів до міськрайонного суду про стягнення заборгованості з фізичних осіб за надані їм житлово-комунальні послуги та послуги електрозв’язку.

2. Дане рішення діє протягом бюджетного 2005 року.

3. Зміст даного рішення довести до відома міськрайонного суду та виконавчої служби міського управління юстиції.

Секретар ради В.А. Павловський

 

З тексту цього витвору вбачається, що у мовному аспекті його складено чукчею з анекдотів. В правовому аспекті це юридичний нонсенс або вінегрет з різних визначень, слів і норм. Для прикладу.

«Чукча в чумє напісала, однако»

Відповідач: «До Дихтяр» - до мене???

«Дихтяр» – замість написати Діхтяр. «Стягнути з Дихтяр» – замість Діхтяра і далі «Петро» – замість Петра. Ті ж самі конфлікти з відмінками і з написанням по батькові;

«Закона» – замість Закону тощо.

«Вінегрет»:

Предметом спору є заборгованість за:

– «квартирну плату (плату за обслуговування і ремонт будинку)» – виставлено претензію мені, як наймачу, а не власнику квартири і співвласнику будинку і в той же час, як власнику квартири і співвласнику будинку;

– «обслуговування і ремонт будинку» – виставлено претензію мені, як власнику квартири і співвласнику будинку;

– «квартирної плати і плати за ремонт і обслуговування житлових приміщень і при будинкової території» – виставлено претензію мені, як наймачу, а не власнику квартири і співвласнику будинку і в той же час, як власнику квартири і співвласнику будинку. Відсутність документів на кшталт додатків 2-162, 169-371, 373 не дозволяє встановити фактично виконані роботи чи надані послуги, а відповідно і розмір фактично понесених затрат та розмір не відшкодованої мною частки.

«Квартира №130 б.163 а по вул. Таращанська, знаходиться на балансі та обслуговуванні ЖЕК- 6». З такого вбачається, що ЖЕКа - 6 має на своєму балансі і обслуговує мою квартиру. Тож до утримання будинку я не маю ніякого відношення. Відсутність документів на кшталт додатків 162, 169 тощо обставини передачі мною на баланс ЖЕКи – 6 квартири та лише її, а не разом з належною мені часткою будинку, обслуговування. Це ще більше заплутує у визначенні предмету спору;

«Закона України «Про житлово-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ послуги»». Це називається – чув дзвін та не знаю де він. Ймовірно тут йде мова про Закон України «Про житлово-КОМУНАЛЬНІ, а не ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ послуги»;

ЖЕКа – 6 визнаючи мене власником квартири не надала докази цивільно-правових відносин між нами (договору) тощо. І щодо додатків.

«Довідка обласного управління статистики». Відсутнє зазначення дати, серії, номера та обставини котру вона підтверджує.

«Довідка про реєстрацію і проживання відповідача». Відсутнє зазначення дати, серії, номера.

«Довідка про розмір і розрахунок заборгованості». Зроблена на підставі множення площі квартири спочатку на 0,39 грн., а потім на 0,77 грн. та вирахувано суми здійснених мною проплат. Різницю було виставлено, як претензію. Без зазначення виконаних робіт та їх вартості.

«Рішення сесії». Відсутнє зазначення дати, серії, номера та обставини котру вона підтверджує.

 

Суддя

Верещак Андрій Миколайович

замість постановити ухвалу бодай про залишення без руху оцього безглуздя та надання часу на усунення наявних у ньому недоліків, постановив ухвалу про відкриття провадження по справі.

Строка звіту 13

Справа №         .

Ухвала

31.10.2005 року Суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Верещак А. М. розглянувши позовну заяву Білоцерківської ЖЕК-6 до Діхтяр Петро Семеновича про стягнення боргу

ВСТАНОВИВ:

Позовна заява відповідає ст. ст. 119-120 ЦПК України.

Керуючись ст. 122 ЦПК України,-

УХВАЛИВ: 

Відкрити провадження у справі.

Призначити попереднє судове засідання на 23.11.2005 року о 11:00 годині в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду в залі суду №5

Відповідачу по справі пропонується в строк до 23.11.2005 року подати до суду письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються.

Суддя А.М. Верещак

 

На отриманий «лист щастя» Ліченко Володимир Максимович підготував заперечення на позов, клопотання про зобов'язання позивача до забезпечення судового розгляду належним доказом, тобто довідкою з переліком підтверджено наданих послуг, їх вартостей та загальної суми вартостей помісячно та клопотання про зобов'язаня позивача надати підтвердження про наявність договірних взаємовідносин зі мною тощо.

За таких обставин було започатковано цивільну справу № 2-9328.

Білоцерківський міськрайонний суд у складі: головуючого –

судді Верещак Андрій Миколайович

 (він же фактично виконував функцію представника ЖЕКи) при секретарі Дядинохи Наталії Миколаївни, за участю офіційного представника ЖЕКи – Лучинської Ірини Михайлівни (бухгалтера ЖЕКи, доньки тодішнього заступника голови суду), вiдповiдача – Діхтяра Петра Семеновича, представника вiдповiдача – Ліченка Володимира Максимовича (правозахисника).

Межі позову визначені судом – від 24.10.2002р. до 24.10.2005р.

Сума позову – 579 грн. 54 коп.

Відкрито провадження, розглянуто і задоволено в повному обсязі претензії ЖЕКи без обов’язкових доказів щодо підтвердження наявності:

цивільно-правових відносин між ЖЕКою і мною;

статусу ЖЕКи у якості юридичної особи, балансоутримувача мого будинку та виконавця житлово-комунальної послуги стосовно мого будинку;

правомірності розподілу житлово-комунальної послуги між різними підприємствами та ЖЕКою зокрема;

тарифів та їх структури;

фактично виконаних робіт і наданих послуг та їх вартості тощо.

Звичайно ж про право сторони відповідача тут мова не йшла.

Так моє клопотання про витребування рішень міськвиконкому від 30.05.2000р. № 163 і від 24.06.2005р. № 264 з усіма додатками котрі містили структуру тарифів, ЖЕКою і судом було зігноровано.

Натомість їх було підмінено долученням до матеріалів справи розпорядження Київоблдержадміністріції від 19.04.2000р. № 195 без структури тарифу. Застосоване при ухваленні рішення. Зазначений у ньому тариф складав – 0.39 грн./м. кв. загальної площі квартири. Стягнення в такому розмірі розпочато з 01.05.2000р. Структури тарифу дотепер виявити не вдалось. В межах міста втратило чинність 30.05.2000р. Перебувало поза межами позову. Мало статус неналежного доказу та нікчемного правочину, як і рішення міськвиконкому від 09.12.2005р. № 558 зі структурою зазначених там тарифів. Застосоване при ухваленні рішення. Перебувало поза межами позову, а відтак мало статус неналежного доказу.

Відтак в матеріалах справи були відсутні відповідні чинному законодавству рішення компетентного органу про розмір тарифів з переліком і вартістю включених до них робіт і послуг.

Моє клопотання про витребування доказів фактично понесених витрат, ЖЕКою і судом було зігноровано.

Натомість їх було підмінено долученим до матеріалів справи розрахунком претензії зробленим на підставі множення площі квартири спочатку на 0,39 грн., а потім на 0,77 грн. та вирахувано суми здійснених мною проплат. Різницю було виставлено, як претензію.

Приховування структури тарифу і вартості фактичних витрат пояснюється просто, тільки невелика частина робіт і послуг включених в тариф виконувалась, а інша взагалі не стосувалась мого будинку. Для прикладу:

«Технічне обслуговування побутових електроплит» - в моєму будинку встановлені газові плити. Відтак дану роботу навіть при бажанні неможливо було виконати;

«Очищення дворових туалетів та приямків» - мій будинок обладнаний централізованим водовідведенням. Відтак дану роботу навіть при бажанні неможливо було виконати тощо.

Наразі цей сценарій вартий театру абсурду тож виходячи з твердження, що й десять мудреців не зможуть дати відповідь на запитання одного дурня, я зупинюсь і пропоную прослухати запис технічного фіксування, як виявилось, останнього судового засідання.

До Білоцерківського міськрайонного суду

Діхтяра Петра Семеновича

м. Біла Церква Київської області, вул. Таращанська 163-а кв. 130

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

на позовну заяву Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 про

стягнення заборгованості з квартирної плати (плати за обслуговування і ремонт будинку )

Вивчивши позовну заяву Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 про стягнення заборгованості з квартирної плати (плати за обслуговування і ремонт будинку) убачаю наступні невідповідності, які містить позовна заява та додатки до неї і без виправлення яких розгляд позову у межах чинного законодавства не можливий.

Згідно нормам Житлового кодексу України поняття "оплата за користування квартирою" і поняття "оплати за обслуговування і ремонт будинку" не тотожні.

Згідно документам, які маються у ЖЕК-6, кв. 130 по вул. Таращанській 163-а приватизована, відтак її власник оплати за користування нею ЖЕКу - № 6 не має здійснювати.

Виходячи з наведеного, норм закону вимога щодо оплати моєї власної квартирної з мого боку будь-кому чи можливість мати заборгованість будь-кому за користування мною моєю власністю -безпідставна.

Згідно доданій до позовної заяви довідці № 2547 Київського обласного управління статистики, ЖЕК-6 не має офіційного права на обслуговування будинків.

Відтак вимога щодо наявності боргу за обслуговування будинку не дійсна.

Доказів щодо виконання ремонтних робіт будинку кожного місяця у позовній заяві чи додатках до неї не міститься.

Додана до позовної заяви довідка про розмір і розрахунок заборгованості потребує конкретизації, а саме : розрахунок заборгованості за що, калькуляція розрахунку, підтвердження про виконання робіт, за які бажає стягти кошти позивач.

Виходячи з викладеного вище, вважаю за доцільне відповідне зазначення про що саме подана до суду позовна заява, надання документального підтвердження про право позивача надавати послуги, надання документального підтвердження про щомісячне здійснення позивачем ремонтних робіт, надання документального підтвердження, що здійснені ремонтні роботи стосуються саме моєї квартири, надання калькуляції здійснених ремонтних робіт.

23 листопада 2005 року П.С. Діхтяр

 

До Білоцерківського міськрайонного суду

Діхтяра Петра Семеновича

м. Біла Церква Київської області, вул. Таращанська 163-а кв. 130

відповідач по справі

КЛОПОТАННЯ

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа за позовом Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 до мене, Діхтяра Петра Семеновича, про стягнення заборгованості з квартирної плати (плати за обслуговування і ремонт будинку).

Вимога позовної заяви можлива при наявності договірних взаємовідносин.

Відтак,

ПРОШУ

Зобов'язати позивача до надання підтвердження про наявність договірних взаємовідносин зі мною.

14 грудня 2005року П.С. Діхтяр

 

До Білоцерківського міськрайонного суду

Діхтяра Петра Семеновича

м. Біла Церква Київської області, вул. Таращанська 163-а кв. 130

відповідач по справі

КЛОПОТАННЯ

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа за позовом Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 до мене, Діхтяра Петра Семеновича, про стягнення заборгованості з квартирної плати (плати за обслуговування і ремонт будинку).

До позовної заяви додана довідка начебто про розмір і розрахунок заборгованості, але у дійсності дана довідка не містить ознак розрахунку заборгованості, оскільки розрахунок заборгованості визначається із суми вартостей 1 м. кв. переліку наданих послуг.

Зазначена довідка переліку підтверджено наданих послуг не містить, вартостей підтверджено наданих послуг не містить, а відтак не може бути доказом будь-чого по даній цивільній справі.

Виходячи з наведеного,

ПРОШУ

Зобов'язати позивача до забезпечення судового розгляду належним доказом, тобто довідкою з переліком підтверджено наданих послуг, їх вартостей та загальної суми вартостей помісячно.

14 грудня 2005 року П.С. Діхтяр

 

Друкована версія технічного фіксування судового розгляду від 4 січня 2006 року по справі за позовом Білоцерківської Житлово - Експлуатаційної Контори № 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення заборгованості по квартирній платі

Головуючий - Судове засідання об'являється відкритим. Слухається справа за позовом Білоцерківської ЖЕК-6 до Діхтяр Петро, Петра Семеновича про стягнення заборгованості з квартирної плати. В судове засідання з'явились. Так за клопотанням відповідача, за клопотанням відповідача судовий процес фіксу-, фіксування судового процесу здійснюється технічним засобом, за допомогою програмного комплексу «Оберіг». По звукозапису на компакт-диски .... Значить. Робоча копія в нас 136862 і архівна копія 136863. В судове засідання з'явились : представник ЖЕК-6 єсть, згідно доручення. Ваші дані в нас є зафіксовані пришлого разу; і Діхтяр єсть, також з'явився; а також з'явився представник, також за дорученням. Да. Доручення єсть. Так. Значить. Справу слухає Білоцерківський міськрайонний суд в складі: головуючого - судді Верещак; при секретарі Дядиноха. Відвід до складу суду єсть? : представник ЖЕК?

