Чорнобильські. Відкритий лист до освітян та їх вихованців

 
 

Чорнобильські. Відкритий лист до освітян та їх вихованців

4 зона, примірний розрахунок, розмір, роботодавці, неповнолітні, правосвідомість Ра́бство – насильницьке підпорядкування однієї людини іншою або однієї групи людей іншою групою людей. 

http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=93564

Отець Орест Фредина (УГКЦ): "Брак милосердя та багато терпіння – ознака рабів".

Л. Вовенарг висловився так: "Рабство може принизити людей настільки, що вони починають любити його". То чи не пора українцям усвідомити, що рабство їх знищить, якщо вони не повстануть проти нього.

Бидло еліта закладає рабську психологію ще під час формування людини, як особистості.

 

 

Інформація для роздумів пропонована неповнолітнім і спонукання їх до дії.

Спробуйте спочатку зробити розрахунок недовкладених у сімейну скарбничку, коштів.

Місто Біла Церква. Чорнобильські. Щомісячні доплати.

Проживаючим у період з квітня 1991р. згідно ст. 34 (було) = 37 (у новій редакції) належало щомісяця отримувати доплату у розмірі 30% від мінімальної заробітної плати (на сьогодні 2997 грн.). 

2997 (мінімальна заробітна плата) х 0.3 х Х (кількість місяців проживання) = Х грн.

Для прикладу. Ваш батько увесь цей період проживав у місті:

24 роки х 12 місяців + 5 місяців = 293 місяців;

293 х 2997 х 0,3 = 263436.30 грн. (всі кошти віддано пройдисвітам)

З червня 1996р. ст. 39 (у новій редакції) працюючим і пенсіонерам належало щомісяця отримувати доплату у розмірі 100% від мінімальної заробітної плати (на сьогодні 2997 грн.).

З січня 2015 року «зайци-кролікі» протиправно виключили ці статті.

2997 (мінімальна заробітна плата) х Х (кількість відпрацьованих місяців чи місяців проживання пенсіонерів) = Х грн.

Для прикладу. Ваш батько увесь цей період відпрацював чи дід-пенсіонер проживав у місті:

19 років х 12 місяців + 4 місяці = 232 місяці;

18 років х 12 місяців + 7 місяців = 223 місяці;

232 х 2997 = 695304 грн. (належало отримати);

223 х 5.2 грн. (фактично отримувана сума) = 1159.60 грн.;

695304 – 1159.60 = 694144.40 грн. (віддано пройдисвітам)

Додатково працюючим пенсіонерам належало щомісяця отримувати доплату у розмірі 25 % від мінімальної заробітної плати (на сьогодні 2997 грн.).

2997 (мінімальна заробітна плата) х 0.25 (25 % від мінімальної заробітної плати) Х (кількість відпрацьованих місяців) = Х грн.

Для прикладу. Ваш дід-пенсіонер увесь цей період відпрацював у місті:

232 х 2997 х 0.25 = 173826 грн. (всі кошти віддано пройдисвітам)

студентам: 2997 х Х (кількість місяців навчання ) = Х грн.

Додатково пенсіонерам, 4 категорія, проживаючим у період з квітня 1991р. згідно ст. 49 (було) = 51 (у новій редакції) належало щомісяця отримувати доплату у розмірі 15% від мінімальної пенсії за віком (на сьогодні 2135 грн.). 

2135 (мінімальна пенсія за віком) х 0.15 (15 % від мінімальної пенсії за віком) Х (кількість прожитих місяців) = Х грн.

Для прикладу. Ваш дід-пенсіонер увесь цей період перебував на пенсії:

293 х 2135 х 0,15 = 93833.25 грн. (належало отримати);

285 х 2135 х 0,05 (5% фактично нараховуваний відсоток) = 30423.75 (отримана сума);

93833.25 – 30423.75 = 63409.50 грн. (віддано пройдисвітам).

З квітня 1991р. ст. 20, 23 (було) = 23 (у новій редакції): Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати податків і мита всіх видів, а особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати прибуткового податку, - за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років.

Настільки масштабні обкрадання здійснювала сформована повнолітніми громадянами, влада. Повнолітні, при формуванні влади керувались папірцями, прапорцями, пухирцями, пісеньками, казочками, великими мордами (бігбордами), інколи кілограмом гречки чи сотнею-другою гривень тощо, а не своїми інтересами і інтересами неповнолітніх. Така поведінка ваших близьких родичів свідчить про неналежне виконання ними своїх обов’язків з усіма витікаючими з цього наслідками. Це з одного боку. І з іншого. Таке свідчить про те, що вони добровільно погодились отримувати лише мізерну частину від належних їм коштів. Відтак ви маєте повне право на стягнення недоотриманого, виключно для себе. 

На разі після здійснення пропонованих розрахунків варто би було на завершення, зробити приблизний розрахунок по загальних втратах мешканців міста:

200000 (приблизна кількість мешканців міста) : Х (кількість членів вашої родини) х Х (загальна сума недоотриманого членами вашої родини грн.) = Х (приблизна сума недоотриманого мешканцями міста грн.)

Припускаю, що після здійснення пропонованих розрахунків хтось із вас повірить батькам, що ті кошти не виплачувались через їх відсутність у держбюджеті. То не є виправданням тому, що дбати про його наповнення мали делеговані повнолітніми у владу, представники. Відтак нездатність цих представників організувати наповнення держбюджету чи його розкрадання, однаковою мірою має ознаки особливо тяжкого кримінального злочину з нанесеною шкодою у особливо великих розмірах. За таке, передбачена відповідальність – довготривале, аж до по життєвого, ув’язнення з конфіскацією майна.

Як вбачається боротьбу за втрачене слід розпочати в два етапи. Добитись порушення кримінальної справи, а потім в її межах, звернутись з цивільним позовом.

Для реалізації цього напряму я вже розмістив на своєму сайті http://komunal-social.io.ua/story певну частину текстових документів для загального ознайомлення. У разі, якщо знайдуться бажаючі попрацювати в правозахисному режимі над вирішенням цієї проблеми, я готовий запропонувати використати, як мій досвід, так і мій сайт для «підучування» бажаючих та складення примірних документів для розміщення їх в Інтернеті.

Маю вас запевнити в доцільності такої роботи. Адже. Навіть, якщо в шкільній програмі і є щось на кшталт правових знань то тут є можливість застосування їх на практиці та ще й з ймовірною матеріальною вигодою для себе. І нарешті. Все, що я робив і робитиму не передбачає вимог до вас стосовно грошових відшкодувань.

Конституція (витяги): Ст. 52. Діти рівні у своїх правах. Ст. 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Ст. 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Ст. 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ст. 8. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Ст. 16. подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави. Ст. 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ст. 21. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Ст. 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Ст. 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Ст. 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Ст. 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені. Ст. 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

 

Прожитковий мінімум (межа фізіологічного виживання людини)

Для полегшення сприйняття того, що таке прожитковий мінімум наведу образне порівняння.

Уявімо, що держава Україна це корабель котрий перебуває на якірній стоянці.

Команда корабля це владоносці котрі мають за обов’язок утримувати корабель на плаву, підтримувати його в належному технічному стані, дбати про життя і здоров’я пасажирів та забезпечувати їм комфортне перебування.

Пасажири це громадяни держави Україна.

Прожитковий мінімум це відстань корабля до дна моря.

Норматив прожиткового мінімуму встановлені Законом України «Про Державний Бюджет України» це довжина якірного троса.

Фактичний розмір прожиткового мінімуму це глибина моря.