Представник позивача - немає;

Головуючий - у Діхтяр? Діхтяр, у Вас єсть? Відповідач - немає;

Головуючий - представник?

Представник відповідача - немає.

Головуючий - нема. Перед початком судового засідання якісь заяви та клопотання? 14:32:11

Представник позивача - да в мене клопотання. Я хочу приложить до матеріалів справи рішення нашого виконкому про структуру тарифу та норми споживання послуг з утримання будинків. 9 грудня було рішення і прийняли структуру 77 копійок квартплати.

*дане рішення перебувало поза межами позову тож його не дозволено було долучати 

Головуючий - заперечення єсть по прийому даного? Представник відповідача - ні.

Головуючий *(???-в порядку протизаконного адвокатування позивача) - це по задоволенню клопотання Діхтяр.

*насправді ж належало надати рішення міськвиконкому: від 30.05.2000р. № 163; 24.06.2005р. № 264 зі структурою тарифів 

Представник відповідача - є лише бажання, щоб нам отримати копію цього рішення.

Головуючий - єсть у Вас копія?

Представник позивача - ні.

Головуючий - немає? Можете отримати її. Маєте право. Я вже Вам роз'ясняв Ваші права. Маєте право знайомитись з матеріалами справи і робити витяги. Ще й у Вас заяви, клопотання єсть, Діхтяр? Представник відповідача - у мене є.

Головуючий - представник відповідача. 14:32:55

Представник відповідача - значить. У мене єсть таке - обов'язкове клопотання. Значить. Пов'язане з уваж., уважним вивченням матеріалів справи і в першу чергу з вивченням позовної заяви. В позовній заяві. Позовна заява побудована на тому, що відповідно до ст. 20 Закона України «Про житлово-експлуатаційні послуги» споживачі зобов'язані вносити в ЖЕК-6, я такого закона не зустрічав про ЖЕК-6, але тут так написано, плату за обслуговування і ремонт будинку. Так от у мене клопотання на. І керуючись цим же законом. Значить. Про., Прохання задовольнити позовну заяву. Значить. Я передивився три бази даних законодавства України і закону який вказаний в позовній заяві, ст.20 «Про житлово-експлуатаційні послуги» не мається в законодавстві України. Тому. Як розглядати справу таку, яка, позовна заява по якій створена на підставі неіснуючого закону. В мене такого ще прецедентів не було і я в літературі не читав. Як суд вважає, чи можливо. Я прошу ознайомитись до розгляду справи. Ознайомитись з цим законом. Якого я вважаю, що не існує.

Головуючий*(???) - в чому, в чому полягає Ваше клопотання, будь-ласка? 14:34:43

Представник відповідача - моє поляга, полягає клопотання - щоб мені була над, мені був наданий копія даного закону яким керується в позовній заяві ЖЕК-6.

Головуючий*(???) - Володимир Максимович, це не клопотання. Не має, не передбачено законом, щоб суд когось ознайомлював з законом, або не ознайомлював. Це Ваше право на отримання правової допомоги. Звертайтесь до адвоката. Він Вам дасть правову допомогу, роз'яснення і так далі. Це не клопотання. Клопотання, це приєднать до справи якісь матеріали справи, витребувать якісь докази. А так, як докази були вже визначені, обсяг доказів, (дзвонить телефон)Виключіть телефон. Всі присутні - виключіть телефони.

Представник відповідача - це може в мене. 14:35:45

Головуючий*(???) - обсяг доказів був визначений на попередньому розгляді справи, але дане - те. що Ви зараз говорите щоб Вас ознайомити з законами якимись і так далі. Це не є клопотання процесуальне по якому суд повинен давати якусь, якусь оцінку і якесь значення. Розумієте?

Представник відповідача - Ваша честь. Я Вас зрозумів. Дозвольте мені пояснити моє клопотання більш детально. Моє клопотання полягає не в тому, що я прошу ознайомити мене з діючим, чинним тим чи іншим законодавчим актом України. Я прошу дати підтвердження, що взагалі в Україні існує закон чинний, який, на який посилається позивач. Який називається «Про житлово-експлуатаційні послуги». Такого закону не існує. Я прошу надати мені докази про те, що цей, такий закон існує, Існує ст.20 і в ній сказано те, що сказано в позовній заяві. Ось про що питання. Нінада мені до адвоката посилати. Ви принижуєте мою честь і гідність. Нінада мене посилати до адвоката.

Представник відповідача - Ви тільки-що пропонували. Пробачте, давайте не будем дискусію. Ваша честь. Дайте мені досказать моє клопотання.

Головуючий*(???) — Вас ніхто не посилає. Значить, значить шановний я Вам роз 'ясняю Ваші обов 'язки. Ті, що я Вам роз'ясняв на попередньому розгляді справи. Якщо говоре головуючий. Значить. Ви повинні мовчать. Тут дається право тільки мною - виступать і говорить. Я певно зрозумів Ваших, будем говорить, Вашу промову і певну дав їй оцінку. Оцінку позовній заяві, будь ласка. Це моя компетенція. Я відкриваю провадження. Я даю оцінку чи відповідає дана позовна заява закону і якщо вона не відповідає, я виношу ухвалу і даю строк на усунення недоліків. Якщо я дав оцінку даній, що відповідає закону – я відкрив провадження. Ми будемо слухати, до цього ми повертатися не будемо. По суті, по процесу в вас єсть якісь клопотання?

Представник відповідача - безумовно.

Головуючий - будь ласка. 14:37:50

Представник відповідача - єсть у мене клопотання по суті процесу. Значить. Єсть чинний закон «Про житлово-комунальні послуги». Закон України виданий в 2004р. В ньому єсть ст. 20, в цьом законі. Значить. І в цьой ст. 20 кажеться, що споживач зобов'язаний укласти договір на надання житлово - комунальних послуг підготовлений виконавцем на основі типового договору. Я прошу надати договір. Це повинно було зробити до мого клопотання. Згідно. Згідно п. 4 ст. 119. який каже, що позовна заява повинна відповідати іншим вимогам встановленим законом. Законом цим встановлена вимога мати договір. Значить. В додатках по, до позовної заяви договору немає. Це обов'язково. Це договірні відносини і повинен бути договір. Прошу надати, задовольнити клопотання. Надати договір, що єсть договірні відносини. Інакше не може бути ніякого судового розгляду.

Головуючий*(???) - в Вас єсть заяви, клопотання якісь? Перед початком судового засідання.

Представник відповідача - в мене єсть вони усні бо я знав, що буде фіксуватися.

Головуючий*(???) - в Вас заяви, клопотання без яких розпочать слухання справи неможливе, є чи немає?

Представник відповідача - Значить. Я заявив усно. Це дозволено законом - усно і письмово. Якщо потрібно письмово, давайте зробим перерву на півгодини і я напишу усно, письмово.

Головуючий*(???) - клопота, клопота не потрібно мені, не потрібно письмово. Клопотання, це будем говорить, ті заяви, клопотання, які стосуються початку і ходу процесу. Без яких розпочать слухання справи, або закінчити розгляд справи – не можливо. 14:39:45

На сьогоднішній день клопотання на попередньому розгляді справи про надання договору Ви не заявляли.

Представник відповідача - як це не заявляли?

Головуючий*(???) - Ви не заявляли. Ви просили суд про надання вам допомоги у витребуванні яких-то доказів. Такого клопотання не було. І тому на сьогоднішній день ті, той обсяг доказів які було заявлено Вами, було - щоб представили, суд витребував структуру тарифу і норм нарахування. Будь ласка. Це зроблено. Задоволено. Єсть у Вас заяви, клопотання без яких розпочати слухання справи неможливо?

Представник відповідача - Значить. Я, на минулому сусі., судовому засіданні, надав суду клопотання і це клопотання...

Головуючий*(???) - про витребування яких-то договорів?

Представник відповідача - зобов., тут коротко. Зобов'язати позивача до надання підтвердження про наявність договірних взаємовідносин зі мною. Це від Діх., Діхтяра.

Головуючий*(???) - тобто, тобто зобов'язати відповідача найти Вам якіх-то докази для заперечення позову?

Представник відповідача - не так.

Головуючий*(???) - а як же це получається?

Представник відповідача - ні. Тут зовсім зрозуміло. 14:41:00

Головуючий*(???) - якщо Ви просите суд витребувати. Але зобов'язать когось найти Вам докази? Цього, такого немає в природі.

Представник відповідача - ні не так, не так. По, згідно ч4 ст119 по такому предмету позовна заява не може бути прийнята без наявності такого договору.

Головуючий*(???) -шановний, шановний — позовна заява прийнята. Скажіть, будь ласка ... дебати закінчені, дебати закінчені.

Присядьте, дебати закінчені. Закінчені дебати. Давайте.

Представник відповідача - прийнята. Тому просимо нам договір дати, що є договірні відносини. І ще в мене є, і ще в мене клопотання. Мені подобаються дебати. Тому в мене є виходячи із змісту дебатів, у мене єсть ще клопотання — надати мені сразу після судового ко., судового розгляду копію на моєму звуконосії технічного фіксування.

Головуючий - копією Ви будете забезпечені у передбаченому законом порядку.

Представник відповідача - а законом передбачено саме такий порядок. І прослухати те, що зараз зафіксовано ... дай бог, щоб вони були виконані.

Головуючий - Ваші, Ваші, Ваші права порушені не будуть. Це я Вам обіцяю. Сторони вставайте. Суд Вам іще раз роз'ясняє Ваші права. Маєте право знайомитись з матеріалами справи. Знайомитись з протоколами судового засідання. З звукозаписом судового засідання. Маєте право робити витяги, знайомитись з матеріалами справи - робити з них витяги, заявляти відводи,клопотання суду. Висловлювати думку про клопотання інших учасників процесу. Давати свої докази, заперечення по справі. Просить суд про вигребу., про витребування яких-то доказів. Приймати участь в дослідженні даних доказів, які будуть досліджені в судовому засіданні, маєте право виступати в судових дебатах. Маєте право оскаржувати рішення, ухвали суду маєте право отримувати їхні копії. Крім того. Представник позивача, згідно доручення Ви маєте право - збільшити, в любій стадії процесу, збільшити-зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову. Відповідач має право визнавать позов повністю або частково. Крім того. Сторони мають право закінчити справу мировою угодою або просить суд про передачу справи до розгляду третейського суду. Зрозумілі Вам права?

Представник відповідача, відповідач, представник позивача - зрозумілі.

Головуючий*(???) - Крім того, враховуючи дана неповага представника. Та, що була проявлена перед цим, я попереджую про порядок в судовому засіданні. Щоб я не приймав ніяких мір впливу. Будь ласка. Давайте проводить, тим більше фіксується.

Попереджаю Вас, що дане судове засідання фіксується на звукозапис. Все. Дотримуйтесь будь ласка порядку. Прошу сідати.

Представник відповідача - дякую. І дозвольте заяву мені ще заявити. 14:43:50

Головуючий - оголошується позовна заява. Будь ласка присядьте. Оголошується позовна заява Білоцерківської ЖЕК 6 до Діхтяра Петра Семеновича.

Ціна позову 579-54, 779 грн. 54 коп.

Позовна заява

Квартира №130 б. 163 а по вул. Таращанська, знаходиться на балансі та обслуговуванні ЖЕК- 6. Власником даної квартири є Діхтяр Петро Семенович, який на протязі останнього часу не сплачує регулярно і в повному обсязі необхідні платежі, і станом 01.10.2005р. заборгував ЖЕК 6 тисяч п'ят., ЖЕК-6 579грн 54коп. Відповідно до ст. 20 Закона України «Про житлово-експлуатаційні послуги» споживач, споживачі зобов'язані вносити в ЖЕК - 6 плату за обслуговування і ремонт будинку.

Несплата наймачами (власниками) житловим приміщень квартирної плати і плати за ремонт і обслуговування житлових приміщень і при будинкової території зачіпає інтереси як житлово-комунальних підприємств, так і решти громадян, оскільки ЖЕК- 6, не маючи коштів на виплату заробітної плати своїм робітникам, на закупівлю енергоносіїв, води, матеріалів, функці., функ., не може функціонувати належним чином і надавати послуги решті громадян, в т.ч. сумлінним платникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. 64,66 ЖК України, на користь, ст. 20 Закона України «Про житлово-експлуатаційні послуги»

Прошу:

Стягнути з Діхтяр Петро Семеновича 579грн 54 коп, на користь ЖЕК-6, як заборгованість з квартирної плати (плати за обслуговування і ремонт будинку).

Додаток: Довідка обласного правління статистики

Довідка про реєстрацію і проживання відповідача

Довідка про розмір і розрахунок заборгованості

Рішення сесії

Начальник ЖЕК – 6 Пермикін А.М.

В судове засідання викликати відповідача і представника ЖЕК – 6.

Звільнити ЖЕК - 6 від сплати держмита на підставі рішення сесії Білоцерківської міської ради № 322 від 05.08.2005р.

Головуючий - представник Ви підтримуєте позов?

Представник позивача - так я підгримую. ?

Головуючий - підтримуєте. В повному обсязі?

Представник позивача - да В повному обсязі.

Головуючий - В повному обсязі. Відповідач визнаєте позов?

Відповідач - ні.

Головуючий - ні. Представник відповідача, визнаєте позов?

Представник відповідача - я позов не визнаю в повному обсязі і взагалі вважаю позовну заяву абсурдом. Повним верхом безграмотності юридичної.

Головуючий - (перебиває) чи не, чи не, чи не бажають сторони укласти мирову угоду?

Представник позивача - ні

Відповідач - ні.

Головуючий - не бажають. Чи передати справу на розгляд третейського суду?

Представник позивача - ні.

Головуючий - Немає такого бажання? Немає. Харашо. Тоді суд ставить на розгляд учасників процесу питання про порядок розгляду справи. Звичайний порядок. Начнемо з представника позивача і потім. Так, нема заперечень? Такий порядок встановить. Вислухать представника позивача, відповідача і його представника. Значить суд на місці ухвалив, установити такий порядок слухання справи. Слухаю представника позивача.

Представник позивача - відповідач по справі дійсно проживає за адресою: вул. Таращанська 163-а кв. 130, і з вересня 2002р. не полностю оплачував квартирну плату. І в зв'язку з тим утворилась заборгованість 579грн. 54коп. І просим стягнуть полностю заборгованість.

Головуючий - питання у пр, у відповідача є, до представника ЖЕКу?

Представник відповідача - у мене є.

Головуючий - слухаю представника відповідача. 14:47:05

Представник відповідача - чи єсть відносини надання послуг договірними відносинами, чи якими іншими документами вони врегульовані між Вами із відповідачем?

Представник позивача - відповідач з 92р. по ордеру проживає в даній квартирі (з 98р. став власником ). Цим же він об'язан сплачувать квартирну плату ст.68 ЖК. Там написано, що він об'я., об'язан оплачувать квартірну плату.

Представник відповідача - іще раз питання. Ви мабуть не зрозуміли. У законі «про житлово-комунальні послуги» ст.20 вказано, що споживач зобов'язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконай., виконавцем на основі на основні, основі типового договору. Тобто, Ви, Вас, закон зобов'язує ініціювати укладення договору. Чи є укладений такий договір? В якому всі умови - і з цьо., і з цього, і оплата (величина), і все. Єсть такий договір у Вас, чи ні?

Представник позивача - договор був підготовлений і

Представник відповідача - (уточнює) він у Вас є оформлений чи ні?

Головуючий - я запрошую до порядку. Роблю зауваження Ліченко Володимир Максимович, роблю Вам зауваження. Шо Ви задаєте питання. Значить Ви повинні вислухать відповідь, а не перебивать. І, будем говорить, перекрикувать представника позивача. Прошу Вас до якоїсь етики. Задали питання - вислухали відповідь. Задали питання - вислухали відповідь. Не потрібно зразу коментувать не дослухавши відповідь. Коментувать відповідь представника позивача, будь ласка, дотримуйтесь дисципліни. Порядку вірніше.

Представник позивача - споживач зараз є Діхтяр Петро Семенович. Договор по даній адресі був підготовлений, тому, що 2003, 2004, 2005 років заключались договора з усіма(в ультимативній формі ). Вони були підготовлені і заключались з тими, хто бажав їх заключити. Петро Семенович відмовлявся його заключать. При неодноразовому проханні головного інженера ЖЕКа, коли він туди приходив заключить договор, він його відмовився заключати. ЖЕК пропонував, представники ЖЕКа пропонували йому заключить договор*(насправді я наполягав на укладенні договору, але відмовлявся підписувати ультиматум).

Головуючий*(???) – слєдующе питання.

Представник відповідача - тобто, висновок, що договор не існує, договора не існує.

Головуючий*(???) - не потрібно коментуваті і суд ...не потрібно. Питання задавайте.

Представник відповідача - значить. Друге питання у мене. Значить от. Мені повинно, що впевнитись, що в ст.20 закону «Про житлово-експлуатаційні послуги» зобов'язується споживач платити плату за обслуговування і ремонт будинку. Підтвердьте мені, що це, таке зобов'язання такої норми закону існує.

Головуючий*(???) - це не питання.

Представник відповідача - а, що це?

Головуючий*(???) - це Ви просите, щоб Вам представник позивача прокоментував закон, або показав, пред'явив цей закон для того, щоб Ви його, з ним ознайомились.

Головуючий*(???)- Слєдующе питання. Питання, що стосується суті справи, будь ласка.

Представник відповідача - питання, що стосується суті справи. На підставі чого Ви вважаєте, що заборгованість за, по відповідачем становить 41грн. в місяць. Які підстави? Які розрахунки приводять до 41грн.?

Представник позивача - в справі є розрахунки.

Представник відповідача - ні. Там тільки написано, там єсть фіксація-41,41, 41. а єсть розрахунки за те, що людина користується ліфтом, за це вона платить стільки-стільки.

Головуючий - питання зрозуміло. На підставі чого такі тарифи, які вказані в розрахунку в розр., які є в справі, які надісланий Діхтяр. 14:51:00

Представник позивача - 41 грн на підставі рішення виконкому від 24.06.05р. (з прихованою структурою тарифу (0,77грн./м.кв.), перебувало в межах позову, але відсутнє в матеріалах справи, діяло б з 01.09.2005р.) про тарифи на житлово-комунальні послуги. Та змінене рішенням від тридцятого. Змінами від 30 серпня 2005р. (перебувало в межах позову, але відсутнє в матеріалах справи) там установлений тариф квартирної плати. (Насправді 41грн. з’явилась з рішення виконкому від 01.05.2000р. № 163 з прихованою структурою тарифу (0,39 грн./м.кв.), перебувало в межах позову, але відсутнє в матеріалах справи, діяло б з 01.06.2000р.)

Головуючий -тобто, згідно цього тарифу ви нараховуєте.

Представник позивача - згідно цього. І я підклала підклала (щире зізнання) структуру для 9 грудня було 77коп. розщеплено. З чого вони складаються. Шо за що оплачується.

Представник відповідача - лише одне маленьке прохання, надати нам копії по завершенні судового розгляду надати копії цих рішень.

Головуючий - питання.

Представник відповідача - і ще є питання. Таке по суті, до позивача. Питання це полягає в наступному. Квартира 130 за адресою 163-а є власністю Діхтяра Петра Семеновича. З якой підстави він повинен за свою власність будь-кому платити квартирну плату, поясніть?

Представник позивача - значить. По перше він не до кінця оформив приватизацію свою(наразі саме влада і ЖЕКа-6 не допустили такого).

Представник відповідача - тут написано так.

Представник позивача - того що він вот подав тільки в паспортному столі. В бухгалтерію ЖЕКа він не предоставив документи шо в нього квартира приватизована (у позові я власник, все,що допустила ЖЕКа-6 і влада я оформив, а тепер вона заявляє про свою необізнаність). Але даже якщо вона в нього приватизована, власники квартир являються співвласниками всіх допоміжних приміщень і території. Частки території і об'язани нести свою частку витрат на рівні з остальними квартиронаймачами. І ті витрати, які несе ЖЕК-6 (позивач і влада не допустили наявності доказів фактичних витрат в матеріалах судових справ).

Представник відповідача - зрозуміло, зрозуміло. Тобто...

Головуючий - не потрібно коментувать. Я Вас прошу. Відповідь отримана. Коментувать не потрібно.

Представник відповідача - в мене єсть наступне питання..

Головуючий - питання можете задавать.

Представник відповідача - постільки-поскільки, як Ви тільки-що сказали, що власники квартир є співвласниками загально будинку. Тобто, лєснічних прольотів, ліфтових, підвалів, криші, при будинкової території. З якой підстави Ви стверджуєте, що кв. 130 знаходиться на балансі та обслуговуванні ЖЕК-6? Вона єсть, це єсть власність власників квартир будинку 163.

Представник позивача - не власність. Вони являються співвласниками.

Представник відповідача - співвласниками, а як тут баланс ЖЕКа? На якой підставі вони на балансі...

Представник позивача - рішенням виконкому, що цей будинок знаходиться у нас на балансі (рішення в матеріалах справи відсутнє і воно стосується мешканців неприватизованих квартир. Іншу частину будинку належало переоформити на баланс ЖЕКи-6 шляхом укладення відповідних договорів з мешканцями приватизованих квартир, але цього позивач не зробив тож він втратив своє право вести господарську діяльність в межах будинку, відтак я не є належним відповідачем). 14:53:52

Представник відповідача - пробачте, що дійсне? Відповідь мені дайте, що дійсне. Що цей будинок єсть загальною співвласністю власників квартир цього будинку чи цей будинок знаходиться на балансі ЖЕКу. Тобто, є власністю ЖЕКу.

Представник позивача - якщо власник...

Представник відповідача - що дійсне?

Представник позивача - якщо власник квартир создадуть товариство і будуть самі заключать договора з «білоцерковліфтом», с КТП. Тоді вони будуть власниками. А в даний момент вони співвласники (ото саме з ними належало укладати договори про передачу на баланс і в управління (а не у власність) належну їм частку будинку. Насправді реалізація права власності не залежить від участі чи не участі в об’єднанні співвласників. Громадяни приватизовуючи квартиру набувають права ще й на пропорційну частку будинку згідно закону. Просто ЖЕКа-6 і влада не допустили оформлення цього права документально. Образно: людину зумисне відправили зимою в далеку дорогу взутою в один чобіт).

Головуючий - коли зареєструються як громадська організація якась.

Представник відповідача - Тобто, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, будучи співвласниками будинку тоді, коли це комусь вигідно. Вони одночасно єсть, цей будинок одночасно стоїть на балансі ЖЕК. Кому це вигодно. Зрозуміти з Ваших відповідей.

Головуючий -питання у Вас єсть?

Представник відповідача - кому належить будинок. Я не знаю. Єсть питання.

Головуючий - задавайте будь ласка.

Представник відповідача - єсть питання.

Головуючий -не потрібно коментувать.

Представник відповідача - єсть питання. Наступне питання. Ви пишете. Тобто, не пояснено чому вимагається квартплата.Тепер потрібно пояснити з якой підстави Ви вимагаєте з власника квартири плати за обслуговування і ремонт будинку? З якой підстави? У Вас єсть договір про це? Ви заключали договір...

Головуючий*(???) - знімайте цю тему. Ми уже виясняли...

Представник відповідача - з Петром Семеновичем.

Головуючий*(???) - питання згідно договору уже це питання вияснили.

Представник відповідача - договору вже нема. Тепер, з якой підстави тоді от нема договору, з якой підстави...

Головуючий*(???) - це теж: питання виясняли шо власники і квартиронаймачі зобов’язані сплачувать квартирну плату.

Представник відповідача - Ваша честь, Ваша честь.

Головуючий*(???) - питань, у Вас питання єсть"?

Представник відповідача - Ваша честь, Ви мені пробачте. Це важливіше ніж питання. Це дозволено законом. Цивільно правовим кодексом.

Головуючий*(???) - питання...

Представник відповідача – ст.5 ЦПК дозволено.

Головуючий*(???) - Володимир Максимович...

Представник відповідача - суд зобов’язаний поважати честь і гідність всіх учасників.

Головуючий*(???) - Володимир Максимович...

Представник відповідача - цивільного процесу і здійснювати правосуддя на однакових рівнях.

Головуючий*(???) - Володимир Максимович. Я Вас взиваю до порядку.

Представник відповідача - а я Вас. А я Вас.

Головуючий*(???) - Володимир Максимович. 14:56:09

Представник відповідача - взиваю до поваги, до моєї честі і гідності. І заявляю Вам відвод в зв’язку з тим, що Ви принижуєте мою честь і гідність прошу постановіть ухвалу відносно заявленого мною відвода. Будь ласка дотримуйтесь ЦПК.

Головуючий*(???) - Володимир Максимович, Вам зараз дани права права задавать питання і будь ласка, не порушуйте процес. Задавайте питання представнику. Але повторювать питання і перекручувать ті питання, які вже вияснили, це затяжка процесу. Будь ласка, якщо у Вас єсть по суті питання Ви зараз, Ви зараз задайте питання по поясненню представника позивача. Які стосуються справи. Тому я іще раз Вам наголошую і взиваю до порядку. Ніхто не принижує ні Вишу честь, ні Вашу гідність. Вам дано право будь ласка, задавайте його. Буде інше право, будь ласка - будете використовувать своє право в інших стадіях процесу. Зара Вам дано право і Ви ним користуєтесь, задать питання. І будь ласка, не порушуйте процес.

Представник відповідача . ваща честь.

Головуючий*(???) - задавайте питання. 14:57:12

Представник відповідача - я заявив Вам відвід з підставою приниження моєї честі і гідності.