Норматив прожиткового мінімуму встановлені Законом України «Про Державний Бюджет України» на підставі прогнозних показників у липні 2015 року мав розмір – 1176 грн.

У той же час Міністерство соціальної політики України відповідно до статті 5 Закону України „Про прожитковий мінімум” повідомляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах липня 2015 року у розрахунку на місяць становив 2745 грн.

А тепер уявімо, що гривні це метри і давайте подивимось на те, що ж у нас відбувається.

Глибина моря складає 2745 м.

Довжина якірного троса, а відтак і місце знаходження корабля складає 1176 м від дна моря.

Таким чином наш корабель владоносці занурили під воду на глибину: 2745 – 1176 = 1569 м, а це катастрофа. Отже. Нас топлять. І таке відбувається з часів набуття Україною незалежності.

Нажаль весь жах полягає в тому, що такі команди для нашого корабля набирають повнолітні. Тобто. Ваші батьки, діди тощо. То чи не пора вже в них спитати «завіщо вони позбавляють вас майбутнього?

 

 

До начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області

20.11.2014р. вх. № 5                                                                                 Юрія Федоровича Петрика

09117, вул. Шевченка, 122, м. Біла Церква Київської області, http://osvita-bmr.ucoz.org/, тел./факс: +380456353051

Діхтяра Петра Семеновича

09106, вул. Таращанська 163-а, кв. 130, м. Біла Церква Київської області, тел.: 0456330584; Сайт: http://komunal-social.io.ua, E-mail: pravo4@bigmir.net

Заява щодо

інформування працівників освітніх закладів міста та їх вихованців стосовно права на

отримання компенсацій та доплат пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, а також

щодо вчинення дій для поновлення виплат працівникам освітніх закладів міста компенсацій та доплат

пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи у визначеному чинним законодавством,

розмірі і для здійснення відповідних перерахунків за минулий період

Під час неодноразових особистих спілкувань з директором Білоцерківського економіко-правового ліцею Білоцерківської міської ради Київської області Михайлом Григоровичем Яременком, пов’язаних з моїми, аналогічного до даного, зверненнями від 04.11.2014р. №1 і від 14.11.2014р. мені було вказано, що керівники освітніх закладів міста не є суб’єктами виконання вимог Закону УРСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі - Закон) оскільки дане питання перебуває в компетенції управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області.

На разі це і стало підставою для даного звернення.

В кінці другого, на початку третього тисячоліття наша держава повернулась в часи ВЕЛИКОЇ РУЇНИ. Значною мірою спричинено таке низькою соціальною активністю людей поєднаною з їх низькою політичною та правовою культурою.

Оскільки школа є базовою основою у закладенні фундаменту майбутнього розвитку суспільства то слід визнати, що значна міра вини за теперішній стан справ у державі лягає саме на школи недалекого минулого. Адже теперішні «вєршітєлі судєб» та ті, хто їм потурає, підтримує чи терпить в недавньому минулому формувались, як особистості значною мірою саме в школах. А вже потім довершуючи справу, над одними потрудились – училища, технікуми, ВУЗи, над іншими – праця і життєві обставини, над ще іншими – вулиця, «мєста нє столь отдалйонниє» тощо. Результатом такого симбіозу стало фактичне запровадження рабства, введення в практику взаємовідносин членів суспільства «понятій» замість законодавства, безпрецедентна корупція, тотальне зубожіння та катастрофічне зменшення чисельності населення тощо, з одного боку і всевладдя та казкове збагачення мізерної частки населення, з іншого. І це все при конституційному закріпленні в державі цивілізованих механізмів розвитку суспільства.

Наразі ігнорування правами людей визначених Конституцією та Законами України нам пояснювали то «розривом зв’язків», то просто обмеженими можливостями держави, то світовою економічною кризою, а тепер «братськими обіймами». Однак, як сказано у СВЯТОМУ ПИСЬМІ – «ізбаві нас от лукавого». Отже.

Наріжним каменем чинного законодавства є те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії навіть закріплені Конституцією, не є вичерпними. Наразі вони: гарантуються і не можуть бути скасовані; визначають зміст і спрямованість діяльності держави; є невідчужуваними та непорушними. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом тощо.

А от органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. До слова. Ця вимога розповсюджується і на керівників підприємств, установ, організацій з керівниками навчальних закладів зокрема тощо усіх форм власності.

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Ба більше. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Приймаючи нові закони або вносячи зміни до чинних законів не допустимим є звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Основу цивільного законодавства України становить Конституція. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції та Цивільного кодексу. Актами цивільного законодавства є також постанови кабінету міністрів. Якщо постанова кабінету міністрів суперечить положенням Цивільного кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу або іншого закону.

Як відомо м. Біла Церква Київської області перебуває у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

01.04.1991р. було введено в дію Закон.

Наразі наведу лише деякі норми Закону в межах їх дії у часі та відповідності чинному законодавству (без врахування протиправно внесених змін).

Згідно Закону:

ст. 23. Особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14), надаються такі компенсації і пільги: 1) право на пільги, передбачені пунктами 1, 3, 5, 6, 7, 8, 18 статті 20 і пунктами 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 статті 22; ст. 20. Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі компенсації та пільги: 18) звільнення від сплати податків і мита всіх видів;

ст. 34. Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва і особистого підсобного господарства в таких розмірах:

- у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 процентів від мінімальної заробітної плати у республіці;

ст. 36. Оплата праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться за підвищеними тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами, з урахуванням рівня радіоактивного забруднення ізотопами цезію, складності виконуваних робіт і умов праці в таких розмірах: від 1 до 5 Кі/км2 - на 20 - 30 процентів.

Перелік видів робіт і конкретні розміри процентних надбавок залежно від складності робіт і умов праці встановлюються Радою Міністрів Української РСР.

У такому ж порядку підвищуються пенсії, стипендії, допомога громадянам, що проживають на територіях радіоактивного забруднення.

Пенсіонерам, а також інвалідам, які дістали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищена оплата може обчислюватись із середньої заробітної плати, яку вони одержували до виходу на пенсію або встановлення інвалідності.

Згідно Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону від 01.07.1992р. N 2532-XII:

 ст. 23. Особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14), надаються такі компенсації та пільги: 1) пільги, передбачені пунктами 1, 3, 5, 6, 8 статті 20 і пунктами 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 статті 22; 5) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в межах встановлених норм, особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати податків і мита всіх видів, а особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати прибуткового податку, - за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років. Всі пільги, передбачені цією статтею, надаються громадянам на час постійного проживання або постійної роботи у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

 ст. 37. Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в таких розмірах: - у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 процентів від мінімальної заробітної плати. Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України. Ця допомога виплачується щомісячно за місцем роботи, пенсіонерам - органами, які виплачують пенсію, непрацюючим громадянам - місцевими органами державної адміністрації або виконавчими комітетами міських Рад народних депутатів за місцем проживання. Виплата за два і більше місяців забороняється.

 ст. 39. Оплата праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться за підвищеними тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами залежно від рівня радіоактивного забруднення ізотопами цезію в таких розмірах: від 1 до 5 Кі/кв. км - на 20 - 30 процентів, але не більше 1,0 мінімальної заробітної плати. Перелік видів робіт і конкретні розміри процентних надбавок залежно від складності робіт та умов праці встановлюються Кабінетом Міністрів України. Основний розмір пенсії непрацюючим пенсіонерам, допомоги, яка виплачується органами соціального забезпечення замість пенсії, стипендій студентам, які навчаються на цих територіях, підвищується у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. Пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, оплата праці додатково підвищується на 25 процентів від розміру мінімальної заробітної плати.