Головуючий*(???) - шановний, шановний, шановний.

Представник відповідача - будь ласка, постановіть ухвалу по заявленому мною відводу.

Головуючий - закінчим допит представника позивача, потім будем вирішувать всі заявлені клопотання. А не тоді, коли Вам вздумається.

Представник відповідача - порядок інший, але я сідаю. Добре.

Головуючий*(???) -єсть питання до представника позивача? Єсть питання у Вас до представника позивача?

Представник відповідача - в мене. Я задав ці питання і на жодне питання пояснень не отримував.

Головуючий*(???) - харашо присядте, присядьте.

Представник відповідача - це фіктивна і більше кримінальна позов чим просто фіктивна.

Головуючий - до Вас питання. За який період виникла дана. Заборгованість?

Представник позивача - з вересня 2002р.по березень 2005р.

Головуючий - з вересня.

Представник позивача - з вересня 2002 по вересень 2005р.

Головуючий - понятно. Питань більше нема до представника позивача? 14:58:14

Відповідач - є в мене. Значить. (спроба встановити обставину пов’язану з структурою тарифу 0.39 грн./м.кв. приховуваного рішення міськвиконкому від 30.05.2000р. № 163, а надто додатку 1 до нього зі структурою тарифу отих 0.39 грн./м.кв. де до оплати виставлялись роботи і послуги котрі значною мірою не виконувались чи взагалі не мали відношення до будинку(Технічне обслуговування побутових електроплит тощо):

Прибирання сходових кліток;

Вивезення та утилізація твердого побутового та грубого сміття;

Обслуговування ліфтів;

Електроенергія для ліфтів;

Освітлення сходових кліток, підкачка води;

Прибирання прибудинкової території;

Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водо, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації;

Дератизація;

Дезінфекція ;

Обслуговування димовентиляційних каналів ;

Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель;

Обслуговування диспетчеризації;

Технічне обслуговування побутових електроплит;

Поточний ремонт: покрівлі; під'їздів та сходових кліток, підвальних-приміщень; несучих та захисних конструкцій будинку та столярних виробів;

Ремонт обладнання спортивних майданчиків (за наявністю);

Ремонт обладнання дитячих майданчиків (за наявності;

Поливання дворів, клумб, газонів;

Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період;

Вивезення снігу;

Витрати на виготовлення розрахункових книжок та довідок наймачам;

Експлуатація номерних знаків;

Очищення дворових туалетів та приямків/при наявності/;

Утримання виробничих майстерень, транспортних засобів та механізмів для обслуговування житла, поточного ремонту і ліквідації аварій;

Інші прямі витрати, передбачені чинним законодавством.

Я, виходячи з того, що Ви не пояснили кошторис з послуг які надавалися Вами. Маю до Вас запитання. Послуги ЖЕКу, Вашої фірми мають якісь там напрями. І кожен напрям має певну ціну. Таке питання. Чи Ваша служба всі послуги, які входять у вартість отої 41 гривні чи 39 коп. як було, всі надавалися чи ні? В повному обсязі?

Представник позивача - 77коп. там де в структурі (на підставі ПІДКЛАДЕНОГО рішення від 09.12.2005р. №558 котре перебувало поза межами позову).

Відповідач - ні 49.

Представник позивача - 49, немає такого загальна заборгованість.

Відповідач - значить 579 це виникло із 77коп. чи 39?

Представник позивача - з 39 до вересня 2005р.(на підставі приховуваного рішення) З вересня2005р. - 77 (на підставі приховуваної структури тарифу).

Відповідач - значить я прошу пояснити. Оскільки, я пояснюю суду щоб було зрозуміло, я звертався в ЖЕК. Звертався в МЖУ. Звертався в. Це в зв'язку з тим, що не отримував відповідь. В обласну державну адміністрацію. Мене повернули знов в міську раду. Міська рада в МЖУ і там дали тільки інформацію що послуга ЖЕКа оцінюється в 39 коп. Все. Що туди входить, мені не дали. Хоча я пройшов всі оці інстанції.

Головуючий*(???) - в чому полягає питання до представника ЖЕКу?

Відповідач - значить. Питання у тому, що в ці 39 коп. входить більш... десь 26 тільки найменувань послуг. Із цих 26-ти послуг, якби була інформація надана ЖЕКом то там можна дійсно наданих виявити, ті, що надавалися, тільки 4 чи 5. а 21 напрям не надавався.

Головуючий*(???) - в чому питання полягає до представника ЖЕКу? 15:00:40

Відповідач - я питання по суті задаю. В тих 39 коп. значить, які послуги, чи в повному обсязі послуги надавались ЖЕКом? Все.

Представник позивача - структура тарифу розроблена так, як тіки 12 грудня 2005р. На 39 коп. СТРУКТУРИ НЕ БУЛО. Була структура тільки скільки коштує ліфт і скільки Ви платите ЖЕКу. Оскільки з Вашої сторони заяви, що Вам щось не надається не було, тому зробимо вивод, шо Вам все надавалось в повному обсязі. В ЖЕКі, ніяких жалоб з Вашої сторони шо Вам щось не надавалось, немає.

Відповідач - наступне питання. Я зрозумів. Значить. ЖЕК є ким? Я є споживачем. Ким є ЖЕК? Я пояснюю це питання, щоб було зрозуміло.

Головуючий*(???) - Ви задали питання, тепер ЖЕК дає відповідь.

Представник позивача - співвласником.

Відповідач - зрозуміло. Значить суду можна пояснить цю ситуацію?

Головуючий - Ви пояснення щас будете давать. Щас питання у Вас є іще?

Представник відповідача - у мене єсть ще питання, дозвольте?

Головуючий*(???) - якшо Ви будете опять повторювать питання, я буду їх знімать. Будь ласка, ящо у Вас щось нове питання - задавайте.

Представник відповідача - в розрахунку, який дійсно складається з 27 пунктів, яких ЖЕК намагається під любим приводом не надати, значить там єсть послуги, що ЖЕК . що на протязі 4-ох місяців бере плату за те, що убирає в подвір'ї 4 місяці кожний рік вбирає сніг. Кожний день вивезе. За це Ви берете плату з відповідача?

Представник позивача - 39 коп.

Представник відповідача - ні. Я питаю не про копійки і не про рублі, я питаю про послугу вивезення на протязі 4-ох місяців снігу кожний день. Представник позивача - значить я ще раз повторюю. З боку відповідача ніяких заяв в ЖЕК, що не виконуються якісь обов'язки не поступало. Значить ЖЕКом всі обов'язки, які повинні були, були виконані.

Представник відповідача - наступне питання. Значить. В тому ж розрахунку єсть пункт, що начебто в подвір'ї будинку 163-а знаходиться загального користування туалет. За нього тоже знімається певна сума. Чи єсть там дійсно туалет і яка сума знімається за користування цим туалетом?  15:03:10

Представник позивача - про який розрахунок Ви говорите?

Представник відповідача - я Вам пред'явлю цей розрахунок.

Представник позивача - значить будем балакать, я не знаю такого розрахунку.

Представник відповідача - значить, далі значить. В цьому розрахунку вказується, що єсть...

Головуючий - уточніть питання, уточніть питання.

Представник позивача - я до речі. Я не знаю що це за розрахунок. За який розрахунок? Уточніть питання. Який розроблений в 2005р. чи той який існував до(...).

Представник відповідача - я його отримав в 2003р. Коли він розроблений я не знаю. ЖЕКи відмовляються давать цей розрахунок і його отримати було дуже складно. Значить.

Головуючий*(???) - то уточніть питання. Представник не зрозумів Ваше питання.

Представник відповідача - і ще питання. Чи в розрахунку вказано, що там входе оплата 0.0 коп. за те, що в подвір'ї будинку 163а є громадський туалет і за це повинен платити власник кв.130. громадського туалету в дійсності немає. Чи ту частину в ці 39 коп. чи 70 скільки коп. входить, що його немає-чи ні. ... питання..., що питання, що ...

Головуючий -... Ви відповідь хочете почуть?

Представник відповідача - хочу.

Головуючий - чи зразу хочете слєдуще питання задать.

Представник відповідача - та було б лучше не 27п. перерахувати, а зразу сказати. Значить. Там також єсть, що там підстригається в подвірї трава на протязі 6 місяців, кожний день. І за це тоже входе туди плата. Чи це робиться чи ні? Які докази, підтвердження, що це робиться, є? там є, що наче б то єсть сажотрус, який комини чисте. Значить. Єсть такий, чи нє? Шо громадяни не знають, мешканці по крайній мірі. Відповідач ніколи, жодного разу, не кори... не бачив щоб сажу трусили в коминах цього будинку і такого іншого, зовсім казкового. Значить. 27 пунктів дуже багато, тому. Значить. Потрібно оці 39 чи 79 коп. розшифрувати. Скільки, за що платиться. Може там получиться із 79 аж копійок 12 за те що дійсно просто фізично деяких речей не існує щоб за них платити. Ви не готові я розумію до цього питання.

Представник позивача - Я готова. Ви не дасте мені сказать.

Представник відповідача - Готові ? Будь-ласка. 15:05:36

Представник позивача - Постановою кабінєта міністрів від 98 року установлено , що тариф за користування житлом встановлюється міськими радами або адміністрацією київською, Держадміністрацією(посилається на розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2000р. № 195 "Про плату за користування житлом (квартирну плату) та за утримання житла в Київській області" також з прихованою структурою тарифу в 0.39 грн./м.кв. з терміном дії у місті на протязі травня 2000р. дія котрого перебувала б поза межами позову). 39 копійок було встановлено Київобладміністрацією і ніякої структури в ЖЕК не було предоставлено. (для спростування надаю копію відповіді на звернення:

 

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 6

№ 387 19.11.2004р.

Адреса: 09112, Київська область, м. Біла Церква,                                Діхтяр П. С.

вул. Вернадського 10, тел. 3-08-51                                                    вул. Таращанська б.163 а, кв.130

Білоцерківська житлово-експлуатаційна контора № 6, на ваш вхідний лист за № 60 від 18.11.2004 р. надає перелік робіт з утримання будинків та прибудинкових територій затверджений наказом Держбуду України від 03.09.1999р. за № 214 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.1999р. за № 917/4210, а також розрахунок вартості 1м2 загальної площі в будинках з ліфтами по м. Біла церква, затверджений рішенням міської ради від 30.06.2000 за № 163 (додаток 1)

Начальник ЖЕК-6 А.М. Пермикін

Виконавець: економіст Пясецька Л.А. тел. 3-08-51

 

Звертаю увагу на спосіб введення в оману «затверджений рішенням міської ради» замість міськвиконкомом і підробку дати «30.06.2000р.» замість 30.05.2000р. Саму ж копію додатку зумисне виконали неякісно і надали після того, як впевнились, що я знаю про його зміст). Коли структура розроблена 9 грудня (09.12.05р. №558 дія котрого перебувала поза межами позову) рішенням виконкому я її предоставила і в ЖЕКі вона є. Про які сажотруси ви кажете я не знаю. Такої структури в ЖЕКі немає. Тариф установлюється і розробляється не в ЖЕКі. Ми немаєм права розроблять таріфи.

Представник відповідача - Дозвольте питання ще.

Представник позивача - Давайте.

Представник відповідача - Воно нове питання значить. Тариф який ви сказали стосується оплати за квартиру. Квартира є власністю відповідача. За свою квартиру він нікому нічого немає платити. Значить. Тому про ці тарифи 39, 79 копійок це не предмет цього розгляду до цієї особи, яка є власницею цього будинку. Вона не платить квартплати ком... будь-кому за свій будинок

Головуючий - це ви пояснення даєте чи питання задаєте?

Представник відповідача - Ні, це питання, але з роз'ясненням. Бо відповіді не ті.

Головуючий -не потрібно роз'яснень, питання задали?

Представник відповідача - питання в мене просте значить, що питання за квартиру тій що ви називаєте тарифи і рішення, вони зовсім не можуть фігурувати у цій справі, бо то є власність з одного боку. З другого боку питання чим воно внормоване питання за обслуговування і ремонт. Да. Таке питання існує, але в якой сумі Ви будь-ласка поясніть. Користується ліфтом, метуть біля будинку. Якщо метуть, метуть східці. Якщо метуть, може ще щось там може роблять. Начеб вам потрібно визначити в позові. Значить. Що за це стільки, за це стільки. Це в місяць складає стільки отака заборгованість. Ми не будимо спорить ми погодимся. Тоді можливо буде і мирова, і що завгодно. Подайте нам належні документи своїх вимог.

Представник позивача - тарифи установлюються ...

Представник відповідача - ви зрозуміли?

Представник позивача - не в ЖЕКі. Тарифи дієві єдині.

Представник відповідача - ну про тариф пробачте не можем.

Представник позивача - а чого він оплачує я вже відповіла, тому що він являється співвласником.

Головуючий*(???) - це уже повторюємся. Якісь нове питання єсть? Крім того що ви зараз говорете.