Пенсіонерам, а також інвалідам, які дістали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищена оплата може обчислюватись із середньої заробітної плати, яку вони одержували до виходу на пенсію або встановлення інвалідності.

Згідно новій редакції Закону від 06.06.1996р. N 230/96-ВР:

ст. 23. Особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: 1) пільги, передбачені пунктами 1, 3, 5, 6, 8 статті 20, пунктами 3, 5, 6, 7, 15 статті 22; Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати податків і мита всіх видів, а особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати прибуткового податку, - за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років. Усі компенсації та пільги, передбачені цією статтею, надаються громадянам на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

ст. 37. Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в таких розмірах: у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 процентів від мінімальної заробітної плати. Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України. Ця допомога виплачується щомісячно за місцем роботи, пенсіонерам - органами, які виплачують пенсію, непрацюючим громадянам - місцевими органами державної адміністрації або виконавчими комітетами міських Рад народних депутатів за місцем проживання. Виплата за два і більше місяців забороняється.

ст. 39. Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в таких розмірах: у зоні посиленого радіоекологічного контролю - одна мінімальна заробітна плата. Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на цих територіях, і стипендії студентам, які там навчаються, підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. Пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, оплата праці додатково підвищується на 25 процентів від розміру мінімальної заробітної плати.

Отже. Працюючі і проживаючі в м. Біла Церква цілковито підпадали під дію означених норм Закону.

Одначе у нас ввійшло в практику безкарне невиконання законів котрими визначено права людей. На разі їх лише часткове, а то й повне незастосування нанесло людям значну матеріальну шкоду та створило реальну загрозу їх здоров’ю та життю. Принизило їх людську гідність. Відтак дії призвідців мають ознаки вчинення ними особливо тяжкого злочину відповідальність за котрий передбачена кримінальним законодавством у вигляді довготривалого ув’язнення з конфіскацією майна. Однак метою мого звернення не є розкриття механізму даного правопорушення в особах і документах, але в ім’я усіх постраждалих та світлої пам’яті ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ вважаю, що настав час покласти край «бєспрєдєлу». Адже це та подібне, за великим рахунком і спричинило за короткий час вже дві революції – ПОМАРАНЧЕВУ РЕВОЛЮЦІЮ та РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ. Але, якщо ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ була безкровною, то за перемогу у РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ склали голови бійці НЕБЕСНОЇ СОТНІ. Відтак на сьогодні я маю намір лише поінформувати трудовий колектив і вихованців очолюваного Вами управління, в межах наявної в мене інформації з даного питання та запропонувати шлях виправлення протизаконно усталеного порядку.

Як вбачається з наведеного, для здійснення доплат у Законі використано норматив мінімальної заробітної плати. Цей норматив встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі його не може бути зменшено навіть в разі зменшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Обидва нормативи встановлюються переважно Законами України. В свою чергу, з метою спостереження за динамікою рівня життя в Україні, міністерство соціальної політики України на основі статистичних даних про рівень споживчих цін у попередньому місяці, робить розрахунок фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення та щомісяця оприлюднює його на своєму сайті: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=141688. Отже.

Згідно логіки чинного законодавства норматив мінімальної заробітної плати слід розраховувати таким чином, аби за увесь час його дії він дорівнював, або перевищував, як норматив прожиткового мінімуму для працездатних осіб, так і фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак. З підстави чи то злого умислу, чи то не фаховості, у нас нормативи встановлені Законами України весь час виявляються нижчими. Ба більше. До листопада 2009 року нормативи мінімальної заробітної плати були нижчими навіть від нормативів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Таким чином обґрунтовано можна стверджувати, що в означений період ще жодного разу в Україні норматив мінімальної заробітної плати не «дотягувався» до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Наразі наведу відомі мені на сьогодні значення даних нормативів з зазначенням джерел їх походження.

Розмір мінімальної заробітної плати:

Мінімальна заробітна плата.

Закон УРСР N 1280-XII від 03.07.1991р. VII-ХI.91р. 185 крб.

Указ Президента України N 34/92 від 09.01.1992р. ХII.91р.- IV.92р. 400 крб.

Постанова ВРУ N 2301-XII від 29.04.92р. V-Х.92р. 900 крб.

Постанова ВРУ N 2779-XII від 16.11.92р. ХI-ХII.92р. 2 300 крб.

Декрет КМУ N 19-92 від 29.12.92р. I-V.93р. 4600 крб.

Постанова ВРУ N 3243-XII від 01.06.93р. VI-VIII.93р. 6900 крб.

Постанова ВРУ N 3415-XII від 27.08.93р. IХ-ХI.93р. 20000 крб.

Постанова ВРУ N 3653-XII від 25.11.93р. ХII.93р.-II.96р. 60000 крб.

Постанова ВРУ N 49/96-ВР від 20.02.96р. III-VIII.96р. 1500000 крб.

Указ Президента України N 762/96 від 25.08.96р. IХ.96р.- ХII.97р. 15 грн.

Закон України N 780/97-ВР від 24.12.98р. .98р. I-VI.98р. 45

Указ Президента України N 669/98 від 23.06.98р. VII-ХII.98р. 55

Закон України N 366-XIV від 25.12.98р. I.99р.- III.00р. 74

Закон України N 1766-III від 01.06.2000р. IV-VI.00р. 90

Закон України N 1766-III від 01.06.2000р. VII.00р.- ХIІ.01р. 118

Закон України N 2896-III від 13.12.2001р. I-VI.02р. 140

Закон України N 2896-III від 13.12.2001р. VI-ХII.02р. 165

Закон України 26.12.2002 р. N 372-IV ст. 1 + З У 22.05.2003 р. N 849-IV р. ІІ ст. 72-11. I-ХI.03р. 185

Закон України 26.12.2002 р. N 380-IV ст. 72-16 + З У 25.11.2003 р. N 1328-IV ч.1 ст. 72-16 ХII.03р.- VIII.04р. 205

Закон України 17.06.2004 р. № 1801-IV ч.1 п.28 ст. 89 +

Закон України 27.11.2003 р. № 1344-IV ст. 89 – І-VІІІ 205, ІХ-ХІІ 237 грн.;

Закон України 23.12.2004 р. №2285-IV ст. 83 –I-III 262, IV-VI 290, VII- VІІІ 310, IX-ХІІ 332

Закон України 20.12.2005 р. №3235-IV ст. 82 – І-VІ 350, VІІ-ХІ 375, ХІІ 400 грн.;

Закон України 19.12.2006р. № 489 – V ст. 76 + Закон України 15.03.2007 р. № 749-V ч.1 п.10 ст. 76

I-III 400, IV-VI 420, VII-IX 440, X 460;

Закон України 28.12.2007 р. № 107-VI ст. 59 – I-III 515, IV-IX 525, X-XI 545, XII 605

Закон України 26.12.2008 р. № 835-VI ст. 55 – I-III 605, IV- VI 625, VII-IX 630, Х 650, ХІ-XII 744 (669) грн.;

Закон України 20.10.2009 р. N 1646-VI ст. 2 – XI-XII.09р. 744, I-III.10р. 869, IV-VI 884, VII-IX 888, X-XI 907, XII 922

Закон України 06.11.2009 р. N 1715-VI ч.1 п.2 – XI-… 744 грн. +

Закон України 27.04.2010 р. № 2154-VI ст. 53 – I-III 869, IV-VI 884, VII-IX 888, X-XI 907, XII 922 грн.

Закон України 23.12.2011р. N 2857-VI (Б № 2857-VI) ст. 21, 22 – I-III - 941, IV-IX 960, X-XI 985, XII 1004 грн.;

Закон України 02.12.2011 № 4282-VI ст. 13 – I-III - 1073, IV-VI 1094, VII-IX 1102, X-XI 1118, XII 1134 грн.;

Закон України 06.12.2012 № 5515-VI ст. 7, 8 – I- XI - 1147, XII 1218 грн.;

Закон України 16.01.2014 № 719-VII ст. 7, 8 – I- VI - 1218, VII-IX 1250, X-XII 1301 грн.;

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

Постанова Кабінету Міністрів України 03.10.1991р. N 244 п.1 на 1991 рік – 256 крб.;

Постанова Верховної ради України 16.10.1996р. N 421/96-ВР п.1 з 01.01.1997р. – 70.9 грн.;

Закон України 24.12.1997р. N 780/97-ВР ст. 1 з 01.01.1998р. - 73.7 грн.;

Закони України 25.12.1998р. N 366-XIV ст. 1; 15.09.1999р. N 1047-XIV ст. 1 на 1999 рік І-VІ – 90.7 грн., VІІ-ХІІ – 118.3

Закон України № 2025-III від 05.10. 2000р. ст. 1 на 2000 рік - 287,63 грн.

Закон України № 2330-III від 22.03.2001р. ст. 1 на 2001 рік. - 331,05 грн.

Закон України № 2780-III від 15.11.2001р. ст. 1 на 2002, 2003 роки - 365 грн.

Закон України № 1704-IV від 11.05.2004р. ст. 1 на 2004 рік - 386,73 грн.

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004р. ст. 63 на 2005 рік - 453 грн.

Закон України № 3235-IV від 20.12.2005р. ст. 65 на 2006 рік I-III 483, IV-IX 496, X-XII 505

Закон України № 489-V від 19.12.2006 ст. 62 на 2007 рік I-III 525, IV-IX 561, X-XII 568

Закон України № 107-VI від 28.12.2007 ст.58 на 2008 рік I-III 633, IV-VI 647, VII-IX 649, X-XII 669

Закон України № 835-VI від 26.12.2008 ст.54 на 2009 рік I-XII 669 грн.

Закон України № 1646-VI від 20.10.2009 ст.1 на 2009 рік XI-XII 744 +

Закон України № 2154-VI від 27.04.2010р. ст. 52 на 2010 рік I-III 869, IV-VI 884, VII-IX 888, X-XI 907, XII 922

Закон України № 2857-VI від 23.12.2010р. ст. 21 на 2011 рік I-III 941, IV-IX 960, X-XI 985, XII 1004

Закон України № 4282-VI від 22.12.2011р. ст. 12 на 2012 рік I-III 1073, IV-VI 1094, VII-IX 1102, X-XI 1118, XII 1134

Закон України № 5515-VI від 06.12.2012р. на 2013 рік I-XI 1147, XII 1218

Закон України № 719-VII від 16.01.2014р. ст. 7 на 2014 рік I-VI 1218, VII-IX 1250, X-XII 1301

3 – Фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

 

Дата

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

588

600

624

632

2008

661

686

711

747

767

789

759

736

739

762

777

794

2009

823

831

841

851

867

887

896

869

858

872

900

913

2010

937

968

977

974

981

1003

982

972

1013

1038

1062

1062

2011

1104

1121

1151

1177

1206

1235

1180

1123

1116

1129

1153

1159

2012

1162

1170

1175

1174

1179

1200

1189

1164

1159

1165

1175

1177

2013

1190

1195

1197

1205

1220

1267

1247

1208

1208

1231

1242

1252

2014

1281

1303

1324

1361

1438

1495

1476

1445

1462

 

 

 

 

*Не пізніше ніж до кінця тижня Міністерство соціальної політики України відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» оприлюднить фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах жовтня 2014 року котрий може виявитись вищим ніж 1495 грн. Відтак у пропонованих формулах слід буде внести зміни та здійснити новий перерахунок заборгованості.

Позбавлення білоцерківців пільг та компенсацій сталось шляхом видачі Кабінетом Міністрів України злочинних наказів у вигляді Постанов та їх виконання «шірокім круґом товаріщєй». Для прикладу.

Позбавлення права на отримання щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства у розмірі 30% від мінімальної заробітної плати зреалізовано шляхом не включення нашого міста у відповідний перелік населених пунктів на котрі поширено дію відповідної норми Закону.

Зведення нанівець доплат в розмірі однієї мінімальної заробітної плати працюючим, пенсіонерам і студентам зреалізовано шляхом заміни слів «мінімальна заробітна плата» на цифри спочатку – 520000 крб., а потім на 5.20 грн.

А от податки на доходи фізичних осіб (раніше – прибутковий податок), просто регулярно стягаються із заробітних плат працівників.

З огляду на викладене вважаю що Вам було би доцільно доручити бухгалтерії здійснити перевірку на предмет відповідності Закону здійснених працівникам освітніх закладів м. Біла Церква нарахувань за попередній період. У разі виявлення невідповідностей встановити їх розмір та вчинити певні дії для поновлення порушених прав колишніх і теперішніх працівників. Для прикладу.

На підставі викладеного надаю зразок розрахунку виконаного на виконання встановлення розміру недоплаченого згідно ст. 39 Закону у період з 01.07.1996р. і до 30.09.2014р. здійсненого за формулою:

1495 – 5.20 х 100 : МЗП х 1495 : 100 = грн.

1495 – відповідний чинному законодавству розмір мінімальної заробітної плати котрий відповідає рівню фактичного розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб, який склався у червні 2014 року, грн.;

5.20 – максимальний розмір щомісячних фактичних виплат, грн.;

100 – 100 відсотків, %;

МЗП – відповідний чинному законодавству розмір мінімальної заробітної плати у відповідний місяць, грн.

 

Дата

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

1991

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

400

борг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992

400

400

400

400

900

900

900

900

900

900

2300

2300

борг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

4600

4600

4600

4600

4600

6900

6900

6900

20000

20000

20000

60000

борг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

борг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

борг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996

60000

60000

1500000

1500000

1500000

1500000

1500000

1500000

15

15

15

15

борг

 

 

 

 

 