Представник відповідача - уже достатньо. Якби відповісти на ті що я назвав то ...

Відповідач - У мене питання ще є?

Головуючий -давайте ще одне питання.

Відповідач - значить. Прошу пояснити скільки раз з 92 року в підїзді робився ремонт? В 3 підїзді 163 А. Це там де я живу.

Представник позивача - а там потрібен був ремонт? Ви звертались?

Відповідач -скільки ...

Головуючий - Ви маєте ... володієте інформацією?

Представник позивача - ні не володію.

Головуючий*(???) - не володієте.

Відповідач - далі... скільки раз і коли останній раз мінялися лампочки в під’їзді, чи в загалі мінялися?

Представник позивача - я не Володію інформацією. Я не майстер ЖЕКу.

Головуючий*(???) - тобто якщо необхідно...звертайтеся з заявою вам дадуть відповідь таку.

Відповідач - необхідно. 15:08:32

Головуючий*(???) - будь ласка. Ви маєте право згідно Закону України « Про звернення громадян » звернутися до ... з офіційною заявою. Вам дадуть відповідь таку. Це судове засідання не предмет вирішення проблеми.

Відповідач - це не предмет? За що ж я плачу? Як це не предмет?

Головуючий*(???) - вам тікишо ж декілька раз представник, говорив ви можете давати оцінку. Я дам оцінку тим поясненням, які дала представник, но повторюваться, повторюватися не потрібно. Якщо всім поясненням, всім вашим запереченням дають оцінку. Я також. Ви маєте право. Якщо були такі заперечення писать або щось інше писать там. Або в своїх промовах заперечити проти того що скаже представник зрозуміло? Тобто, це її пояснення, це її позиція. Це не означає що вона должна стать на вашу сторону.

Відповідач - ні, я не закликаю. Я хочу зясувати для себе що од мене хотять і хто хоче. Хто - не зрозуміло. Шо- незрозуміло. Оце я хочу з’ясувати покашо я цього не зясував. Хто, шо і чого? Для чого мене сюди привели?

Головуючий -у вас питання є до представника? Ще якісь питання крім тих що...

Відповідач -питань немає.

Головуючий - немає. Добре, Хорошо. Слухаю Діхтяр ваше пояснення.

Відповідач - значить. Я хочу сказати шо на всі мої звернення- або відписка або нічого. Із тих шо, про шо я говорив, що я звертався, хотів узнати: 1- хто, які в нас є взаємовідносини. По закону єсть виробник послуг, надавач послуг, виконавець послуг, споживач. Між ними єсть якась, як кажуть, субординація. Тобто, споживач має контактувати тільки з виконавцем послуг. Виходячи з того, це... я звертався неодноразово в ЖЕК, до начальника ЖЕКу ЖЕКу. Щоб мені дали пояснення чи є ЖЕК виконавцем послуги, ЖЕК- ні. Ми не є, чи, ми,ми. Чи є ЖЕК виконавцем послуги з водо-, тепло-, газо-, електропостачання. Ні, ні те, ні те, ні п'яте, ні десяте. Значить. Це з одного боку. З іншого боку. Я просив і я вам не буду повторюватись, не ... це у мене не один... не одне коло було.Я декілька кіл зробив оцих, щоб витягнуть з них інформацію.Да, обласна адміністрація встановила 39 копійрк це для будинків з ліфтами, але вона не просто за формулою професора Стеллі. Глянула на стелю і придумала це. Й написала, а єсть якісь в кожній грі свої правила. І відносно тих правил там ситуація така що за виходячи з тих необхідних і відносно там санітарних умов, і того сього, п'ятого, і безпеки, і інших речей. Треба виконувати обслуговування будинку, і це, і вивозити сміття, і все інше. І ліфт щоб робив. Значить. І це все має якусь вартість. І виходячи з тієї вартості вивели оту суму 39 копійок. Ну, якщо вивели суму 39 копійок і віддали ЖЕКам то вони разом і з тим 39 копійок і визначили їм напрямок. І вони по цій... виконуючи ті напрями тоді беруть за це відповідну плату. І оскільки ЖЕК поняття не має про ті напрями, ви тіки шо побачили, шо пройшло вже, я незнаю, я особисто знаю вже декілька років про ті напрями. ЖЕК до цього часу, осьо до останнього незнає коли їм .... То усього вони є отакі. Тобто, до цього часу за який з мене стягують оці... плату ніхто не знав за що це робиться. Гроші беруть, а послуги не надаються, а щоб узнати то ж повинно бути не можна, не дають інформації. Коли я взнав і пішов, сказав : а де те? А де те, а де те.- з мене там сміються, бо вони герої дня. В них є постанова, то 39 копійок - отдай і не гріши, і ... дальше ми тебе знать не знаєм. Не даєш - ми тебе зараз на суд. От і все.

Головуючий - все у вас?

Відповідач - то я сказав

Головуючий - все у вас?

Відповідач - да. Я от недавно звернувся в ЖЕК із тим шо... з заявою шоб визначили мені суму оплати за дійсно надовані і дійсно потрібно, ті послуги, в яких я потребую. І все. Все інше мені мені не треба. Те як працюють оті працівники ЖЕКу це можна читати, «Крокодила» складати, можна «Перець» читати - це усе якраз про наш ЖЕК і про ту структуру про яку оце йдеться. Якщо таке відношення до роботи, до виконня своїх обов'язків, то сиділи б уже прижали хвоста там плачу - плачу, і всьо. Я їм платив регулярно. Платив десь на 10% менш ніж заявлено було, а якщо розібратися, то я там взагалі їм не повинен нічого платити. За таку роботу. За таку роботу треба брати дручка і гнати якимога більше й дальше.

Головуючий - все у вас?

Відповідач,-декада. й,: 15:15:15

Головуючий*(???) - почекайте ще ж питання. То чому мені не зрозуміло тоді така річ у вас. Чому ви не визнаєте позов? Ви можете мені пояснити двома словами?

Відповідач - Що? Значить. Я не знаю хто, тобто ЖЕК не визнав себе виконавцем. Я споживач і я від цього не відмовляюсь. Значить. ЖЕК не визнав себе виконавцем. Значить він не зрозуміло хто для мене. З одного боку. З іншого боку. За що я повинен платити. ЖЕК ви бачите...

Головуючий*(???) - тобто ви не згодні з тарифами які вам поставлено ...чи взагалі ви не згодні з тим, що потрібно оплачувати квартирну плату.

Відповідач - ні, я не знаю за шо платить. За що?

Головуючий - незрозуміло. В звя’зку з чим ви не визнаєте позов. В звя’зку з тим що ви не повинні платить взагалі квартирну плату. Тому що так питання задавав ваш представник. Чи в звя’зку з тим, що ви не згодні з тарифами, які встановлені

Відповідач - відсутні юридичні підстави. Це зрозуміло?

Головуючий*(???) - не зрозуміло.

Відповідач - не зрозуміло.

Головуючий*(???) - тобто ви згодні що квартирну плату ви повинні платити.

Представник відповідача - .... Не повинен.

Головуючий*(???) - тобто зовсім не повинні, так квартирну плату.

Відповідач - ні. Значить. Я кажу: якщо є договір, якщо є якась, хтось мені надає послуги. Договір. В договорі повинно бути вказано те, те, те й те ...

Головуючий*(???) - Петро Семенович ...

Відповідач -... і я.

Головуючий*(???) -... Петро Семенович.

Відповідач - І я підписав цей договір ...

Головуючий*(???) - Петро Семенович послухайте мене.

Відповідач – з ними договір не заключав взагалі. Я з ними договір не закл...

Головуючий*(???) - Петро Семенович, двома словами. Чи ви не визнаєте тому що не, ви взагалі не повинні платить квартирну плату? Чи ви не визнаєте тому, що не вірні тарифи.

Відповідач - кому платити я не розумію.

Головуючий*(???) - ЖЕК 6.

Відповідач - кому платити. Хто такий ЖЕК 6.

Головуючий*(???) - тобто ви не визнаєте тому, що ви не повинні платити квартирну плату.

Відповідач - я вам пояснюю. Я платив регулярно щомісяця.

Головуючий*(???) - Петро Семенович двома словами не потрібно відступать ви не визнаєте позов тому, що ви взагалі не повинні платити квартирну плату, тому , що не існує договору як ви кажете. Значить. Чи в зв'язку з тим ... Чи не має підстав що це ваша власність... Чи в зв'язку з тим, що ви не згодні з тарифом.

Відповідач - я вважаю, що питання є не коректним.

Головуючий - чому?

Відповідач - чому?

Головуючий*(???) - тому, що суд порушує вашу позицію ...

Відповідач - ні. Я взагалі то не платив? Платив. Регулярно платив. Платив трошки менше.

Головуючий*(???) - тобто, ви не визнаєте тариф.

Відповідач - якщо ви спитаєте чому я менше платив. Це інше діло. А то я визнаю чи не визнаю - я знаю для чого це питання. Для того щоб загнати мене в якісь кут.

Головуючий*(???) - ні це ... Я ж вам роз’ясняв ваші права. Ви маєте право визнавать позов, або не визнавать.

Відповідач - я не визнаю за відсутністю юридичних підстав.

Головуючий*(???) - поясніть, що таке в вашому поніманії юридичні підстави? Можете мені роз'яснить? ...

Відповідач - Тому що я тіки це й робив що пояснював.

Головуючий*(???) - так я не зрозумів ...  15:18:31

Відповідач - значить. Перше - договору нема в мене.

Головуючий*(???) - так. Тобто, відсутній договор, так?

Відповідач - друге- послуги не зрозуміло які. Не зрозуміло з ким це потрібно було домовлятись. Я зараз стою ... стоячи перед вами не розумію ...

Головуючий -зрозуміло.

Відповідач -... і дивлячись на представника не розумію хто він, що він, хто є, які в нас взаємовідносини. Звідки вони взялись?

Головуючий -зрозуміло ... Ліченко єсть питання до відповідача для уточнення може. Чи якісь доповнення може єсть у вас?

Представник відповідача - да. Одне питання у мене коротке єсть. Таке питання. Що згідно Правилами №135, затвердженими Держжитлокомунгоспом в 1992р. детальніше я по пам'яті не можу сказать, не пам'ятаю. Значить. Частина обслуговування будинку, те що в позовній заяві вказано, що вони за обслуговування також хочуть відшкодувати певну суму... в частину обслуговування будинку входе: ежеквартальна перевірка справності систем водо-, теплопостачання. Ця перевірка потребує того, щоб кожний власник квартири чи користувач квартири. Значить. Раз в квартал до нього приходе постановлена на те особа і він розписувався, що ця особа була, перевірила, претензій нема до систем водо-, теплопостачання. Чи здійснювалася така важлива робота по обслуговуванню будинку і власне вашої квартири. Відомі вам такі факти?

Відповідач - ні. Взагалі нічого.

Представник відповідача - дякую.

Відповідач - навіть викликаючи слюсаря - це ціла епопея.

Головуючий - у вас якісь ще доповнення єсть, Ліченко.

Представник відповідача - у мене маленьке доповнення єсть.

Головуючий - будь ласка. 15:20:32

Представник відповідача - доповнення того ж самого характеру. Значить. Що відносно питання, яке предмет позову плати за ... квартирної плати. Про квартирну плату не може буть ніякої ... будь - якой річі. Бо квартира єсть власність відповідача. Він нікому немає платити квартирної плати. Інше, сторона позивача нічим на підтвердила. І друге. Значить. Відносно плати за обслуговування і ремонт будинку. Про те що будинок обслуговується і ремонтується, а також квартиру, підтверджень ніяких немає. Рішення виконкому, то не єсть підтвердження що такі дії вчинюються. Значить. Тобто, відносно предмета позову жодного доказу позивач не надав. Значить. Тому. Значить. Це з одного боку. З другого боку - з юридичних підстав, з яких поданий цей позов, і с пояснень позивача, із документів позовної заяви не вбачається найменше. Але в самій позовній заяві вбачається ознаки вимагання певною формою, незвичайною. Це ознаки порушення статті 189 ККУ в великих об'ємах. Якщо взяти ще 20% судових справ в Білоцерківському суді, це про ... справи про ЖЕКи ... значить , і друге значить ознаки шахрайства, тобто ознаки статті 190 в тому, що закону такого на який посилається позовна заява - не існує. Але суд захищає, адвокатує позивача. Каже що все ОК. Перевіримо в іншом параметрі. Значить. Також само. Значить В позовній заяві те, що квартира на балансі чи не на балансі - підтверджуючих документів немає. Це пуста фраза. Тобто, оце все дуже на рівні низькопробному. На рівні школяра третього класу складена позовна заява. І оцей позов і взагалі це судове засідання принижує мою честь і гідність тут. Безумовно в цьому плані я буду робити встановлені законом, дозволені законом дії. Позов повністю не визнаю. Вважаю взагалі і цей позов, і пояснення таким, який має ознаки ряду злочинів. Частину із яких я сказав. Дякую.