976.33

976.33

976.33

976.33

976.33

976.33

976.33

1997

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

борг

1385.35

1385.35

1385.35

1385.35

1385.35

1385.35

1385.35

1385.35

1385.35

1385.35

1385.35

1385.35

1998

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

борг

1389.52

1389.52

1389.52

1389.52

1389.52

1389.52

1389.52

1389.52

1389.52

1389.52

1389.52

1389.52

1999

90.7

90.7

90.7

90.7

90.7

90.7

118.3

118.3

118.3

118.3

118.3

118.3

борг

1429.29

1429.29

1429.29

1429.29

1429.29

1429.29

1429.29

1429.29

1429.29

1429.29

1429.29

1429.29

2000

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

борг

1467.97

1467.97

1467.97

1467.97

1467.97

1467.97

1467.97

1467.97

1467.97

1467.97

1467.97

1467.97

2001

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

борг

1471.52

1471.52

1471.52

1471.52

1471.52

1471.52

1471.52

1471.52

1471.52

1471.52

1471.52

1471.52

2002

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

борг

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

2003

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

борг

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

1473.70

2004

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

борг

1474.90

1474.90

1474.90

1474.90

1474.90

1474.90

1474.90

1474.90

1474.90

1474.90

1474.90

1474.90

2005

453

453

453

453

453

453

453

453

453

453

453

453

борг

1477.84

1477.84

1477.84

1477.84

1477.84

1477.84

1477.84

1477.84

1477.84

1477.84

1477.84

1477.84

2006

483

483

483

496

496

496

496

496

496

505

505

505

борг

1478.90

1478.90

1478.90

1479.33

1479.33

1479.33

1479.33

1479.33

1479.33

1479.61

1479.61

1479.61

2007

525

525

525

561

561

561

561

561

588

600

624

632

борг

1480.19

1480.19

1480.19

1481.14

1481.14

1481.14

1481.14

1481.14

1481.78

1482.04

1482.54

1482.70

2008

661

686

711

747

767

789

789

789

789

789

789

794

борг

1483.24

1483.67

1484.07

1484.59

1484.86

1485.15

1485.15

1485.15

1485.15

1485.15

1485.15

1485.21

2009

823

831

841

851

867

887

896

896

896

896

900

913

борг

1485,55

1485,65

1485,76

1485,87

1486,03

1486,24

1486,32

1486,32

1486,32

1486,32

1486,36

1486,49

2010

937

968

977

977

981

1003

1003

1003

1013

1038

1062

1062

борг

1486,67

1486,97

1487,04

1487,04

1487,08

1487,25

1487,25

1487,25

1487,33

1487,51

1487,68

1487,68

2011

1104

1121

1151

1177

1206

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

борг

1487,96

1488,03

1488,25

1488,40

1488,55

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

2012

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

борг

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

2013

1235

1235

1235

1235

1235

1267

1267

1267

1267

1267

1267

1267

борг

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,71

1488,86

1488,86

1488,86

1488,86

1488,86

1488,86

1488,86

2014

1281

1303

1324

1361

1438

1495

1495

1495

1495

2014

1281

1303

борг

1488,93

1489.03

1489.13

1489.29

1489.60

1495

1495

1495

1495

1495

 

 

 

* Примірного розрахунку у період до 01.07.1996р. згідно ст. 39 я не міг зробити оскільки для такого необхідно знати величину заробітку кожного працівника та розмір отриманої ним суми доплати. Додам лишень, що рівень радіоактивного забруднення ізотопами цезію міста складає 1 Кі/км2, відтак сума підвищення тарифних ставок (відрядних розцінок) і посадових окладів, з урахуванням рівня, складності виконуваних робіт і умов праці в розмірі доплати у цей період мала складати 20%.

Обрахувати недоотримане згідно ст. 37 Закону у період з 01.04.1991р. і до 30.09.2014р. пропоную за формулою: 1495 х 0,3 х 282 = 81627.00 грн.

Обрахувати розмір стягнутого у вигляді податку на доходи фізичних осіб (раніше – прибуткового податку) всупереч вимозі ст. 23 Закону, у період з 01.04.1991р. і до 30.09.2014р. я не зміг оскільки для такого необхідно знати величину та структуру заробітку кожного працівника, галузеву угоду, колективний чи трудовий договір, ставку податку тощо. А вже потім складати формулу і здійснювати відповідні розрахунки. Відтак додам лишень, що слід звернути увагу на розмір базового нормативу для нарахування заробітку кожного працівника – мінімальної заробітної плати котра, як відомо повинна перевищувати або ж дорівнювати , як величину прожиткового мінімуму працездатних осіб, так і фактичний розмір прожиткового мінімуму працездатних осіб. Встановивши таким чином відповідний коефіцієнт, його належить помножити на 1495.

Дане звернення просив би довести до кожного працівника та вихованця освітніх закладів м. Біла Церква.

Відповідні розрахунки просив би довести до кожного працівника освітніх закладів м. Біла Церква та направити їх до управління соціального забезпечення міськради, а загальну суму недоплаченого по відповідних статтях Закону і кількість людей повідомити мені.

Також просив би запропонувати вихованцям здійснити розрахунки недоплат їхнім близьким родичам за спрощеними формулами, а загальну суму недоплаченого по відповідних статтях Закону і кількість людей повідомити мені:

згідно ст. 37 – 1495 х 0,3 х П = грн.

П – кількість місяців проживання у період з 01.04.1991р. і до 30.09.2014р.

згідно ст. 39 – 1495 х РПН = грн.

РПН – кількість місяців роботи, проживання пенсіонера, навчання студента у період з 01.04.1991р. і до 30.09.2014р.

1495 х 0,25 х Рп = грн.

Рп – кількість місяців роботи пенсіонера у період з 01.04.1991р. і до 30.09.2014р.

Насамкінець зазначу. Більш детальну інформацію можна віднайти на моєму сайті – нариси під рубрикою «Чорнобильські» та на форумі, нарис «Соціальні стандарти» тощо.

З огляду на викладене вище

Прошу:

1. Довести зміст даного звернення до кожного працівника та вихованця освітніх закладів м. Біла Церква;

2. Обрахувати недоотримане та незаконно стягнуте з працівників освітніх закладів м. Біла Церква всупереч вимогам ст. ст. 23, 37 і 39 Закону УРСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII у період з 01.04.1991р. і до 31.10.2014р. та направити дані розрахунки до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради Київської області: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 2 тел./факс: 0436353493.

3. Довести до кожного працівника освітніх закладів м. Біла Церква результат обрахунку недонарахованого та незаконно стягнутого з нього всупереч вимогам ст. ст. 23, 37 і 39 Закону УРСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII за час його роботи у період з 01.04.1991р. і до 31.10.2014р.

4. Надати узагальнені дані щодо недонарахованого та незаконно стягнутого з працівників освітніх закладів м. Біла Церква всупереч вимогам ст. ст. 23, 37 і 39 Закону УРСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII у період з 01.04.1991р. і до 31.10.2014р. та поінформувати щодо направлення відповідних розрахунків до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради Київської області;

5. Рекомендувати вихованцям освітніх закладів м. Біла Церква здійснити розрахунки розміру недоплат їхнім близьким родичам за спрощеними формулами по ст. 37, 39 Закону УРСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII у період з 01.04.1991р. і до 31.10.2014р.;

6. Надати узагальнені дані щодо недонарахованого та незаконно стягнутого з близьких родичів вихованців освітніх закладів м. Біла Церква всупереч вимогам ст. ст. 37 і 39 Закону УРСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII у період з 01.04.1991р. і до 30.09.2014р.

 

З повагою                                                                                           П.С. Діхтяр

20 листопада 2014 року

 

19.12.2014р. особисто в руки я отримав отаке:

УКРАЇНА

Київська область

Білоцерківська міська рада

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

09107, м, Біла Церква, вул. Шевченка, 122, т/ф (04563) 5-30-51, 5-30-52, E-mail: bcnmc@ukr.net Web: http://osvita-bmr.ucoz.org

19.12.2014 № 45

Діхтяр П.С.

вул. Таращанська 163-а, кв.130, м. Біла Церква

Повідомляємо, що Ваше звернення від 20.11.14 направлено за належністю до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. Про результати розгляду, Вас буде повідомлено додатково.

Начальник управління освіти і науки Ю.Ф. Петрик

Соколюк, 5-30-96

Тай потому

 

Попередньо звертався:

До директора Білоцерківського навчально-виховного об'єднання "Звитяга"

Олени Василівни Гандрабури

09104, вул. Гайок, б/н, м. Біла Церква Київської області, http://bilatserkva-school8.edukit.kiev.ua/,

 тел.: +380456334743; +380456334688, email: School8-bc@yandex.ua

 

Діхтяра Петра Семеновича

09106, вул. Таращанська 163-а, кв. 130, м. Біла Церква Київської області,

тел.: 0456330584; Сайт: http://komunal-social.io.ua, E-mail: pravo4@bigmir.net

 

Заява

В кінці другого, на початку третього тисячоліття наша держава повернулась в часи ВЕЛИКОЇ РУЇНИ. Значною мірою спричинено таке низькою соціальною активністю людей поєднаною з їх низькою політичною та правовою культурою.

Оскільки школа є базовою основою у закладенні фундаменту майбутнього розвитку суспільства то слід визнати, що значна міра вини за теперішній стан справ у державі лягає саме на школи недалекого минулого. Адже теперішні «вєршітєлі судєб» та ті, хто їм потурає, підтримує чи терпить в недавньому минулому формувались, як особистості значною мірою саме в школах. А вже потім довершуючи справу, над одними потрудились – училища, технікуми, ВУЗи, над іншими – праця і життєві обставини, над ще іншими – вулиця, «мєста нє столь отдалйонниє» тощо. Результатом такого симбіозу стало фактичне запровадження рабства, введення в практику взаємовідносин членів суспільства «понятій» замість законодавства, безпрецедентна корупція, тотальне зубожіння та катастрофічне зменшення чисельності населення тощо, з одного боку і всевладдя та казкове збагачення мізерної частки населення, з іншого. І це все при конституційному закріпленні в державі цивілізованих механізмів розвитку суспільства.

Наразі ігнорування правами людей визначених Конституцією та Законами України нам пояснювали то «розривом зв’язків», то просто обмеженими можливостями держави, то світовою економічною кризою, а тепер «братськими обіймами». Однак, як сказано у СВЯТОМУ ПИСЬМІ – «ізбаві нас от лукавого». Отже.

Наріжним каменем чинного законодавства є те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії навіть закріплені Конституцією, не є вичерпними. Наразі вони: гарантуються і не можуть бути скасовані; визначають зміст і спрямованість діяльності держави; є невідчужуваними та непорушними. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом тощо.

А от органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. До слова. Ця вимога розповсюджується і на керівників підприємств, установ, організацій з керівниками навчальних закладів зокрема тощо усіх форм власності.

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Ба більше. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Приймаючи нові закони або вносячи зміни до чинних законів не допустимим є звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Основу цивільного законодавства України становить Конституція. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції та Цивільного кодексу. Актами цивільного законодавства є також постанови кабінету міністрів. Якщо постанова кабінету міністрів суперечить положенням Цивільного кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу або іншого закону.

Як відомо м. Біла Церква Київської області перебуває у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

01.04.1991р. було введено в дію Закон УРСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі - Закон).

Наразі наведу лише деякі норми Закону в межах їх дії у часі та відповідності чинному законодавству (без врахування протиправно внесених змін).

Згідно Закону:

ст. 23. Особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14), надаються такі компенсації і пільги: 1) право на пільги, передбачені пунктами 1, 3, 5, 6, 7, 8, 18 статті 20 і пунктами 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 статті 22; ст. 20. Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі компенсації та пільги: 18) звільнення від сплати податків і мита всіх видів;

ст. 34. Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва і особистого підсобного господарства в таких розмірах:

- у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 процентів від мінімальної заробітної плати у республіці;

ст. 36. Оплата праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться за підвищеними тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами, з урахуванням рівня радіоактивного забруднення ізотопами цезію, складності виконуваних робіт і умов праці в таких розмірах: від 1 до 5 Кі/км2 - на 20 - 30 процентів.

Перелік видів робіт і конкретні розміри процентних надбавок залежно від складності робіт і умов праці встановлюються Радою Міністрів Української РСР.

У такому ж порядку підвищуються пенсії, стипендії, допомога громадянам, що проживають на територіях радіоактивного забруднення.

Пенсіонерам, а також інвалідам, які дістали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищена оплата може обчислюватись із середньої заробітної плати, яку вони одержували до виходу на пенсію або встановлення інвалідності.

Згідно Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону від 01.07.1992р. N 2532-XII:

 ст. 23. Особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14), надаються такі компенсації та пільги: 1) пільги, передбачені пунктами 1, 3, 5, 6, 8 статті 20 і пунктами 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 статті 22; 5) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в межах встановлених норм, особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати податків і мита всіх видів, а особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати прибуткового податку, - за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років. Всі пільги, передбачені цією статтею, надаються громадянам на час постійного проживання або постійної роботи у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

 ст. 37. Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в таких розмірах: - у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 процентів від мінімальної заробітної плати. Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України. Ця допомога виплачується щомісячно за місцем роботи, пенсіонерам - органами, які виплачують пенсію, непрацюючим громадянам - місцевими органами державної адміністрації або виконавчими комітетами міських Рад народних депутатів за місцем проживання. Виплата за два і більше місяців забороняється.

 ст. 39. Оплата праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться за підвищеними тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами залежно від рівня радіоактивного забруднення ізотопами цезію в таких розмірах: від 1 до 5 Кі/кв. км - на 20 - 30 процентів, але не більше 1,0 мінімальної заробітної плати. Перелік видів робіт і конкретні розміри процентних надбавок залежно від складності робіт та умов праці встановлюються Кабінетом Міністрів України. Основний розмір пенсії непрацюючим пенсіонерам, допомоги, яка виплачується органами соціального забезпечення замість пенсії, стипендій студентам, які навчаються на цих територіях, підвищується у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. Пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, оплата праці додатково підвищується на 25 процентів від розміру мінімальної заробітної плати.

Пенсіонерам, а також інвалідам, які дістали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищена оплата може обчислюватись із середньої заробітної плати, яку вони одержували до виходу на пенсію або встановлення інвалідності.

Згідно новій редакції Закону від 06.06.1996р. N 230/96-ВР:

ст. 23. Особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: 1) пільги, передбачені пунктами 1, 3, 5, 6, 8 статті 20, пунктами 3, 5, 6, 7, 15 статті 22; Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати податків і мита всіх видів, а особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати прибуткового податку, - за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років. Усі компенсації та пільги, передбачені цією статтею, надаються громадянам на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

ст. 37. Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в таких розмірах: у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 процентів від мінімальної заробітної плати. Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України. Ця допомога виплачується щомісячно за місцем роботи, пенсіонерам - органами, які виплачують пенсію, непрацюючим громадянам - місцевими органами державної адміністрації або виконавчими комітетами міських Рад народних депутатів за місцем проживання. Виплата за два і більше місяців забороняється.

ст. 39. Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в таких розмірах: у зоні посиленого радіоекологічного контролю - одна мінімальна заробітна плата. Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на цих територіях, і стипендії студентам, які там навчаються, підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. Пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, оплата праці додатково підвищується на 25 процентів від розміру мінімальної заробітної плати.

Отже. Працюючі і проживаючі в м. Біла Церква цілковито підпадали під дію означених норм Закону.

Одначе у нас ввійшло в практику безкарне невиконання законів котрими визначено права людей. На разі їх лише часткове, а то й повне незастосування нанесло людям значну матеріальну шкоду та створило реальну загрозу їх здоров’ю та життю. Принизило їх людську гідність. Відтак дії призвідців мають ознаки вчинення ними особливо тяжкого злочину відповідальність за котрий передбачена кримінальним законодавством у вигляді довготривалого ув’язнення з конфіскацією майна. Однак метою мого звернення не є розкриття механізму даного правопорушення в особах і документах, але в ім’я усіх постраждалих та світлої пам’яті ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ вважаю, що настав час покласти край «бєспрєдєлу». Адже це та подібне, за великим рахунком і спричинило за короткий час вже дві революції – ПОМАРАНЧЕВУ РЕВОЛЮЦІЮ та РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ. Але, якщо ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ була безкровною, то за перемогу у РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ склали голови бійці НЕБЕСНОЇ СОТНІ. Відтак на сьогодні я маю намір лише поінформувати трудовий колектив і вихованців очолюваного Вами закладу, в межах наявної в мене інформації з даного питання та запропонувати шлях виправлення протизаконно усталеного порядку.