Головуючий - питання у представника ЖЕКу єсть?

Представник позивача - ні немає.

Головуючий*(???) - немає. Харашо. Можна закінчувать слухання справи.

Представник ЖЕКу ?

Представник позивача - да.

Головуючий*(???) - можна закінчувать слухання справи, Діхтяр?

Представник відповідача - ні.

Головуючий*(???) - Діхтяр?

Відповідач - ні.

Головуючий*(???) - можна закінчувать слухання справи?

Представник відповідача - ні

Головуючий -в зв'язку з чим? 15:23:36

Представник відповідача - в зв'язку з тим, що ЖЕК повинен надати, 1- документ, на підставі якого Петро Семенович повинен йому платити квартирну плату. Цього немає тут в матеріалах справи. Яке закінчення? Можна. Потрібен надати документ, такий як ми балакала тут це балакались ... відносно суми, яку повинен Петро Семенович в місяць платити за обслуговування і ремонт квартири і підтвердження, що обслуговування і ремонт робились. Тому я вважаю, що судове засідання не може буть закінченим, а потрібно зобов'язати ЖЕК надати відповідні документи, які в таких правовідносинах мають обов'язково бути. Значить. І при отримання відповідних документів зробити наступне судове засідання, з ознайомленням, оцінкою тих документів. Тобто, відносно того, що це за позов. Я впевнено вважаю, що судове засідання повинно бути перенесено на інший день з тіх підстав, які я привів. Вони обгрунтовані.

Головуючий - Діхтяр ви підтримуєте дане клопотання?

Відповідач - так.

Головуючий - думка ваша по даному клопотанню.

Представник позивача - я вважаю що там всі єсть ці документи. Я їх предоставляла на прошле слухання. Там є лист згідно чого будинок наш. Там є рішення виконкому про тарифні 39 копійок і 77 коп., і структури 77 коп. А те що робилося чи не робилось в певній квартирі якісь ремонти, я ще раз повторюю - від Діхтяря ніяких заяв не поступало в ЖЕК, що в нього щось не працює, чи в нього щось не виконується. Значить, в нього все працює і ЖЕК виконував свої обов'язки.

Головуючий - зрозуміло. Якісь інші підстави для перенесення справи єсть? ПВ- я назвав самі суттєві. Серйозніших підстав уже бути не може.

Головуючий*(???) -... хвилин закінчуєм розгляд справи. Закінчуєм. Єсть якісь заяви, клопотання ще можливо? Немає?

Представник позивача - Нє.

Головуючий - у вас?

Представник відповідача - немає.

Головуючий - немає. У вас?

Відповідач - нема.

Головуючий - немає. Переходим до матеріалів справи.

Єсть у нас ухвала суду про відкриття провадження по справі надіслано було позивачу копія,

єсть позовна заява,

доручення представника,

довідка з єдиного державного реєстру підприємств, організації.

Рішення міськвиконкому 5 серпня 2005 року № 322.

Довідка Діхтяра про те, що він в складі сім'ї дружина, син, дочка, приватизована, проживає в квартирі 130 Таращанська 163 А.

Розрахунок, який представлений суду.

Також єсть ухвала від 23.11.05р. про призначення судового розгляду на 08.12.05р.

Єсть клопотання Діхтяря про перенесення слухання справи.

Довіреність єсть Діхтяря Петра Семеновича на Ліченка Володимира Максимовича.

Єсть протокол судового засідання.

Єсть заперечення на позовну заяву Білоцерківської ЖЕК про стягнення заборгованості.

За клопотанням ... предоставленим в попередньому розгляді справи

розпорядження № 195 19 квітня 2000 року про плату за користування житлом та за утримання житла в Київській області.

Єсть рішення від 22 лютого 2001 року № 64 про виділення з тарифу квартирної плату за технічне обслуговування ліфтів.

Єсть рішення Білоцерківського міськвиконкому від 24 червня 2005 року № 264 про тарифи на житлово-комунальні послуги.

Також єсть рішення від 30 серпня 2005 року №329 27 сесії про тарифи на житлово - комунальні послуги.

Також єсть клопотання Діхтяря зобов'язати позивача до забезпечення судового розгляду належним доказом. Тобто, довідкою з переліком підтверджено наданих послуг їх вартості та загальних сум вартості помісячно.

Єсть довідка управління житлово - комунального господарства. Наступна повідомляє, що будинок належить 163 А по вулиці Таращанській, згідно рішення міськвиконкому № 425 від 18 .11. 1992 року про реєстрацію ЖЕА. Затверджено структурою управління ЖЕКГ знаходиться на балансі ЖЕКу

і приєднано до сьогоднішнього розгляду справи. Це рішення Білоцерківського міськвиконкому від 9 грудня 2005 року № 558.

Якісь доповнення будуть у представника, у Діхтяря.

Відповідач - нема.

Головуючий - Діхтяр єсть якісь доповнення.

Відповідач - нема.

Головуючий - нема. Представник?

Представник відповідача - в мене доповнення тільки ті що були в матеріалах справи ті документи про які я подавав клопотання їх

Головуючий - ви їх хочете приєднать? Оце документи до матеріалу справи. 15:29:02

Представник відповідача - в мене зараз нема документів тому, що суд не, не ... сказав же, що задоволив, але не задовольнив мої клопотання, які я заявив. Значить. Я заявив клопотання щоб був договір. Це потрібно взагалі. Не тільки клопотання, а це необхідний документ до такого роду позовної заяви. Договору немає. Значить. Він необхідний бути. Що в ньом написано? Хто з чим, про що домовлявся? Нічого не зрозуміло. Повинен бути розрахунок. За що? Скільки? З чого состоїть конкретно? Не йде тариф, про квартирну плату. Квартирної плати не може плотиться, бо це власність. Власник сам собі чи будь-кому квартирної плати не може платити - це його власність, про квартирну плату автоматично відпадає питання, іде питання можливе про оплату послуг. Послуг, які мав би за договором надавати ЖЕК, можливо, відповідачеві. Договору такого немає. Розрахунку послуг і переліку послуг немає. Тому справа ну ніяк не може бути закінчена, якщо вона уже почалась. Оце тільки я повторив і можу доповнити, справа не може бути закінчена. Або її закрити з питанням вернути заяву на приведення її в потрібний порядок. Значить. І потім розглянути коли приведена. Або задовольнити оцими документами необхідними. Не мною необхідними, а вимога до такої форми позовної заяви. Єсть вимога і це внормовано, що вона не може розглядатися - ч.4 ст. 119. Я не ізобретаю. Все кажу тільки те, що кажуть ...

Головуючий - все у вас?

Представник відповідача - в мене все.

Головуючий*(???) - тоді переходим до судових дебатів. Слово для підтримання позову надається представнику позивача.

Представник позивача - я прошу задовольнити наш позов і стягнути з відповідача всю суму боргу.

Головуючий -тобто, 700...

Представник позивача - 500...,

Головуючий - 579грн 54коп.

Представник позивача - да.

Головуючий - зрозуміло. Присядьте. Слухаю Діхтяр. Маєте право виступити в судових дебатах.

Відповідач - значить. Я, якщо ваша ласка, спитаю вас - ви приймали оце, позовну заяву, ви бачили той закон? Чи чим ви керувались?

Представник відповідача - потім. То в .. порядку буде.

Головуючий - оцінку всьому суд дасть в свойому рішенні.

Представник відповідача - проти задоволення позову в повному обсязі.

Відповідач - ну я проти задоволення позову.

Головуючий - все у вас? Присядьте. Представник?

Представник відповідача - повністю проти задоволення позову. Підстави я уже висказав, щоб не повторюваться.

Головуючий - суд удаляється в нарадчу кімнату. По виходу буде оголошено коротке рішення.

Секретар - прошу встати.

Секретар - прошу встати. 15:58:42

Головуючий *(???) - оголошується коротке рішення. Рішення іменем України від 4 січня 2006р. Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі: головуючого судді - Верещак Андрій Миколайович при секретарі - Дядинохи ... розглянувши в відкритому судовому засіданні, в залі суду №4 м. Біла Церква. Справу за позовом Білоцерківської ЖЕК №6. До Діхтяра Петра Семеновича про стягнення заборгованості по квартирній платі, встановив : керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги» ст., ст. 67, 68 ; ЖК України - України ст., ст. 355, 360 ЦК України та ст., ст. 10, 60, 212, 213, 214, 215, 223 ЦПК України суд вирішив позов задовольнити і стягнути з Діхтяра Петра Семеновича на користь Білоцерківської ЖЕК №6 579грн. 54коп заборгованості по квартирній платі. Стягнути з Діхтяря на користь держави 51грн. судового збору. Рішення може бути оскаржено до Апеляційного Суду Київської Області шляхом подання до Білоцерківського міськрайонного суду заяви про апеляційне оскарження рішення суду. Потім, протягом 10 днів з дня ознайомлення з повним рішенням та подачі апеляційної скарги протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження, з одночасним направленням копії апеляційної скарги до Апеляційного Суду Київської Області. Суддя. Підпис. Зрозуміло рішення суду, порядок оскарження?

Представник відповідача - ваша честь. Не зовсім зрозуміло порядок оскарження. Чому? Тому, що коли ми отримуємо повне рішення, з того моменту буде починаться термін відліку. Термін на порядок оскарження.

Головуючий - шановний. Чим ви слухаєте? Тут написано «Рішення може бути оскаржено до Апеляційного Суду Київської області шляхом подання до Білоцерківського міськрайонного суду заяви про апеляційне оскарження рішення суду протягом 10 днів з дня ознайомлення з повним рішенням суду». Повне рішення буде. Ви зможете ознайомиться 10 січня після 14 години.

Представник відповідача - да. Будь ласка. Зразу зробіть нам копію, яку нас..

Головуючий - все. Судове засідання об’являється закритим.

Представник відповідача - Будь ласка. Копію нам зробіть...

 

Текст повного Рішення

Справа № 2-9328 2

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2006 року        Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого - судді Верещака А. М.

при секретарі - Дядинохи Н. М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 4 м. Біла Церква, справу за позовом Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення заборгованості по квартирній платі, -

ВСТАНОВИВ

Білоцерківська ЖЕК № 6 звернулась з названим позовом до суду, посилаючись на те, що відповідач по справі Діхтяр П. С. являється власником квартири № 130 будинку по вул. Таращанська, 163-а в м. Біла Церква і не в повній мірі сплачує квартирну плату, в зв'язку з чим у нього утворилась заборгованість в сумі 579 грн. 54 коп., яку позивач просить стягнути.

В судовому засіданні представник підтримав заявлений позов.

Відповідач Діхтяр П. С. та його представник за дорученням позов не визнали, посилаючись на те, що у позивача відсутні законні підстави для - стягнення заборгованості по квартирній платі, так як відсутні будь-які договірні відносини між сторонами, а також нарахування квартирної плати здійснюється житлово-експлуатаційною конторою по безпідставних тарифах, а тому просять в задоволенні позову відмовити.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали справи, суд, прийшов до висновку, що позов обґрунтований і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так в суді встановлено, що відповідач по справі Діхтяр П. С. являється власником житлового приміщення квартири № 130 будинку по вул. Таращанська, 163-а в м. Біла Церква, який знаходиться на балансі Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6.

В суді також встановлено, що відповідач по справі не в повній мірі сплачує квартирну плату, в зв'язку з чим у нього утворилась заборгованість за період часу з жовтня 2002 року по вересень 2005 року в сумі 579 грн. 54 коп., що підтверджується представленим суду розрахунком.

Згідно ст. 20 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" Відповідач зобов'язаний сплачувати до житлово-експлуатаційної контори, на балансі якої перебуває будинок, в якому знаходиться квартира відповідача, плату за обслуговування та ремонт будинку за тарифами, які встановлені для даної місцевості, тому позов являється обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, суд критично ставиться до заперечень відповідача стосовно того, що відсутні законні підстави для стягнення заборгованості по квартирній платі, так як у нього відсутні будь-які договірні відносини з позивачем, в зв'язку з тим, що відповідно до ст.20 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" обов'язок укласти договір на надання житлово-комунальних послуг покладено на споживача, тобто на відповідача по справі і відсутність такого договору не звільняє його від обов'язку оплачувати житлово-комунальні послуги.

Також являються безпідставними доводи відповідача, що він являється власником житлового приміщення, а тому не зобов'язаний платити за свою власність, так як будинок, в якому знаходиться квартира відповідача, утримується на балансі позивача і відповідно до ст. 360 ЦК України, відповідач зобов'язаний відповідно до своєї частки брати участь у витратах на управління та утримання спільного майна, тобто сплачувати квартирну плату для обслуговування даного будинку.