Як вбачається з наведеного, для здійснення доплат у Законі використано норматив мінімальної заробітної плати. Цей норматив встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі його не може бути зменшено навіть в разі зменшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Обидва нормативи встановлюються переважно Законами України. В свою чергу, з метою спостереження за динамікою рівня життя в Україні, міністерство соціальної політики України на основі статистичних даних про рівень споживчих цін у попередньому місяці, робить розрахунок фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення та щомісяця оприлюднює його на своєму сайті: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=141688. Отже.

Згідно логіки чинного законодавства норматив мінімальної заробітної плати слід розраховувати таким чином, аби за увесь час його дії він дорівнював, або перевищував, як норматив прожиткового мінімуму для працездатних осіб, так і фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак. З підстави чи то злого умислу, чи то не фаховості, у нас нормативи встановлені Законами України весь час виявляються нижчими. Ба більше. До листопада 2009 року нормативи мінімальної заробітної плати були нижчими навіть від нормативів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Таким чином обґрунтовано можна стверджувати, що в означений період ще жодного разу в Україні норматив мінімальної заробітної плати не «дотягувався» до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Наразі наведу відомі мені на сьогодні значення даних нормативів з зазначенням джерел їх походження.

Розмір мінімальної заробітної плати:

Мінімальна заробітна плата.

Закон УРСР N 1280-XII від 03.07.1991р. VII-ХI.91р. 185 крб.

Указ Президента України N 34/92 від 09.01.1992р. ХII.91р.- IV.92р. 400 крб.

Постанова ВРУ N 2301-XII від 29.04.92р. V-Х.92р. 900 крб.

Постанова ВРУ N 2779-XII від 16.11.92р. ХI-ХII.92р. 2 300 крб.

Декрет КМУ N 19-92 від 29.12.92р. I-V.93р. 4600 крб.

Постанова ВРУ N 3243-XII від 01.06.93р. VI-VIII.93р. 6900 крб.

Постанова ВРУ N 3415-XII від 27.08.93р. IХ-ХI.93р. 20000 крб.

Постанова ВРУ N 3653-XII від 25.11.93р. ХII.93р.-II.96р. 60000 крб.

Постанова ВРУ N 49/96-ВР від 20.02.96р. III-VIII.96р. 1500000 крб.

Указ Президента України N 762/96 від 25.08.96р. IХ.96р.- ХII.97р. 15 грн.

Закон України N 780/97-ВР від 24.12.98р. .98р. I-VI.98р. 45

Указ Президента України N 669/98 від 23.06.98р. VII-ХII.98р. 55

Закон України N 366-XIV від 25.12.98р. I.99р.- III.00р. 74

Закон України N 1766-III від 01.06.2000р. IV-VI.00р. 90

Закон України N 1766-III від 01.06.2000р. VII.00р.- ХIІ.01р. 118

Закон України N 2896-III від 13.12.2001р. I-VI.02р. 140

Закон України N 2896-III від 13.12.2001р. VI-ХII.02р. 165

Закон України 26.12.2002 р. N 372-IV ст. 1 + З У 22.05.2003 р. N 849-IV р. ІІ ст. 72-11. I-ХI.03р. 185

Закон України 26.12.2002 р. N 380-IV ст. 72-16 + З У 25.11.2003 р. N 1328-IV ч.1 ст. 72-16 ХII.03р.- VIII.04р. 205

Закон України 17.06.2004 р. № 1801-IV ч.1 п.28 ст. 89 +

Закон України 27.11.2003 р. № 1344-IV ст. 89 – І-VІІІ 205, ІХ-ХІІ 237 грн.;

Закон України 23.12.2004 р. №2285-IV ст. 83 –I-III 262, IV-VI 290, VII- VІІІ 310, IX-ХІІ 332

Закон України 20.12.2005 р. №3235-IV ст. 82 – І-VІ 350, VІІ-ХІ 375, ХІІ 400 грн.;

Закон України 19.12.2006р. № 489 – V ст. 76 + Закон України 15.03.2007 р. № 749-V ч.1 п.10 ст. 76

I-III 400, IV-VI 420, VII-IX 440, X 460;

Закон України 28.12.2007 р. № 107-VI ст. 59 – I-III 515, IV-IX 525, X-XI 545, XII 605

Закон України 26.12.2008 р. № 835-VI ст. 55 – I-III 605, IV- VI 625, VII-IX 630, Х 650, ХІ-XII 744 (669) грн.;

Закон України 20.10.2009 р. N 1646-VI ст. 2 – XI-XII.09р. 744, I-III.10р. 869, IV-VI 884, VII-IX 888, X-XI 907, XII 922

Закон України 06.11.2009 р. N 1715-VI ч.1 п.2 – XI-… 744 грн. +

Закон України 27.04.2010 р. № 2154-VI ст. 53 – I-III 869, IV-VI 884, VII-IX 888, X-XI 907, XII 922 грн.

Закон України 23.12.2011р. N 2857-VI (Б № 2857-VI) ст. 21, 22 – I-III - 941, IV-IX 960, X-XI 985, XII 1004 грн.;

Закон України 02.12.2011 № 4282-VI ст. 13 – I-III - 1073, IV-VI 1094, VII-IX 1102, X-XI 1118, XII 1134 грн.;

Закон України 06.12.2012 № 5515-VI ст. 7, 8 – I- XI - 1147, XII 1218 грн.;

Закон України 16.01.2014 № 719-VII ст. 7, 8 – I- VI - 1218, VII-IX 1250, X-XII 1301 грн.;

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

Постанова Кабінету Міністрів України 03.10.1991р. N 244 п.1 на 1991 рік – 256 крб.;

Постанова Верховної ради України 16.10.1996р. N 421/96-ВР п.1 з 01.01.1997р. – 70.9 грн.;

Закон України 24.12.1997р. N 780/97-ВР ст. 1 з 01.01.1998р. - 73.7 грн.;

Закони України 25.12.1998р. N 366-XIV ст. 1; 15.09.1999р. N 1047-XIV ст. 1 на 1999 рік І-VІ – 90.7 грн., VІІ-ХІІ – 118.3

Закон України № 2025-III від 05.10. 2000р. ст. 1 на 2000 рік - 287,63 грн.

Закон України № 2330-III від 22.03.2001р. ст. 1 на 2001 рік. - 331,05 грн.

Закон України № 2780-III від 15.11.2001р. ст. 1 на 2002, 2003 роки - 365 грн.

Закон України № 1704-IV від 11.05.2004р. ст. 1 на 2004 рік - 386,73 грн.

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004р. ст. 63 на 2005 рік - 453 грн.

Закон України № 3235-IV від 20.12.2005р. ст. 65 на 2006 рік I-III 483, IV-IX 496, X-XII 505

Закон України № 489-V від 19.12.2006 ст. 62 на 2007 рік I-III 525, IV-IX 561, X-XII 568

Закон України № 107-VI від 28.12.2007 ст.58 на 2008 рік I-III 633, IV-VI 647, VII-IX 649, X-XII 669

Закон України № 835-VI від 26.12.2008 ст.54 на 2009 рік I-XII 669 грн.

Закон України № 1646-VI від 20.10.2009 ст.1 на 2009 рік XI-XII 744 +

Закон України № 2154-VI від 27.04.2010р. ст. 52 на 2010 рік I-III 869, IV-VI 884, VII-IX 888, X-XI 907, XII 922

Закон України № 2857-VI від 23.12.2010р. ст. 21 на 2011 рік I-III 941, IV-IX 960, X-XI 985, XII 1004

Закон України № 4282-VI від 22.12.2011р. ст. 12 на 2012 рік I-III 1073, IV-VI 1094, VII-IX 1102, X-XI 1118, XII 1134

Закон України № 5515-VI від 06.12.2012р. на 2013 рік I-XI 1147, XII 1218

Закон України № 719-VII від 16.01.2014р. ст. 7 на 2014 рік I-VI 1218, VII-IX 1250, X-XII 1301

3 – Фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

таблиця.1

 

Дата

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

588

600

624

632

2008

661

686

711

747

767

789

759

736

739

762

777

794

2009

823

831

841

851

867

887

896

869

858

872

900

913

2010

937

968

977

974

981

1003

982

972

1013

1038

1062

1062

2011

1104

1121

1151

1177

1206

1235

1180

1123

1116

1129

1153

1159

2012

1162

1170

1175

1174

1179

1200

1189

1164

1159

1165

1175

1177

2013

1190

1195

1197

1205

1220

1267

1247

1208

1208

1231

1242

1252

2014

1281

1303

1324

1361

1438

1495

1476

1445

1462

 

 

 

 

МЗП – відповідний чинному законодавству розмір мінімальної заробітної плати у відповідний місяць, грн.;

таблиця.2

 

Дата

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

1991

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

400

1992

400

400

400

400

900

900

900

900

900

900

2300

2300

1993

4600

4600

4600

4600

4600

6900

6900

6900

20000

20000

20000

60000

1994

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

1995

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

1996

60000

60000

1500000

1500000

1500000

1500000

1500000

1500000

15

15

15

15

1997

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

70.9

1998

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

73.7

1999

90.7

90.7

90.7

90.7

90.7

90.7

118.3

118.3

118.3

118.3

118.3

118.3

2000

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

287,63

2001

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

331,05

2002

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

2003

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

2004

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

386,73

2005

453

453

453

453

453

453

453

453

453

453

453

453

2006

483

483

483

496

496

496

496

496

496

505

505

505

2007

525

525

525

561

561

561

561

561

588

600

624

632

2008

661

686

711

747

767

789

789

789

789

789

789

794

2009

823

831

841

851

867

887

896

896

896

896

900

913

2010

937

968

977

977

981

1003

1003

1003

1013

1038

1062

1062

2011

1104

1121

1151

1177

1206

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

2012

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

1235

2013

1235

1235

1235

1235

1235

1267

1267

1267

1267

1267

1267

1267

2014

1281

1303

1324

1361

1438

1495

1495

1495

1495

 

 

 

 

Позбавлення білоцерківців пільг та компенсацій сталось шляхом видачі Кабінетом Міністрів України злочинних наказів у вигляді Постанов та їх виконання «шірокім круґом товаріщєй». Для прикладу.

Позбавлення права на отримання щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства у розмірі 30% від мінімальної заробітної плати зреалізовано шляхом не включення нашого міста у відповідний перелік населених пунктів на котрі поширено дію відповідної норми Закону.

Зведення нанівець доплат в розмірі однієї мінімальної заробітної плати працПозбавлення права на отримання щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства у розмірі 30% від мінімальної заробітної плати зреалізовано шляхом не включення нашого міста у відповідний перелік населених пунктів на котрі поширено дію відповідної норми юючим, пенсіонерам і студентам зреалізовано шляхом заміни слів «мінімальна заробітна плата» на цифри спочатку – 520000 крб., а потім на 5.20 грн.

А от податки на доходи фізичних осіб (раніше – прибутковий податок), просто регулярно стягаються із заробітних плат працівників.

З огляду на викладене вважаю що Вам було би доцільно доручити бухгалтерії здійснити перевірку на предмет відповідності Закону здійснених працівникам трудового колективу школи нарахувань за попередній період. У разі виявлення невідповідностей встановити їх розмір та вчинити певні дії для поновлення порушених прав колишніх і теперішніх працівників школи. Для прикладу.

На підставі викладеного надаю зразок розрахунку виконаного на виконання встановлення розміру недоплаченого згідно ст. 39 Закону у період з 01.07.1996р. і до 30.09.2014р. здійсненого за формулою: 1495 – 5.20 х 100 : МЗП х 1495 : 100

1495 – відповідний чинному законодавству розмір мінімальної заробітної плати котрий відповідає рівню фактичного розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб, який склався у червні 2014 року, грн.;

5.20 – максимальний розмір щомісячних фактичних виплат, грн.;

100 – 100 відсотків, %;

МЗП – відповідний чинному законодавству розмір мінімальної заробітної плати у відповідний місяць, грн.;

Таблиця 3 – 8. 1. Норматив розміру мінімальної заробітної плати. 2. Норматив розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму працездатних осіб. 4. Розмір недоплаченого.

таблиця.3

 

Рік

1991

1992

1993

1994

1995

1996 = 6834.31

 

1

2

1

1

1

1

1

4

I

 

256

400

4600

60000

60000

60000

 

II

 

256

400

4600

60000

60000

60000

 

III

 

256

400

4600

60000

60000

1500000

 

IV

 

256

400

4600

60000

60000

1500000

 

V

 

256

900

4600

60000

60000

1500000

 

VI

 

256

900

6900

60000

60000

1500000

976.33

VII

185

256

900

6900

60000

60000

1500000

976.33

VIII

185

256

900

6900

60000

60000

1500000

976.33

IX

185

256

900

20000

60000

60000

15

976.33

X

185

256

900

20000

60000

60000

15

976.33

XI

185

256

2300

20000

60000

60000

15

976.33

XII

400

256

2300

60000

60000

60000

15

976.33

 

таблиця.4

 

Рік

1997 = 16624.20

1998 = 16674.24

1999 = 17031.48

2000 = 17615.64

 

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

4

I

15

70.9

1385.35

45

73.7

1389.52

74

90.7

1409.29

74

287,63

1467.97

II

15

70.9

1385.35

45

73.7

1389.52

74

90.7

1409.29

74

287,63

1467.97

III

15

70.9

1385.35

45

73.7

1389.52

74

90.7

1409.29

74

287,63

1467.97

IV

15

70.9

1385.35

45

73.7

1389.52

74

90.7

1409.29

90

287,63

1467.97

V

15

70.9

1385.35

45

73.7

1389.52

74

90.7

1409.29

90

287,63

1467.97

VI

15

70.9

1385.35

45

73.7

1389.52

74

90.7

1409.29

90

287,63

1467.97

VII

15

70.9

1385.35

55

73.7

1389.52

74

118.3

1429.29

118

287,63

1467.97

VIII

15

70.9

1385.35

55

73.7

1389.52

74

118.3

1429.29

118

287,63

1467.97

IX

15

70.9

1385.35

55

73.7

1389.52

74

118.3

1429.29

118

287,63

1467.97

X

15

70.9

1385.35

55

73.7

1389.52

74

118.3

1429.29

118

287,63

1467.97

XI

15

70.9

1385.35

55

73.7

1389.52

74

118.3

1429.29

118

287,63

1467.97

XII

15

70.9

1385.35

55

73.7

1389.52

74

118.3

1429.29

118

287,63

1467.97

 

таблиця.5

 

Рік

2001 = 17658.24

2002 = 17684.40

2003 = 17684.40

2004 = 17698.80

 

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

4

I

118

331,05

1471.52

140

365

1473.70

205

365

1473.70

205

386,73

1474.90

II

118

331,05

1471.52

140

365

1473.70

205

365

1473.70

205

386,73

1474.90

III

118

331,05

1471.52

140

365

1473.70