Крім цього, також являються безпідставними і заперечення відповідача стосовно тарифів, за якими нараховувалась квартирна плата, так як до компетенції позивача не віднесено право на встановлення даних тарифів, які до вересня 2005 року були встановлені за розпорядженням Київської обласної державної адміністрації, а з вересня 2005 року за рішенням Білоцерківської міської ради.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про житлово-комунальні послуги", ст. 67,68,150 ЖК України, ст. 355,360 ЦК України та ст.10, 60,212: 214,215,223 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Діхтяра Петра Семеновича на користь Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 579 грн. 54 коп. (п'ятсот сімдесят дев'ять грн. 54 коп.) заборгованості по квартирній платі.

Стягнути з Діхтяра П. С. на користь держави 51 грн. судового збору.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду Київської області шляхом подання до Білоцерківського міськрайонного суду заяви про апеляційне оскарження рішення суду протягом десяти днів з дня ознайомлення з повним рішенням та подачі апеляційної скарги протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження з одночасним направленням копії апеляційної Скарги до апеляційного суду Київської області.

Суддя               А. М. Верещак.

 

Ну щож, як-то кажуть «розумному достатньо». А далі було. Мій представник підготував декілька документів. Як от.

 

До апеляційного суду Київської області

 

Діхтяра Петра Семеновича

м. Біла Церква Київської області, вул. Таращанська 163-а кв. 130, п. і. 09100 тел. 3-04-85

 

Білоцерківська житлово-експлуатаційна контора №6

м. Біла Церква Київської області, вул. Вернадського 10 п. і. 09100 тел. 3-08-51

 

Ліченко Володимир Максимович

 м. Біла Церква Київської області, вул. Гординського 28 кв. 6, п. і. 09100

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду від 4 січня 2006 року задоволено позовну заяву Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення заборгованості з квартирної плати (плати за обслуговування і ремонт будинку ).

Головуючий у судовому засіданні відмовив у наданні копії рішення після його проголошення й визначив термін надання копії рішення на 10.01.2006 року, але і у визначений день відмовив у наданні копії рішення суду, створив перепони щодо отримання копії рішення суду і лише 16.01.2006 року після втручання голови суду надав мені копію рішення суду.

Відтак, вважаю, що термін на апеляційне оскарження, визначений ст. 294 у 20 днів (законодавець не враховував у межах ЦПК України можливість позапроцесуальних дій головуючого у судовому засіданні) має почати відлік від наступного дня після отримання копії рішення суду ( ст. 69, ч. 3 ст. 70 ЦПК України ).

Відтак останнім днем подачі апеляційної скарги є 06.02.2006 року.

З оскаржуваним рішенням суду не можу погодитися з підстави явного та умисного порушення головуючим у судовому розгляді норм матеріального та процесуального права, а саме.

За змістом рішення суду предметом позову є заборгованість по квартирній платі, але у позовній заяві позивач зазначає, що власником квартири є відповідач.

Протягом судового розгляду представником позивача та головуючим у судовому засіданні, який, фактично, паралельно виконував функції адвоката позивача (див. технічну фіксацію судового розгляду), не наведено жодної законної підстави з якої власник квартири має платити будь-кому за користування своєю квартирою.

Твердження групи громадян у складі представника позивача (дочка заступника голови суду Машарової) та головуючого у судовому засіданні щодо правомірності позовної вимоги не підтверджується жодною нормою закону, на яку посилається суд у своєму рішенні.

Закону України "Про житлово-експлуатаційні послуги", на який посилається позовна заява, у державі Україна взагалі не існує.

Ст. ст. 355,360 ЖК України, на які посилається суд у своєму рішенні, у даному кодексі відсутні, ЖК України закінчується ст. 193.

Суцільна демонстрація упередженості з боку головуючого у судовому засіданні примусили мого представника заявити відвід судді (ч. 3 ст. 23 ЦПК України), щодо задоволення котрого, було на місці відмовлено, ухвали не постановлено (див. технічну фіксацію судового засідання).

Виходячи з наведеного, вважаю, що дану справу розглянуто неповноважним суддею, порушено матеріальне право у частині застосування не існуючих норм матеріального закону, рішення суду ухвалене із суцільними порушеннями процесуального права, судовий розгляд носив формальний характер і для з'ясування його обставин мають бути застосовані норми кримінального права у встановленому порядку за ознаками порушення ст. ст. 189,190, 364, 365,366,375 КК України групою осіб у складі, щонайменше, сторони позивача та судді.

Керуючись п. 4 ч. 1 ст. 309, п. 1 ч. 1 ст. 311 ЦПК України, ст. 97 КПК України,

ПРОШУ

1. Скасувати рішення Білоцерківського міськрайонного суду від 4 січня 2006 року за позовом Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення заборгованості з квартирної плати.

2. Ухвалити нове рішення про закриття даної справи.

3. Виконати вимоги ст. 97 КПК України, суб'єктом котрої є також суддя.

ДОДАТОК

1. Копія даної апеляційної скарги для учасників справи

5 лютого 2006 року                    П. С. Діхтяр

 

До апеляційного суду Київської області

Діхтяра Петра Семеновича,

м. Біла Церква Київської області, вул. Таращанська 163-а кв. 130, д. т. 3-05-84 п. і. 09106

відповідач

ПОЯСНЕННЯ

щодо твердження про розгляд справи по першій інстанції неповноважним суддею

На 27.06.2006 року призначено розгляд справи за апеляційною скаргою Діхтяра Петра Семеновича у справі за позовом Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення заборгованості з квартирної плати (плати за обслуговування і ремонт будинку).

В апеляційній скарзі я стверджую, що дану справу по першій інстанції розглянуто неповноважним суддею.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 20 ЦПК України, суддя не може брати участі у розгляді справи і підлягає відводу, якщо є обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості судді.

Також, твердження про розгляд справи по першій інстанції неповноважним суддею ґрунтується на тому, що, за нормою ч. 3 ст. 23 ЦПК України, заявляти відвід після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами, дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу стало відомо після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.

Після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами виявилася неприхована, явна упередженість головуючого у судовому засіданні на користь позивача, дана упередженість проявлялася у настільки брутальний та зверхній формі, що принижувала як мою гідність так і гідність та ділову репутацію мого представника, доказом чого є повний зміст технічного фіксування даного судового розгляду.

Усна заява представника відповідача про відвід головуючого у судовому засіданні не була розглянута, але була замовчана головуючим у судовому засіданні, що підтверджується технічним фіксуванням судового розгляду (14:56:09) (ст. ст. 6,7).

У недалекому минулому Голова Верховного Суду України В.Т. Маляренко, коментуючи Закон України "Про судоустрій України", стверджує : "Участь у розгляді справи судді, якщо згідно з нормами процесуального закону він підлягає відстороненню від участі, тягне за собою скасування судового рішення".

Такої ж думки дотримується автор "Настільної книги професійного судді", викладач Академії суддів України, Д.Д. Луспеник, зазначаючи у названому науково-практичному коментарі: "ігнорування заяви про відвід, як і не розгляд її, навіть, якщо він заявлений повторно чи в ході розгляду справи, є, на нашу думку, підставою для безумовного скасування ухваленого судового рішення з підстав, передбачених п. 1 ст. 311 ЦПК України ( розгляд справи неповноважним суддею ).

Виходячи з наведеного, та, керуючись ст. ст. 5,10,27 ЦПК України,,

ПРОШУ

Законним чином відреагувати на дане пояснення у описовій, мотивувальній та резолютивній частинах рішення по цій справі.

ДОДАТОК

1. Роздруківка технічного фіксування судового розгляду від 04.01.2006 року по справі за позовом Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення заборгованості по квартирній платі ( 14 сторінок).

27 червня 2006 року                          П.С. Діхтяр

 

До апеляційного суду Київської області

Діхтяра Петра Семеновича,

м. Біла Церква Київської області, вул. Таращанська 163-а кв. 130, д. т. 3-05-84 п. і. 09106

відповідач

ПОЯСНЕННЯ щодо

твердження про ухвалення рішення суду із суцільним порушенням процесуального права

На 27.06.2006 року призначено розгляд справи за апеляційною скаргою Діхтяра Петра Семеновича у справі за позовом Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення заборгованості з квартирної плати (плати за обслуговування і ремонт будинку ).

В апеляційній скарзі я стверджую, що рішення суду по даній справі ухвалене із суцільним порушенням процесуального права.

За змістом судового розгляду, який технічно зафіксований, напрошується висновок, що головуючий у судовому засіданні, по сумісництву, є й адвокатом представника позивача (представник позивача - дочка заступника голови Білоцерківського суду Машарової З.А.), щодо адвокатської ролі головуючого у судовому засіданні підтверджує наступне.

Жодна з позицій заперечення на позовну заяву не була спростована у судовому засіданні.

Клопотання щодо зобов'язання позивача до забезпечення судового розгляду належним доказом позовних вимог не задоволене, тим більше, що суддя зобов'язаний був при даних обставинах виконати норму ч. 1 ст. 121 ЦПК України.

Мотивована ухвала на дане клопотання не постановлена.

Клопотання щодо зобов'язання позивача до надання доказу, яким має бути виключно письмовий договір, про виникнення цивільних прав та обов'язків (норма ст. 11) не задоволене.

Мотивована ухвала на дане клопотання не постановлена.

Виходячи зі змісту сказаного представником позивача, останній не спростував твердження сторони відповідача про безпідставність позову у частині вимоги оплати за користування власною квартирою.

Нісенітниця представника позивача підхоплена головуючим у судовому засіданні, який у вступній частині рішення суду називає справу, справою за позовом про стягнення заборгованості по квартирній платі.

Ні у представника позивача, ні у головуючого у судовому засіданні не стало фаховості та інтелекту відрізнити квартирну плату від плати за обслуговування будинку та прибудинкової території, тобто у групи, у складі представника позивача та головуючого у судовому засіданні, відсутня дійсна уява про предмет позову (14:51:00).

Предметом даної категорії цивільних справ може бути не виконання умов договору та стягнення боргу.

Відтак, у позовній заяві перед прохальною частиною, першочергово, має бути керування відповідним пунктом договору, який, згідно ст. 20 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", обов'язковий і має бути ініційований виконавцем послуги, без такого договору юридично відсутні цивільні права та обов'язки, що має місце у даному випадку.

Договір про сплату квартирної плати за власну квартиру іншій фізичній чи юридичній особі був би нонсенсом.

У подібному випадку має бути договір про надання послуги по обслуговуванню будинку та прибудинкової території, якщо таке обслуговування здійснюється виконавцем у визначеному об'ємі та з визначеною якістю, згідно затвердженій відповідним органом структурі тарифу на обумовлену послугу.

Виходячи з наведеного, та, керуючись ст. ст. 5,10,27 ЦПК України,

ПРОШУ:

Законним чином відреагувати на дане пояснення у описовій, мотивувальній та резолютивній частинах рішення по цій справі.

27 червня 2006 року                 П.С. Діхтяр

 

Результат

Справа № 22ц-1211 2006р.                          Головуючий в 1 інстанції:

Верещак А.М.

 

Доповідач: Данілов О.М.

УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2006 року колегія судової палати в цивільних справах апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого - Мережко М.В.

суддів - Данілова О.М., Голуб С.А.

при секретарі: Колесник Н.І.

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві цивільну справу за апеляційною скаргою Діхтяра Петра Семеновича на рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 4 січня 2006 року, по справі за позовом Білоцерківської житлово-експлуатаційної контори № 6 до Діхтяра Петра Семеновича про стягнення заборгованості по квартирній платі,

встановила:

У жовтні 2005 року Білоцерківська житлово-експлуатаційна контора № 6 звернулась до суду із зазначеним позовом посилаючись на те, що відповідач являється власником квартири № 130, будинку по вулиці Таращанській 163А, в місті Біла Церква, і не в повній мірі сплачує квартирну плату, в зв'язку з чим утворилась заборгованість в сумі 579 гривень 54 копійки, яку просив стягнути на користь позивача.

Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 4 січня 2006 року позов задоволено.

В апеляційній скарзі Діхтяр П.С. просить скасувати рішення суду з підстав не повного з'ясування обставин, що мають значення для справи, неправильного застосування норм матеріального і процесуального права, справу передати до суду першої інстанції на новий розгляд.

Апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав .

Законним і обґрунтованим, відповідно до ст. 213 ЦПК України, є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства вирішив справу згідно із законом.

Обґрунтованим є рішення ухвалене на основі, повного і всебічного з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених наданими ними доказами, які були досліджені в судовому засіданні. Відповідно до ст. 215 ЦПК України в мотивувальній частині рішення суд має зазначити встановлені судом обставини і визначитись відповідно них правовідносини, мотиви, з яких суд вважає встановленою наявність чи відсутність фактів, якими обґрунтовувались вимоги чи заперечення, бере до уваги чи відхиляє докази, застосовує зазначені у рішенні нормативно - правові акти.

Згідно ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

Задовольняючи позов суд виходив з того, що відповідач не в повній мірі сплачує квартирну плату в зв'язку з чим з нього утворилась заборгованість за період з жовтня 2002 року по вересень 2005 року, яка відповідно до закону підлягає стягненню з відповідача.

Проте з такими висновками суду повністю погодитись не можна оскільки вони не ґрунтуються на матеріалах справи та вимогах закону.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач проживає разом з членами сім'ї в квартирі 130, по вулиці 163А, в місті Біла Церква, яка приватизована за № 23181 від 26 травня 1998 року, разом з ним проживають інші члени сім'ї, які є дорослими.

Відповідно до ст. 64 ЖК України повнолітні члени сім'ї наймача несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність по зобов'язаннях, що випливають з договору найму жилого приміщення. З цього слідує, що заборгованість по квартирній платі може бути стягнута не тільки з наймача а й з інших, повнолітніх членів його сім'ї.

Під час розгляду справи суд не з'ясував, коли саме утворилась заборгованість, з чого вона складається, не роз'яснив позивачу вимоги ст. 36 ЦПК України, та вирішив питання про права та обов'язки осіб, які не були притягнуті до участі в справі.

З урахуванням тих обставин, що позовні вимоги заявлені з підстав ст.ст. 64, 66 ЖК України та статті 20 Закону України № 2875 від 24 червня 2004 року " Про житлово-комунальні послуги", якого передбачено (п. 3) - що споживач зобов'язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору, а також оплачувати житлово-комунальні послуги у строки встановлені договором, або законом, тому посилання суду в рішенні, в тій частині, що відповідач зобов'язаний сплачувати до житлово-експлуатаційної контори, на балансі якої перебуває будинок, в якому знаходиться квартира відповідача, плата за обслуговування та ремонт даного будинку за тарифами, які встановлені для даної місцевості є безпідставними, тому що позов заявлений про стягнення заборгованості по квартирній платі та спростовуються іншими дослідженими доказами .

Згідно роздруківки технічного фіксування судового розгляду від 4 січня 2006 року (п.с.6) представленим відповідача був заявлений відвід

судді Верещак А.М.

, який повинен згідно вимог ст.24 ЦПК України - вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, судом першої інстанції порушено дані вимоги процесуального права.

Таким чином, в порушення вимог ст. ст. 20, 60,212 ЦПК України суд всебічно і повно не дослідив обставини, що мають значення для справи, не перевірив пояснення сторін про відомі їм обставини, що мають значення для справи і не дав їм оцінку поряд з іншими зібраними в справі доказами.

Оскільки судом першої інстанції допущені порушення норм процесуального права, рішення суду не можна вважати законним та обґрунтованим, воно підлягає скасуванню з передачею справи на новий судовий розгляд, до суду першої інстанції.

При новому розгляді справи суду слід врахувати наведене, уточнити позовні вимоги, встановити наявність фактичних обставин справи, повно і всебічно з'ясувати обставини справи, створити для цього необхідні умови і в залежності від встановленого та вимог закону вирішити спір.

Керуючись ст. ст. 303,304, 30…, 311,313,314,315 ЦПК України, колегія суддів,

ухвалила:

Апеляційну скаргу Діхтяра Петра Семеновича задовольнити.

Рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 4 січня 2006 року скасувати, справу передати на новий розгляд до того ж суду, іншим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду України протягом двох місяців з дня набрання нею законної сили.

Головуючий – підпис

Судді – підпис           – підпис

 

Отже, цей бій виграно, але це була стратегія мафіозі. Перше коло програти. Пересвідчившись, що я не зупинився, наступне коло вони виграють за будь-яку ціну. В протистоянні тільки з ЖЕКою я провів дві повні битви. Спочатку за допомоги Ліченка Володимира Максимовича, а потім самостійно.

 

Витяги з законів на котрі посилався суд при ухваленні рішень.

ЦК України.

ст. 355. Поняття і види права спільної власності
1. Майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).
2. Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності.
3. Право спільної власності виникає з підстав, не заборонених законом.
4. Спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно.
ст. 360. Утримання майна, що є у спільній частковій власності
1. Співвласник відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності зобов'язаний брати участь у витратах на 
управління, утримання та збереження спільного майна, у сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), а також нести 
відповідальність перед третіми особами за зобов'язаннями, пов'язаними із спільним майном.

ЖК України.

ст. 64. Права і обов’язки членів сім’ї наймача

Члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов’язки, що випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени сім’ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із зазначеного договору.

До членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

Якщо особи, зазначені в частині другій цієї ст., перестали бути членами сім’ї наймача, але продовжують проживати в займаному жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов’язки, як наймач та члени його сім’ї.

ст. 67. Плата за комунальні послуги

Плата за комунальні послуги (водопостачання, газ, теплова енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами.

ст. 68. Строки внесення квартирної плати та плати за комунальні послуги

Наймач зобов’язаний своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги.

Квартирна плата та плата за комунальні послуги в будинках державного і громадського житлового фонду вносяться щомісяця в строки, встановлені Радою Міністрів Української РСР.

ст. 150. Користування жилим будинком (квартирою), що належить громадянинові

Громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені законом угоди.

ст. 20 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

ст. 20. Права та обов'язки споживача

ст. 20 Споживач має право:

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

3. Споживач зобов'язаний:

1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;

2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;

3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;

6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

І не згадану судом бодай одну статтю, а саме,наступну:

ст. 21. Права та обов'язки виконавця

1 Виконавець має право:

1) розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги першої і другої групи (пункти 1 та 2 частини першої статті 14 цього Закону) в порядку, встановленому законодавством;

2) пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи (пункт 3 частини першої статті 14 цього Закону);

3) брати участь у конкурсах на набуття права виконувати житлово-комунальні послуги на певній території відповідно до цього Закону;

4) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості цих робіт;

6) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати житлово-комунальних послуг і повертати їх у разі ненадання таких послуг чи пільг;

7) на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним органом місцевого самоврядування цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

8) доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.

2. Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати вчасно та відповідної якості надання житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору;

2) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;

3) підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;

4) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

5) своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

6) розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

7) утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та/або законодавством;

8) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт у розмірі, визначеному договором або законодавством;

9) вести облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;

10) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.

ЦПК України

ст. 10. Змагальність сторін

1. Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

2. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

3. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

4. Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених цим Кодексом.

ст. 20. Підстави для відводу судді

1. Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового засідання;

2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

3) він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості судді.

2. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім'ї або близькими родичами між собою.

ст. 24. Порядок вирішення заяви про відвід

1. У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі.

2. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду, вирішується простою більшістю голосів.

ст. 60. Обов'язки доказування і подання доказів

1. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

2. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

3. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

4. Доказування не може грунтуватися на припущеннях.

Глава 2. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

ст. 118. Пред'явлення позову

1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і передається судді в порядку черговості.

2. Позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, які пов'язані між собою.

ст. 119. Форма і зміст позовної заяви

1. Позовна заява подається в письмовій формі.

2. Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно- технічне забезпечення розгляду справи.

6. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути заз­начені підстави такого звернення.

7. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

8. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

ст. 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів

1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

ст. 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви

1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.х 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків.

2. Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені ст.ми 119 і 120 цього Кодексу, сплатить суму судового збору, а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

3. Крім цього, заява повертається у випадках, коли:

1) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;

2) заяву подано недієздатною особою;

3) заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

4) справа не підсудна цьому суду;

5) подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом України.

4. Про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу.

5. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви.

ст. 122. Відкриття провадження у справі

1. Суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом.

2. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:

1) заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;

2) є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Відмова від позову не позбавляє другу сторону права пред'явити такий самий позов до особи, яка відмовилась від позову;

3) у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

4) є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконан­ня рішення третейського суду або скасував рішення третейського суду і розгляд справи в тому ж третейському суді виявився неможливим;

5) після смерті фізичної особи, а також у зв'язку з припиненням юридичної особи, які є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

3. Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків.

4. Про відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу. В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:

1) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження у справі, номер справи;

2) ким і до кого пред'явлено позов;

3) зміст позовних вимог;

4) час і місце попереднього судового засідання;

5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються.

5. Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі повинна бути невідкладно надіслана позивачеві разом із заявою та всіма доданими до неї документами.

6. Відмова у відкритті провадження у справі перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим позовом.

ст. 212. Оцінка доказів

1. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

2. Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення.

3. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

4. Результати оцінки доказів суд відображає в рішенні, в якому наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у прийнятті.

ст. 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення

1. Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:

1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження;

3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин;

4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин;

5) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити;

6) як розподілити між сторонами судові витрати;

7) чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення;

8) чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову.

ст. 215. Зміст рішення суду

1. Рішення суду складається з:

1) вступної частини із зазначенням часу та місця його ухвалення;

найменування суду, що ухвалив рішення;

прізвищ та ініціалів судді (суддів - при колегіальному розгляді);

прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

імен (найменувань) сторін та інших осіб, які брали участь у справі;

предмета позовних вимог;

2) oписової частини із зазначенням:

узагальненого викладу позиції відповідача;

пояснень осіб, які беруть участь у справі;

інших доказів, досліджених судом;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

встановлених судом обставин і визначених відповідно до них правовідносин;

мотивів, з яких суд вважає встановленою наявність або відсутність фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, бере до уваги або відхиляє докази, застосовує зазначені в рішенні нормативно-правові акти;

чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду, а якщо були, то ким;

назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновку суду про задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково;

висновку суду по суті позовних вимог;

розподілу судових витрат;

строку і порядку набрання рішенням суду законної сили та його оскарження.

ст. 223. Набрання рішенням суду законної сили

1. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений статтею 294 цього Кодексу, рішення суду набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

2. Після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав, а також оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини.

3. Якщо справу розглянуто за заявою осіб, визначених частиною другою статті 3 цього Кодексу, рішення суду, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу.

4. Якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, їх тривалість чи припинення, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення від них.

ст. 303. Межі розгляду справи апеляційним судом

1. Під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

2. Апеляційний суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами.

3. Апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення.

4. Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась очевидна незаконність або необґрунтованість рішення суду першої інстанції у справах окремого провадження, апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі.

 ст. 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом

1. Справа розглядається апеляційним судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з винятками і доповненнями, встановленими цією главою.

2. Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази.

3. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, - першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справі.

4. Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами, апеляційний суд надає особам, які беруть участь у справі, можливість виступити у судових дебатах в такій самій послідовності, в якій вони давали пояснення.

5. На початку судового засідання суд може оголосити про час, який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в апеляційному суді, надається однаковий проміжок часу для виступу.

6. Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати.

7. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено.

ст. 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення

1. Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення є:

1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи;

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими;

3) невідповідність висновків суду обставинам справи;

4) порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права.

2. Норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно застосованими, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не застосовано закон, який підлягав застосуванню.

3. Порушення норм процесуального права можуть бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи.

ст. 311. Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд

1. Рішення суду підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо:

1) справу розглянуто неповноважним суддею або складом суду;

2) рішення ухвалено чи підписано не тим суддею, який розглядав справу;

3) справу розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання;

4) суд вирішив питання про права та обов'язки осіб, які не брали участь у справі;

5) суд розглянув не всі вимоги і цей недолік не був і не міг бути усунений ухваленням додаткового рішення судом першої інстанції.

2. Висновки і мотиви, з яких скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої інстанції при новому розгляді справи.

ст. 313. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом

1. Апеляційний суд ухвалює рішення та постановляє ухвалу за правилами статті 19 і глави 7 розділу III цього Кодексу з винятками і доповненнями, зазначеними у ст.х 314316 цього Кодексу.

2. Рішення апеляційного суду оформлюється суддею- доповідачем і підписується всім складом суду, який розглядав справу.

 ст. 314. Ухвала та рішення апеляційного суду

1. Розглянувши справу, апеляційний суд постановляє ухвалу у випадках:

1) відхилення апеляційної скарги і залишення рішення суду без змін;

2) скасування рішення з направленням справи на новий розгляд;

3) скасування рішення суду із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду;

4) відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали суду без змін;

5) зміни ухвали суду першої інстанції;

6) скасування ухвали з направленням на новий розгляд або вирішенням питання по суті.

2. Апеляційний суд ухвалює рішення у випадках скасування судового рішення і ухвалення нового або зміни рішення.

 ст. 315. Зміст ухвали апеляційного суду

1. Ухвала суду апеляційної інстанції складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

часу і місця її постановлення;

найменування суду;

прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;

прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням:

короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої інстанції; узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі; встановлених судом першої інстанції обставин;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

мотивів, з яких апеляційний суд виходив при постановленій ухвали, і положення закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновку апеляційного суду;

розподілу судових витрат;

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

2. У разі відхилення апеляційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення.

3. У разі скасування рішення суду першої інстанції і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції в ухвалі повинно бути зазначено, які порушення закону Були допущені судом першої інстанції.Обновлен 26 фев 2018. Создан 22 фев 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником